Regeringen Buhl I

4. maj 1942 - 9. november 1942

Periode:
04.05.1942 - 09.11.1942

Samlingsregering:
Socialdemokratiet (S), Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (KF), Det Radikale Venstre (R)

Vilhelm Buhl (S), Statsminister
Erik Scavenius (u.p.), Udenrigsminister
Vilhelm Buhl (S), Finansminister (til 16.07.1942)
Alsing Andersen (S), (fra 16.07.1942)
Søren Brorsen (V), Forsvarsminister
Vilhelm Fibiger (KF), Kirkeminister
Jørgen Jørgensen (R), Undervisningsminister
E. Thune Jacobsen (u.p.), Justitsminister
Knud Kristensen (V), Indenrigsminister
Gunnar Larsen (u.p.), Minister for offentlige arbejder
Kristen Bording (S), Minister for landbrug og fiskeri (Landbrugsminister)
Halfdan Hendriksen (KF), Minister for handel, industri og søfart (Handelsminister
Johs. Kjærbøl (S), Arbejds- og socialminister

Portræt af Vilhelm Buhl
Statsministerportræt, Vilhelm Buhl