Regeringsudvalg

Statsministeriet

Antallet af regeringsudvalg og udvalgenes opgaver har varieret gennem tiden. Nedenfor findes oversigt over nuværende faste regeringsudvalg.

Oversigt over faste regeringsudvalg

Udvalget for Regeringsledelse
Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og forsvarsministeren
Udenrigsministeren
Finansministeren
Økonomiministeren

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget behandler større væsentlige initiativer og sager fra regeringen, herunder bl.a. større regeringsudspil og lovforslag.

Koordinationsudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Koordinationsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og forsvarsministeren
Udenrigsministeren
Finansministeren
Indenrigs- og sundhedsministeren
Justitsministeren
Kulturministeren
Økonomiministeren

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik. Udvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget.

Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Økonomiudvalgets medlemmer:

Finansministeren (formand)
Indenrigs- og sundhedsministeren
Økonomiministeren
Erhvervsministeren
Børne- og undervisningsministeren
Kulturministeren
Ældreministeren
Ministeren for byer og landdistrikter, kirkeministeren og ministeren for nordisk samarbejde

Sikkerhedsudvalget

Sikkerhedsudvalget drøfter sager, der vedrører sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Udvalget mødes efter behov.

Sikkerhedsudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og forsvarsministeren
Udenrigsministeren
Justitsministeren

Ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalget behandler sager om udnævnelse af visse højere embedsmænd og særlige rådgivere samt udpegninger til bestyrelser, råd, udvalg og nævn samt internationale stillinger. Udvalget behandler også sager om udpegning af medlemmer til ikke permanente udvalg, kommissioner m.v. samt sager om større organisationsændringer i den statslige forvaltning.

Ansættelsesudvalgets medlemmer:

Statsministeren (formand)
Vicestatsministeren og forsvarsministeren
Udenrigsministeren
Finansministeren
Økonomiministeren

Grønt Udvalg
Grønt Udvalg behandler sager om regeringens politik på det grønne område med særligt fokus på at leve op til de mål, der er fastsat i klimaloven og regeringsgrundlaget vedr. natur, miljø og klima. Udvalget mødes normalt en gang om ugen.

Grønt Udvalgs medlemmer:

Finansministeren (formand)
Vicestatsministeren og forsvarsministeren
Udenrigsministeren
Miljøministeren
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Klima-, energi- og forsyningsministeren