Statsministre siden 1848

På denne side kan du finde billeder af og information om de i alt 42 statsministre, Danmark har haft siden 1848. Billederne er vist i omvendt kronologisk rækkefølge. Det betyder, at hvis man har været statsminister to gange, får man også to billeder i galleriet. 

Fotos: Statsministeriet og Folketinget.

Mette Frederiksen, 2019 -

f. 1977

Statsminister 2019 - (Socialdemokratiet)

Bachelor i administration og samfundsfag, Aalborg Universitet, 2007. Master i afrikastudier, Københavns Universitet, 2009. Justitsminister 2014-2015. Beskæftigelsesminister 2011-2014.

Lars Løkke Rasmussen, 2015-2019

f. 1964

Statsminister 2009-2011 og 2015-2019 (Venstre)

Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1992. Indenrigs- og sundhedsminister 2001-07. Finansminister 2007-09.

Helle Thorning-Schmidt, 2011 - 2015

f. 1966

Statsminister 2011 - 2015 (Socialdemokraterne)

Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1994. 1999 - 2004, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne.

Lars Løkke Rasmussen, 2009-2011

f. 1964

Statsminister 2009-2011 og 2015-2019 (Venstre)

Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1992. Indenrigs- og sundhedsminister 2001-07. Finansminister 2007-09. 

Anders Fogh Rasmussen, 2001-2009

f. 1953

Statsminister 2001- 2009 (Venstre).

Cand.oecon. fra Århus Universitet i 1978. Skatteminister 1987-92. Økonomiminister 1990-92. Fra den 1. august 2009 - 30. september 2014 generalsekretær for NATO.

Poul Nyrup Rasmussen, 1993-2001

f. 1943

Statsminister 1993-2001 (Socialdemokratiet).

Cand.polit fra Københavns Universitet i 1971. Siden økonom i LO og direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Poul Schlüter, 1982-93

1929-2021

Statsminister 1982-1993 (Det Konservative Folkeparti).

Cand.jur i 1957. Herefter arbejde som advokat og medlem af Europa-Parlamentet.

Anker Jørgensen, 1975-82

1922-2016

Statsminister 1972-73 og 1975-82 (Socialdemokratiet).

Arbejdsdreng og lagerarbejder før han i 1945 tog en præliminæreksamen. I perioden 1968-1972 formand for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (nuværende 3F).

Poul Hartling, 1973-75

1914-2000

Statsminister 1973-1975 (Venstre).

Cand.theol. i 1939 samt folkeskolelærer i 1945. Virkede herefter som underviser ved og siden rektor for Zahles Seminarium. Bestred efterfølgende posten som FNs flygtningehøjkommissær.

 

Anker Jørgensen, 1972-73

1922-2016

Statsminister 1972-73 og 1975-82 (Socialdemokratiet).

Arbejdsdreng og lagerarbejder før han i 1945 tog en præliminæreksamen. I perioden 1968-1972 formand for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (nuværende 3F).

Jens Otto Krag, 1971-72

1914-1978

Statsminister 1962-1968 og 1971-1972 (Socialdemokratiet).

Cand.polit. i 1940. Siden ansat i Vareforsyningsdirektoratet, lektor i international politik og organisation ved Aarhus Universitet samt EF-Kommissionens delegationschef i USA.

Hilmar Baunsgaard, 1968-71

1920-1989

Statsminister 1968-1971 (Det Radikale Venstre).

Handelsuddannet og arbejdede bl.a. som disponent, forretningsfører og direktør.

Jens Otto Krag, 1962-68

1914-1978

Statsminister 1962-1968 og 1971-1972 (Socialdemokratiet).

Cand.polit. i 1940. Siden ansat i Vareforsyningsdirektoratet, lektor i international politik og organisation ved Aarhus Universitet samt EF-Kommissionens delegationschef i USA.

Viggo Kampmann, 1960-62

1910-1976

Statsminister 1960-1962 (Socialdemokratiet).

Cand.polit. i 1934. Herefter ansat i bl.a. Statistisk Departement, Skatteministeriet og siden konstitueret direktør for Hypotekbanken
 Hans Christian Svane Hansen

Hans Christian Svane Hansen, 1955-60

1906-1960

Statsminister 1955-1960 (Socialdemokratiet).

Udlært som typograf i 1929 og senere sekretær og formand for DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom).
Hans Hedtoft

Hans Hedtoft, 1953-55

1903-1955

Statsminister 1947-1950 og 1953-1955 (Socialdemokratiet).

Udlært som litograf og senere bl.a. sekretær for den socialdemokratiske rigsdagsgruppe.
Erik Eriksen

Erik Eriksen, 1950-53

1902-1972

Statsminister 1950-1953 (Venstre).

