Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tale

Statsministerens tale til Danske Regioners generalforsamling 2021

Statsministeriet

Det talte ord gælder

 

Kære alle sammen.

Tak, fordi jeg må være med.

Det foregår over video på behørig afstand, selvom vi heldigvis er på vej tilbage mod en mere normal hverdag.

Min tale er optaget to dage, før I ser den. Men tænk på, at det 
er muligt. Vi frygter ikke længere, at situationen ændrer sig drastisk på få dage.

Sådan var det ikke sidste forår.

Kan I huske det? Selvfølgelig kan I det.

I stod lige midt i orkanen. Og heldigvis for Danmark – så gik I og jeres medarbejdere uforfærdet op mod stormen.

Pandemien har åbnet vores øjne for mange ting. For fællesskabet. For kulturen. For naturen. For vores nærmeste. Og for, hvor vigtigt det er at have en sundhedspolitik, der er demokratisk forankret.

Tak til Stephanie. Tak til jer formænd og folkevalgte i alle fem regioner for et eminent samarbejde i en historisk tid.

Tak til alle jer medarbejdere og ledere.

Der er så mange mennesker i det danske sundhedsvæsen, som hver dag yder en helt uvurderlig indsats. Og som har gjort det i særlig grad det seneste år.

Fra lægesekretærerne og ansatte i vagtcentralen, lægevagten og hotlines.

Over alle jer mænd og kvinder i beredskabet. Ambulancebehandlere, paramedicinere, akutlæger, helikopterpiloter, ambulanceassistenter og elever.

Til jer, som poder på testcentrene. Og bioanalytikerne, der analyserer de mange prøver.

Jer, som hver dag behandler, plejer, udreder og redder liv. Sygehjælpere og andet plejepersonale, sosu-assistenter og sosu-hjælpere, sygeplejersker og læger.

Chauffører, portørerne, laboranter, farmaceuter.

Rengøringspersonalet, der har en særligt krævende og vigtig opgave under pandemien.  

Og jer, der får samarbejdet og nytænkningen til at lykkes fra hjemmekontorerne.

Og mange, mange flere, som jeg slet ikke får med i dag.

Presset har været enormt. Og det er jo ikke, fordi der ikke var tryk på i forvejen.

I klarede det umulige.

Det gør I stadig.

Kan I huske, da vi begyndte at tale om, at 100.000 skulle testes på én dag? Nogle sagde, det ikke kunne lade sig gøre.

Nu kan 600.000 blive testet hver eneste dag. Det er vildt. Og det er nødvendigt.

Uden de mange test. Ingen genåbning.

Mere end halvanden million borgere har fået mindst det første vaccinestik. Det er mere end en fjerdedel af befolkningen.

Samtidig med alt det har I formået at indhente efterslæbet fra de ikke-akutte behandlinger, som måtte vige for pandemien.

Allerede i 2020 havde I indhentet den udskudte aktivitet fra første bølge. Og I er godt på vej efter den anden bølge.

Desværre er der også alvorligt syge patienter, som ikke har fået den behandling, de burde. Det er beklageligt.

Men det samlede billede er, at flere er blevet henvist til kræftpakkeforløb i 2020 end tidligere.

Alle nuancerne og alle kendsgerningerne bør med i debatten. Det synes jeg ikke, de har været.

Så jeg vil sige det tydeligt: Det godt klaret af alle i det danske sundhedsvæsen. I kan være stolte, og I kan ranke ryggen.


* * *

 

Indsatsen under corona er sket i et fantastisk samarbejde.

Da det brændte på, var personalets faggrænser pludselig mindre vigtige. Det væsentlige var patienterne, samfundet, at få os gennem krisen.

Regioner, kommuner og statslige myndigheder fandt løsninger på tværs.

Det offentlige og det private stod sammen.

Aldrig var det tydeligere, at vi var i samme båd.

Som fællesskab står Danmark stærkere end i mange år.

Den erfaring skal vi tage med, når vi helt grundlæggende skal forbedre vores sundhedsvæsen.

I driver et dansk sundhedsvæsen af international topklasse.

Jeres økonomiske rammer er robuste.
 
