Regeringsudvalg

Statsministeriet

Antallet af regeringsudvalg og udvalgenes opgaver har varieret gennem tiden. Nedenfor findes oversigt over nuværende faste regeringsudvalg.

Oversigt over faste regeringsudvalg

Udvalget for Regeringsledelse
Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og økonomiministeren
Udenrigsministeren
Finansministeren
Forsvarsministeren

 

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag.

Koordinationsudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Koordinationsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og økonomiministeren
Udenrigsministeren
Finansministeren
Forsvarsministeren
Indenrigs- og sundhedsministeren
Justitsministeren
Kulturministeren

 

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik. Udvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget.

Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Økonomiudvalgets medlemmer:

Finansministeren (formand)
Vicestatsministeren og økonomiministeren
Forsvarsministeren
Indenrigs- og sundhedsministeren
Erhvervsministeren
Børne- og undervisningsministeren
Kulturministeren
Ældreministeren

 

Sikkerhedsudvalget

Sikkerhedsudvalget drøfter sager, der vedrører sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Udvalget mødes efter behov.

Sikkerhedsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og økonomiministeren
Udenrigsministeren
Forsvarsministeren
Justitsministeren

 

Ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalget behandler sager om udnævnelse af visse højere embedsmænd og særlige rådgivere samt udpegninger til bestyrelser, råd, udvalg og nævn samt in-ternationale stillinger. Udvalget behandler også sager om udpegning af medlemmer til ikke permanente udvalg, kommissioner m.v. samt sager om større organisationsændringer i den statslige forvaltning.

Ansættelsesudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og økonomiministeren
Udenrigsministeren
Finansministeren
Forsvarsministeren

 

Udvalget for Grøn Omstilling

Udvalget for grøn omstilling behandler initiativer og sager på tværs af politikområder med betydning for den grønne omstilling med særligt fokus på implementering af indgåede politiske aftaler og opretholdelse af forsyningssikkerheden.

Udvalget for Grøn Omstillings medlemmer:

Klima-, energi- og forsyningsministeren (formand)
Vicestatsministeren og økonomiministeren
Erhvervsministeren
Ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik
Miljøministeren
Skatteministeren
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Ministeren for landdistrikter
Transportministeren
Uddannelses- og forskningsministeren