Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Tale

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale på LO’s kongres den 31. oktober 2011

Det talte ord gælder

Kære kongres. Kære LO.

Danmark har fået en ny regering.

En ny regering, der vil samarbejde om at løfte vores fælles udfordringer.

Derfor er jeg glad for, at min første større tale efter Folketingets åbning er her på LO’s kongres.

For I repræsenterer de danske lønmodtagere. Og I står for præcis de værdier, som skal bringe Danmark ud af krisen.

Ansvarlighed. Viljen til at løfte i flok. Og en indædt ambition om, at Danmark skal være et stærkt velfærdssamfund også om 10 og om 20 år.

Kære venner. Vi har nået resultater sammen.

Og jeg har et klart budskab med til jer i dag: Der er også bud efter jer i fremtiden.

Danmark har brug for jer.

Så jeg har set frem til i dag.

Det føles altid lidt som at komme hjem igen, når jeg er sammen med LO. Jeg kender jer. Og som tidligere ansat i LO er jeg glad for, at jeg er sat på programmet nu – og ikke i morgen tidlig efter kongresfesten.

Kære Harald.

Det samarbejde, vi har haft de sidste fire år, har været tæt og tillidsfuldt. Som gammel tillidsmand ved du, at ord skal holdes. Og du er ikke bange for at tænke, før du taler.

Derfor er der en enorm respekt omkring dig. Ikke bare i fagbevægelsen. Men også på Christiansborg og på arbejdsgiversiden.

Jeg vil gerne sige tak for din beretning i går. Beretningen lægger grundlaget for et stærkt og respektfuldt samarbejde mellem danske lønmodtagere og den nye regering.

* * *

Regeringen har fremlagt det mest offensive og gennemarbejdede regeringsgrundlag, der nogensinde er lagt frem i Danmark.

Jeg er stolt af vores regeringsgrundlag. Det er stærkt. Det er visionært.

Det giver en klar retning for en ny politik. Det gør op med ti år med VKO:

Vi vil sætte gang i vækst og jobs.
Vi vil gennemføre reformer, så vi får råd til velfærd.
Vi vil investere i uddannelse af vores unge.
Vi vil tage ansvar for de fattige og de sårbare.
Vi vil skabe en ny balance i udlændingepolitikken.
Vi vil gennemføre en grøn omstilling af Danmark.

Regeringen vil føre en ny politik. Det er der brug for. Vi har ventet i ti år.

Nu er ventetiden forbi.

Men jeg vil sige det ligeud. I ved det godt:

Det bliver ikke let. Det bliver hårdt. Der ligger ingen lette beslutninger foran os, kun svære valg.

Denne regering er tiltrådt på et meget vanskeligt tidspunkt.

Danmark har mistet titusindvis af arbejdspladser. Mange af jeres medlemmer står uden job.

Vores virksomheder har tabt konkurrenceevne. Der er ikke investeret nok i uddannelser, i vores fremtid. Væksten er stadig lav.

Der er slået hul i statskassen. Et hul, der er større end vores samlede udgifter til sygehuse og til praktiserende læger. Der er blevet givet skattelettelser, der ikke var råd til.

Vores sundhedssystem fungerer ikke godt nok. Uligheden er vokset. For mange familier lever i fattigdom.

Lad mig sige det helt kontant og konkret og med to streger under: VKO har efterladt et Danmark i ubalance.

Det er på den alvorlige baggrund, vi har dannet en ny regering og fremlagt et nyt regeringsgrundlag.

Regeringsgrundlaget er resultatet af et ægte samarbejde mellem tre partier. Et samarbejde, hvor partierne har måttet bøje sig mod hinanden. Naturligvis. Sådan må det være.

Det er det stærke kompromis, der giver de holdbare løsninger. Det ved I bedre end nogen andre.

I ved, at man sammen opnår mere, end hvis man er alene.

Og I ved, at jeg siger tingene, som de er.

Og et af de punkter, hvor vi har måttet bøje os, er efterlønnen.

Forringelsen af efterlønnen havde 90 mandater bag sig før valget. Den har 90 mandater bag sig efter valget.

