Regeringsudvalg

Antallet af regeringsudvalg og udvalgenes opgaver har varieret gennem tiden. Nedenfor findes oversigt over nuværende faste regeringsudvalg.

 

Koordinationsudvalget
Koordinationsudvalget behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag.

Koordinationsudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Koordinationsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Finansministeren
Udenrigsministeren
Justitsministeren
Skatteministeren

Økonomiudvalget
Økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik. Udvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget.

Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Økonomiudvalgets medlemmer:

Finansministeren (formand)
Social- og ældreministeren
Skatteministeren
Klima-, energi- og forsyningsministeren
Erhvervsministeren
Beskæftigelsesministeren

Sikkerhedsudvalget
Sikkerhedsudvalget drøfter sager, der vedrører sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Udvalget mødes efter behov.

Sikkerhedsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Finansministeren
Udenrigsministeren
Justitsministeren
Forsvarsministeren

Ansættelsesudvalget
Ansættelsesudvalget behandler sager om udnævnelse af visse højere embedsmænd og særlige rådgivere samt udpegninger til bestyrelser, råd, udvalg og nævn samt internationale stillinger. Udvalget behandler også sager om udpegning af medlemmer til ikke permanente udvalg, kommissioner m.v. samt sager om større organisationsændringer i den statslige forvaltning.

Ansættelsesudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Finansministeren

Udvalget for Grøn Omstilling
Udvalget for grøn omstilling behandler initiativer og sager på tværs af politikområder med betydning for den grønne omstilling, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag. Udvalget mødes normalt en gang hver anden uge.

Udvalget for Grøn Omstillings medlemmer:

Klima-, energi- og forsyningsministeren (formand)
Skatteministeren
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Transportministeren
Uddannelses- og forskningsministeren
Erhvervsministeren
Miljøministeren

Udvalget for covid-19
Udvalget behandler sager vedrørende covid-19. Udvalget behandler sager om både de sundhedsmæssige, beredskabsmæssige og erhvervsmæssige konsekvenser af covid-19.

Udvalget for covid-19’s medlemmer:

Sundhedsministeren (formand)
Justitsministeren
Finansministeren
Udenrigsministeren
Erhvervsministeren
Kulturministeren