Emneoversigt

Vedrører din henvendelse et andet ministeriums fagområde?

Du får hurtigere svar, hvis du går den lige vej til det relevante ministerium.

Oversigten indeholder emner, som Statsministeriet modtager henvendelser om. Emnet er placeret under det ministerium, der bedst kan svare.

Ministerier

Emner

Beskæftigelsesministeriet

aktiveringsindsats

barselsdagpenge

dagpenge

efterløn

fleksjob

jobcentre

kontanthjælp

sygedagpenge

 

 

Børne- og Undervisningsministeriet

dagtilbud

erhvervsuddannelser

folkeskole

gymnasiale uddannelser

ungdomsuddannelser

voksen- og efteruddannelse

 

 

Erhvervsministeriet

betalingstjenester

det indre marked

enklere regler og færre byrder

erhvervspolitik

finansiel Stabilitet

finansielle markeder

forsikring og Pension

landdistrikter

mobil- og bredbåndsdækning

penge- og realkreditinstitutter

planlægning

planlov

produktsikkerhed

regnskaber

søfart

turisme

virksomheders samfundsansvar

vækst- og konkurrenceevne

vækstkapital

 

 

Finansministeriet

digitalisering

finanslov

finanspolitik

international økonomi

offentlige finanser

offentlige selskaber

økonomisk politik

økonomiske fremskrivninger

 

 

Forsvarsministeriet

cybersikkerhed

forsvarets organisation og kapaciteter

materiel til Forsvaret

redningsberedskabet

udsendte soldater

veteraner

 

 

Justitsministeriet

anklagemyndigheden

domstolene

færdselsloven

PET

politiet

straffeloven

terror

udlændinges erhvervelse af fast ejendom

våbenloven

 

 

Kirkeministeriet

folkekirken

trosforhold

 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

affald

biobrændstoffer

elektricitetsforsyning

energi

råstoffer

klima og CO2

tele­kommunikation

vandforsyning

varme

 

 

Kulturministeriet

arkitektur

biblioteker

film

idræt

kulturarv

licens

teatre

medier

museer

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet

dyrevelfærd

ernæring

fiskeri

fødevaresikkerhed

fødevarer

kemikalier

klimatilpasning

ligestilling

luftkvalitet

landbrug

miljø

natur

natura2000

vandrammedirektiv

 

 

Skatteministeriet

bilbeskatning

boligjobordningen

ejendomsvurderinger

ejendomsværdiskat og grundskyld

erhvervsskatter

indkomstskat

kommuneskat

pensionsbeskatning

skatter og afgifter

sort arbejde

staten som arbejdsgiver

 

 

Social- og Indenrigsministeriet

familieretlige forhold

folkeafstemninger

handicappede

kommuner

regioner

udsatte grupper

valg

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet

apoteker

forebyggelse

medicin

patientrettigheder

psykiatri

sundhedsvæsenet

sygdomme

ældre

 

 

Transport- og Boligministeriet

almene boliger

byggeri

byfornyelse

DSB

Femern Bælt-forbindelse

færdselsloven

indsatsen mod parallelsamfund

metrocityringen

motorveje

Post Danmark

rejsekort

takster i den kollektive trafik

trafiksikkerhed

 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

erhvervsakademier

forskning

professionshøjskoler

statens uddannelsesstøtte

universiteter

videregående uddannelser

 

 

Udenrigsministeriet

eksportfremme

EU-samarbejdet

handelspolitik

hjælp til danskere i udlandet

menneskerettigheder

nødhjælp

rejsevejledninger

udenrigs- og sikkerhedspolitik

udviklingssamarbejde

visum og borgerservice

 

 

 Udlændinge- og Integrationsministeriet

asyl

familiesammenføring

integration

opholdstilladelse på grund af beskæftigelse

statsborgerskab

visum