Vi kan ikke kæmpe mod 90 mandater. Det sagde jeg meget klart før valget. Det sagde jeg under valget. Og det siger jeg i dag.

Men jeg har også gjort det helt tydeligt, at kom der et nyt flertal, så skulle det bruges. Et nyt flertal med Socialdemokraterne i spidsen. Det skal bruges.

For hvad var alternativet? Det var at overdrage ansvaret for at rydde op til de borgerlige. De borgerlige partier, der har haft muligheden og gang på gang har fejlet. Derfor har vi påtaget os ansvaret.

For hvem vil knokle hårdest for ny vækst og nye arbejdspladser?

Hvem vil passe på velfærden, når bølgerne går højt under stormen?

Og hvem vil sørge for, at alle passagerer har en tryg plads i båden?

Det vil et nyt flertal med Socialdemokraterne i spidsen. Derfor har vi påtaget os ansvaret. Derfor har vi sat en ny retning for Danmark.

Vi er i fuld gang med at bringe Danmark videre.

* * *

Den første store udfordring er at få sat gang i job og vækst. Vi skal arbejde os ud af krisen.

Regeringen vil kick-starte dansk økonomi. Vi tager projekter, der var planlagt, og sætter dem i gang nu. Så hurtigt som det overhovedet er muligt.

Vi investerer i veje, jernbaner, cykelstier og energibesparelser.

Kickstarten bliver på 10 mia. kr. i 2012 og 7,5 mia. kr. i 2013. Det er en del af den finanslov, som vi vil offentliggøre senere på ugen. Jeg vil allerede i dag røbe nogle af overskrifterne:

Helt konkret så åbner vi op for, at kommunerne vil kunne investere for næsten 4 mia. kr. ekstra i fx skoler, daginstitutioner og plejehjem. Det kan bl.a. omfatte energirenoveringer.

Regionerne vil kunne øge investeringer med yderligere knap 2 mia. kr. Det kan fx være renovering af sygehuse og indkøb af nyt udstyr.

Der vil blive fremrykket investeringer for næsten 4 mia. kr. til renovering af almene boliger. Så nedslidte boligområder kan få nye facader eller nyt tag.

Vi fremrykker for knap 1 mia. kr. i infrastruktur. Vi får nye veje. Og vi kommer hurtigere i gang med at lægge skinner.

Vi vil fremrykke for næsten 7 mia. kr. energiinvesteringer. Det er fx flere vindmøller og omstilling af kraftvarmeværker til biomasse.

Investeringsprojekterne omfatter også investeringer i den kollektive trafik som led i en kommende aftale om en betalingsring.

Den samlede kickstarts-pakke vil styrke beskæftigelsen med omkring 8.500 personer i 2012 og godt 11.000 personer i 2013.

Det er en offensiv pakke, som vil hjælpe os ud af krisen. Så vi får ny vækst og nye job.

Vi vælger handling frem for laden-stå-til. Det har Danmark brug for.

* * *

Regeringsgrundlaget er ikke et program for de første 100 dage. Det er et omfattende program for en hel valgperiode.

Regeringen vil gå fremad i præcis det tempo, som økonomien kan holde til. Ikke et sekund hurtigere.

Der er ikke mange penge at gøre godt med. Og Danmark skal overholde den henstilling, vi har fået fra EU. Vi skal lukke det store hul i kassen.

Og lad os lige huske, hvorfor vi skal gøre det. Det er ikke for at glæde økonomiprofessorerne eller EU. Nej, det er af hensyn til vores alle sammens tryghed. Økonomien må ikke skride. For så skrider grundlaget under familiernes hverdag og vores børns fremtid.

Men denne regering vil ikke alene lukke hullet i kassen. Vi vil også styrke velfærden. Det er en afgørende forskel på os og VKO.

Vi vil skaffe 7 mia. kr. i nye indtægter over de næste to år. Som vi har lovet det i regeringsgrundlaget. Ved at fjerne skattefradraget for sundhedsforsikringer. Ved at sanere i støtten til erhvervslivet. Og ved at øge skatter og afgifter på usunde varer.