Gårdejer og præsident for Nordisk Råd i 1956 og 1961
Hans Hedtoft

Hans Hedtoft, 1947-50

1903-1955

Statsminister 1947-1950 og 1953-1955 (Socialdemokratiet).

Udlært som litograf og senere bl.a. sekretær for den socialdemokratiske rigsdagsgruppe.
Knud Kristensen

Knud Kristensen, 1945-47

1880-1962

Statsminister 1945-1947 (Venstre).

Landbrugsuddannelse samt gårdejer.
Vilhelm Buhl

Vilhelm Buhl, 1945

1881-1954

Statsminister 1942 og 1945 (Socialdemokratiet).

Cand.jur. i 1908 og siden skatteekspert og skattedirektør i Københavns Kommune.
Erik Scavenius

Erik Scavenius, 1942-43

1877-1962

Statsminister 1942-1943 (u.p.).

Cand.polit. i 1901. Herefter virke som diplomat.
Vilhelm Buhl

Vilhelm Buhl, 1942

1881-1954

Statsminister 1942 og 1945 (Socialdemokratiet).

Cand.jur. i 1908 og siden skatteekspert og skattedirektør i Københavns Kommune.
Thorvald Stauning

Thorvald Stauning, 1929-1942

1873-1942

Statsminister 1924-26 og 1929-1942 (Socialdemokratiet).

Udlært som cigarsorterer. I 1910 udnævnt som partiformand i Socialdemokratiet.
Thomas Madsen-Mygdal

Thomas Madsen-Mygdal, 1926-29

1876-1943

Statsminister 1926-1929 (Venstre).

Uddannet som folkeskolelærer i 1896 og siden i 1902 cand.agro.
Herefter forstander for Dalum Landbrugsskole i perioden 1908-1920 samt præsident for Landbrugsrådet i perioden 1919-1933.
Thorvald Stauning

Thorvald Stauning, 1924-26

1873-1942

Statsminister 1924-26 og 1929-1942 (Socialdemokratiet).

Udlært som cigarsorterer. I 1910 udnævnt som partiformand i Socialdemokratiet.
Niels Neergaard

Niels Neergaard, 1920-24

1854-1936

Konseilspræsident 1908-1909 og statsminister 1920-1924 (Venstre).

Cand.mag. i historie i 1879 og cand.polit. i 1881.
Michael Petersen Friis

Michael Petersen Friis, 1920

1857-1944

Statsminister 1920 (uden for parti).

Cand.jur. i 1883. Embedsmand med karriere som bl.a. departementschef i Justitsministeriet, under første verdenskrig leder af Den Overordentlige Kommission og endelig leder af Overformynderiet.
Otto Liebe

Otto Liebe, 1920

1860-1929

Statsminister 1920 (uden for parti).

Cand.jur. i 1882 og fra 1889 højesteretssagfører.
Carl Theodor Zahle portræt

Carl Theodor Zahle, 1913-20

1866-1946

Konseilspræsident 1909-10 og 1913-20 (Det Radikale Venstre).

Cand.jur. i 1890. Herefter ansat ved Aarhus Amtstidende og siden hen Politiken.
Klaus Berntsen

Klaus Berntsen, 1910-13

1844-1927

Konseilspræsident 1910-13 (Venstre).

Var friskoleleder og siden hen højskoleforstander i Særslev på Fyn.
Carl Theodor Zahle portræt

Carl Theodor Zahle, 1909-10

1866-1946

Konseilspræsident 1909-10 og 1913-20 (Det Radikale Venstre).

Cand.jur. i 1890. Herefter ansat ved Aarhus Amtstidende og siden hen Politiken.
 Ludvig Holstein-Ledreborg

Ludvig Holstein-Ledreborg, 1909

1839-1912

Konseilspræsident 1909 (Venstre).

Cand.polit. i 1866 samt lensgreve og overtager af godset Ledreborg i 1895.
Niels Neergaard

Niels Neergaard, 1908-09

1854-1936

Konseilspræsident 1908-1909 og statsminister 1920-1924 (Venstre).

Cand.mag. i historie i 1879 og cand.polit. i 1881.
 Jens Christian Christensen

Jens Christian Christensen, 1905-08

1856-1930

Konseilspræsident 1905-1908 (Venstre).

Uddannet som folkeskolelærer i 1877 og virkede siden som lærer.
 Johan Henrik Deuntzer

Johan Henrik Deuntzer, 1901-05

1845-1918

Konseilspræsident 1901-1905 (Venstre).