På finansloven for 2020 var der ekstra penge til psykiatri. Og en politisk aftale om 1.000 flere sygeplejersker.

Økonomiaftalerne for 2020 og 2021 har sikret, at pengene følger med udgifterne, når der bliver flere børn, og vi lever længere. Aftalerne har også givet rum til at ansætte mere personale.

Forhandlingerne om næste års aftale er netop sat i gang. Dem skal jeg ikke foregribe.

Jeg vil holde mig til, at vi har et godt udgangspunkt, når vi nu skal se frem.  
 
Det er regeringens mål at indgå en bred sundhedsaftale. Vi ønsker en åben og inddragende proces.

Som det første vil vi tage fat på det problem, at alt for mange danskere ikke har mulighed for at få deres egen praktiserende læge.

Fordi fordelingen på tværs af landsdele er skæv.

Det giver særligt problemer på Lolland-Falster, på Vestsjælland, i Nordjylland og i dele af de større byer – blandt andet nogle boligområder i København.

Desværre er det en del af en større udvikling – eller snarere afvikling. De seneste årtiers kraftige centralisering af Danmark.

Hvor mindre byer og øsamfund har mistet arbejdspladser, butiksliv og indbyggere i en ond spiral. Som desværre blev forstærket af reformer og øget bureaukrati i den offentlige sektor.

Flere steder i Danmark oplever man, at der er færre velfærdstilbud. Færre uddannelser. Nedlagte syghuse. Og ikke engang adgang til den helt fundamentale velfærd – at have sin egen læge.

Det er en geografisk uretfærdighed, som er til at tage og føle på.

Regeringen vil styrke lægedækningen, ikke mindst i almen praksis.

Jeg vil kort nævne andre vigtige prioriteter:

Bekæmpelse af ulighed i sundhed bliver helt centralt.

Den ulighed, som begynder allerede, når det lille barn bliver vejet efter fødslen. Gennem livet sætter den sig i vores levevilkår, sygdomsforløb og i den behandling, vi får i sundhedsvæsenet. Det er uretfærdigt.

Det skal og vil vi gøre op med.

Vi mangler også – stadigvæk – at få et ordenligt samarbejde på ældreområdet. Mellem kommunen, egen læge og sygehuset.

Under pandemien kunne meget pludselig lade sig gøre, fordi vi ikke havde tid til processer og alt for mange møder. Den erfaring skal vi tage med os.  

Vi vil styrke akutindsatsen i hele landet. Også her er et samarbejde mellem regionerne og kommunerne helt centralt. Og I er i gang.

Endelig nærhospitalerne.  

I dag er der funktioner, som er placeret på sygehusene. Men som ville ligge bedre tæt på borgerne og i sammenhæng med lokale tilbud.

Som I kan høre, har sundhedsområdet en central plads i regeringens arbejde for at få en bedre sammenhæng i hele vores land.

Få velfærden ud til alle. På landet og i byerne.

Danmark er et lille land. Men der er en verden til forskel på, om du kan få lån til din bolig, finde et arbejde, tage en uddannelse, modtage lægehjælp – alt efter, hvor i landet du bor.

Vi har taget de første skridt i en ny retning.

En mere retfærdig udligning. Tyve nye nærpolitistationer. Skattecentre rundt i landet. Bedre infrastruktur.

Vi farver danmarkskortet med ny politik. Og vi bliver ved, til der ikke er så mange tomme pletter på kortet.

De regionale udviklingsopgaver bidrager også til at binde land og by sammen. Den regionale kollektive trafik. Uddannelser, som er med til at skabe arbejdspladser og vækst i hele Danmark.

Og frem for alt kender I jeres regioner. I har en viden, som er afgørende, når vi skal hele vejen rundt. I vores sundhedssystem. I vores land.

Samarbejde på kryds og tværs.

Da en farlig og ukendt sydom ramte os som en orkan udefra. Så var det dét, vi gjorde. Stod sammen. Fandt en ny kraft.

Nu hvor stormen er ved at stilne af, skal vi forny, bygge ud, bygge videre på vores styrker. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Rigtig god dag!