Det koster på familiens budget, når vi lægger afgift på det usunde. Det ved jeg godt. Men det er nødvendigt, når vi vil forbedre vores samfund.

Vi udvikler velfærden. Vi forbedrer sundheden.

Det er de første vigtige skridt i vores regeringsgrundlag.

Næste punkt er at gennemføre reformer. Reformer, som giver os flere penge over de kommende år. Så vi kan tage flere skridt. Så vi kan investere i vores fælles fremtid.

For Danmark har brug for reformer. Denne regering har ikke bare arvet et kæmpe økonomisk underskud fra VKO. Vi har også arvet systemer og ordninger, der ikke virker godt nok.

Vi vil reformere uddannelserne. Vi vil reformere skatten. Vi vil reformere kontanthjælp og aktivering. Vi vil modernisere velfærden.

Danmark har fået en reformregering.

* * *

Vi kan ikke nå vores mål alene. Vi kan kun nå dem i samarbejde,

Det er den danske vej.

Utallige delegationer er kommet til Danmark, til Socialdemokraterne, til LO for at besigtige dette særlige fænomen: Den danske model. Gæster, som vi har måttet skuffe med, at den danske model ikke bare kan plantes om. For den har dybe rødder i historien. I vores fælles historie.

Gennem mere end 100 år har fagbevægelsen i Danmark forhandlet sig frem til stadig bedre arbejdsvilkår.

I har taget ansvar for jeres medlemmer. Og I har taget ansvar for samfundet. Ved de seneste overenskomstfornyelser satte I job over løn. Fordi I forstår, hvad konkurrenceevne handler om.

Når Danmark i dag er et helt unikt samfund, så skyldes det ikke mindst fagbevægelsens indsats og vedholdenhed.

Derfor er den temadrøftelse, I skal have senere i dag, så vigtig.

De resultater, I har opnået, må ikke blive undergravet.

Der er fri bevægelighed i EU. Og lønmodtagere fra andre lande skal være velkomne. Men det skal selvfølgelig også være sådan, at arbejde i Danmark sker på ordentlige vilkår.

Derfor vil jeg også rose LO-fagbevægelsen for jeres store indsats for at sikre, at overenskomster bliver overholdt. I viser hver dag på byggepladser, i landbruget og andre steder hvor udenlandsk arbejdskraft har let adgang, at de regler, fællesskab har indgået, skal overholdes.

For uden fællesskabet er den enkelte lønmodtager dårligere stillet. Og også derfor har vi brug for en stærk fagbevægelse.

De sidste 10 år har I ofte stået alene med ansvaret for at sikre helt almindelige lønmodtageres rettigheder. Det gør I ikke længere.

Og det er netop derfor, at det er en del af regeringsgrundlaget, at vi vil styrke samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. Vi skal have snor i sager, hvor udenlandske virksomheder snyder på vægten.

Denne regering vil stå vagt om den danske model.

* * *

Udfordringerne for det danske samfund er enorme. Selv når vi får arbejdet os ud af krisen, er opgaven stor.

Metalarbejderen på maskinfabrikken. Mureren på byggepladsen. Sosu-assistenten på plejehjemmet. Det er alle jer, der skaber vores velstand, vores velfærd, vores tryghed. I ved, hvad sand konkurrenceevne er gjort af: Dygtige menneskers arbejde.

Det er dygtige danskeres arbejdsindsats, der skal bringe Danmark videre. Det er jeres indsats.

Og det er derfor, denne regering vil arbejde målrettet for, at der kommer flere mennesker i beskæftigelse.

Krumtappen i vores regeringsgrundlag er en moderne helhedsløsning for Danmark. Hvor vi sigter mod at øge arbejdsudbuddet med 135.000 personer frem mod 2020. Så der kommer flere mennesker i arbejde. Så vi får råd til et bedre samfund.

Det er ambitiøse mål. Det er nødvendige mål.

Det kræver en ting mere end noget andet. Handling. Det er vores beslutninger i disse år, der lægger sporet for Danmark i 2020.

