Whistleblowerordning for Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne

Statsministeriet

Du kan som ansat hos Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne, som samarbejdspartner eller som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Statsministeriets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du ikke angiver kontaktoplysninger, skal du også være opmærksom på, at Statsministeriet som udgangspunkt ikke kan komme i kontakt med dig i forbindelse med sagens behandling. Det betyder bl.a., at Statsministeriet ikke har mulighed for at stille dig opfølgende spørgsmål i tilfælde, hvor sagen ikke vurderes at være tilstrækkeligt oplyst, eller vejlede dig i tilfælde, hvor Statsministeriet ikke vurderes at være rette modtager af indberetningen. Derudover har Statsministeriet ikke mulighed for at orientere dig om sagens behandling og udfald. 

Din henvendelse vil blive behandlet hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Du kan læse mere om dine rettigheder som whistleblower i ”fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område”, som tilgås her. Her kan du bl.a.  læse om andres adgang til aktindsigt i dit navn og om rettighederne for den person, der indberettes om.

Du kan finde Statsministeriets whistleblowerordning her.

 

pdf (796 Kb)