Pressemeddelelser

Årpenge til Hans Kongelige Højhed Prins Christian

Det følger af grundlovens § 11, 1. pkt., at der for medlemmer af det kongelige hus kan bestemmes årpenge ved lov.

Kongehuset har i samråd med Statsministeriet besluttet, at Hans Kongelige Højhed Prins Christian ikke tildeles årpenge, før han fylder 21 år i efteråret 2026, medmindre Hans Kongelige Højhed inden da måtte være blevet tronfølger.

Der vil inden dette tidspunkt skulle fremsættes et lovforslag for Folketinget om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Christian. Der er endnu ikke taget stilling til niveauet for årpengebeløbet.

Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik begyndte begge at modtage årpenge fra de fyldte 18 år. De var begge tronfølgere, da de fyldte 18 år. 

For yderligere oplysninger: Statsministeriets pressetelefon +45 29 10 88 25.