Cand.jur. i 1867 og siden juridisk professor ved Københavns Universitet i perioden 1872-1901. Desuden bl.a. medstifter af og bestyrelsesmedlem i ØK.
Hannibal Sehested

Hannibal Sehested, 1900-01

1842-1924

Konseilspræsident 1900-1901 (Højre).

Cand.jur i 1869. Godsejer og ejer af Broholm stamhus.
 Hugo Egmont Hørring

Hugo Egmont Hørring, 1897-1900

1842-1909

Konseilspræsident 1897-1900 (Højre).

Cand.jur. i 1868. Departementschef i Indenrigsministeriet.
Tage Reedtz-Thott

Tage Reedtz-Thott, 1894-97

1839-1923

Konseilspræsident 1894-1897 (Højre).

Studier i statsvidenskab i Genève og Paris. Siden ejer af Gavnø Gods og forstander for Herlufsholm Skole.
Jacob Brønnum Scavenius Estrup

Jacob Brønnum Scavenius Estrup, 1875-94

1825-1913

Konseilspræsident 1875-1894 (Højre).

I 1844 forsteksamen. Herefter bestalling som landmåler og siden godsejer.
Christen Fonnesbech

Christen Fonnesbech, 1874-75

1817-1880

Konseilspræsident 1874-1875 (Højre).

Cand.jur fra Københavns Universitet i 1840. Herefter byfogedfuldmægtig og siden landmand.
Ludvig Holstein-Holsteinborg

Ludvig Holstein-Holsteinborg, 1870-74

1815-1892

Konseilspræsident 1870-1874 (Mellempartiet).

Lensgreve og overtager af grevskabet Holsteinborg i 1836.
Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs

Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, 1865-70

1817-1896

Konseilspræsident 1865-1870 (Højre).

Cand.jur. i 1842. Lensgreve og ejer af godset Frijsenborg samt siden hen formand for Grundejerforeningen.
Christian Albrecht Bluhme

Christian Albrecht Bluhme, 1864-65

1794-1866

Premierminister 1852-1853 og 1864-1865 (Højre).

Cand.jur. i 1816. Embedsmand og bl.a. direktør for Generaltoldkammeret i 1843.
Ditlev Gothardt Monrad

Ditlev Gothardt Monrad, 1863-64

1811-1887

Konseilspræsident 1863-1864 (De Nationalliberale).

I 1836 cand.theol. og desuden i 1838 magister i semitisk filologi. Siden sognepræst, biskop over Lolland-Falster samt departementschef i Kultusministeriet.

Carl Christian Hall

Carl Christian Hall, 1860-63

1812-1888

Konseilspræsident 1857-1859 og 1860-1863 (De Nationalliberale).

Cand.jur. i 1833 og siden dr.jur. i 1840. Siden en karriere som jurist og chef for hærens retsvæsen.

Carl Eduard Rotwitt

Carl Eduard Rotwitt, 1859-60

1812-1860

Konseilspræsident 1859-1860 (Bondevennerne).

Cand.jur i 1834. Herefter advokat bl.a. ved Højesteret.
Carl Christian Hall

Carl Christian Hall, 1857-59

 1812-1888

Konseilspræsident 1857-1859 og 1860-1863 (De Nationalliberale).

Cand.jur. i 1833 og siden dr.jur. i 1840. Siden en karriere som jurist og chef for hærens retsvæsen.

Carl Christopher Georg Andræ, 1856-57

1812-1893

Konseilspræsident 1856-1857 (Bondevennerne).

Militært uddannet ved Landkadetakademiet og Den Militære Højskole. Siden oberstløjtnant og direktør for Den Danske Gradmåling.

Peter Georg Bang

Peter Georg Bang, 1854-56

1797-1861

Premierminister 1854-1855 og konseilspræsident 1855-1856 (uden for parti).

I 1820 dr.jur fra Københavns Universitet og i 1830 udnævnt som professor i romerret samme sted.

Anders Sandøe Ørsted

Anders Sandøe Ørsted, 1853-54

1778-1860

Premierminister 1853-1854 (uden for parti).

I 1799 cand.jur. og i 1813 dr.jur. fra Københavns Universitet. Siden bl.a. dommer og medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling.

Christian Albrecht Bluhme

Christian Albrecht Bluhme, 1852-53

1794-1866

Premierminister 1852-1853 og 1864-1865 (Højre).

Cand.jur. i 1816. Embedsmand og bl.a. direktør for Generaltoldkammeret i 1843.

Adam Wilhelm Moltke

Adam Wilhelm Moltke, 1848-52

1785-1864

Premierminister 1848-1852 (uden for parti).

Cand.jur. i 1805. Virkede som præsident for rentekammeret samt lensgreve.