Statsministeriet modtager hvert år mange henvendelser vedrørende statsministerens nytårstaler. Derfor kan du på Statsministeriets hjemmeside læse lidt om historien bag nytårstalerne, ligesom du kan høre og se de fleste gamle nytårstaler.

I Danmark har der udviklet sig den tradition, at statsministeren i forbindelse med nytåret holder en nytårstale, som bliver transmitteret i radio og tv.

Det var statsminister Thorvald Stauning, der holdt den allerførste nytårstale i 1940. Det var dog først fra 1946, at det blev en fast opgave for statsministeren at holde nytårstale.

Frem til 1959 blev talerne udelukkende transmitteret i radioen. Fra 1961 (i 1960 var der pga. af sygdom ingen nytårstale) transmitteredes talerne både i radio og tv.

Frem til i dag har statsministeren holdt nytårstaler med undtagelse af årene 1968, 1972, 1975 og 1984. I 1968, 1975 og 1984 skyldtes den manglende afholdelse såkaldt 'politisk spærretid' forud for et folketingsvalg, mens det i 1972 skyldtes, at der blev holdt en nytårssamtale i stedet for en nytårstale.

Herunder er de nytårstaler, som Statsministeriet har kunnet rekvirere, gjort tilgængelige i det format, som de oprindeligt blev optaget i. Den første tale, Statsministeriet har kunnet rekvirere, er Thorvald Staunings fra 1941. Fra 1941 til 1969 er talerne tilgængelige i lyd, mens talerne fra 1973 og frem kan ses som tv-optagelse.

Under 'Taler' er alle nytårstaler siden 1998 desuden gjort skriftligt tilgængelige.