For det første skal vi træffe beslutninger om store reformer. Vi vil reformere uddannelserne. Skatten. Kontanthjælp og aktivering.

Det bliver en travl tid på Christiansborg. Regeringen vil arbejde for brede og solide flertal bag de vigtige reformer. Vi vil samarbejde. Det giver de stærkeste beslutninger.

For det andet skal vi træffe beslutninger i trepartsforhandlinger.

I 1987 blev der indgået en helhedsløsning for dansk økonomi. Det var en fremsynet aftale. En aftale, som støbte fundamentet til et af verdens mest robuste og retfærdige pensionssystemer.

Nu er det vores tur. Nu skal vores generation af faglige ledere, arbejdsgivere og folkevalgte leve op til vores ansvar. Vi skal i fællesskab nå frem til en helhedsløsning for fremtiden.

Vi vil forhandle trepart i respekt for de overenskomster, I skal indgå til foråret. Det betyder, at vi først vil begynde trepartsforhandlinger, når overenskomsterne er på plads.

Målet er at indgå en aftale, som øger arbejdsudbuddet med 20.000 personer frem mod 2020.

Målet er at forbedre de offentlige finanser med netto 4 mia. kr. om året. De penge vil vi reservere til arbejdsmarkeds- og uddannelsesinitiativer i bredeste forstand. Så vi kan investere i et helt Danmark.

Det er mål, som vi skal nå i fællesskab.

* * *

Regeringen vil modernisere vores samfund, så vi kan skabe vækst mange år fremefter. Vi skal skabe ny vækst sammen.

Vores børn og unge skal have en uddannelse, en praktikplads og en vej ind i arbejdslivet. Vi vil satse stort på de kommende generationer. Hvad skulle vi ellers satse på?

Vi har sat ambitiøse mål i regeringsgrundlaget:

• 95 pct. af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse.
• 6 ud af 10 skal have en videregående uddannelse.
• Hver fjerde skal have en lang videregående uddannelse.
• Og flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse

Vi sætter barren højere end den tidligere regering. Vi vil investere i mennesker.

Jeg har rejst rundt i Danmark og besøgt mange arbejdspladser. Fra Tresu i Sønder Bjert til MAN B&W Diesel i København. Jeg har mødt dejlige mennesker, som er dygtige til deres arbejde, som er stolte af deres arbejde.

Når man læser aviser og ser fjernsyn, kan man få det indtryk, at alle vores produktionshaller og drejebænke er rykket til Kina. Sådan er det ikke. Danmark er stadig et produktionsland. Det skal vi også være i fremtiden.

Men hvad vil det kræve? Fællestillidsmanden Claus Jørgensen på maskinfabrikken Tresu havde et klart budskab til mig: Uddannelse. Uddannelse. Og uddannelse.

Mere uddannelse er et af de emner, som regeringen vil drøfte med jer i trepartsforhandlingerne.

For et vigtigt svar på den globale konkurrence er uddannelse af de ufaglærte. Efteruddannelse af de faglærte. Mere uddannelse til jeres medlemmer.

Det skal være sådan, at flere ufaglærte kan få en kompetencegivende uddannelse. Så en arbejdsmand kan blive murer. Så en sygehjælper kan blive sosu-assistent.

Min generation var unge i 80’erne. Dengang var der for mange, som blev tabt. Alt for mange kom aldrig med i fællesskabet. For jo længere tid man har været væk fra arbejdsfællesskabet, jo længere bliver vejen tilbage.

Jeg husker den tid, og derfor blinker mine advarselslamper nu, hvor mange unge har svært ved at finde job. Hvor det er svært at få en praktikplads. Hvor mange unge får nej til en uddannelse. Den udvikling skal vi vende.

For et par måneder siden besøgte jeg EUC Syd i Aabenraa. Her talte jeg med Ayman og Mette og andre unge. Der var travlt i murer-hallen på EUC. Det var utroligt positivt. Jeg har stor tiltro til Danmarks ungdom. De vil uddanne sig.

Så skal de også have mulighed for det.

Når vi fremrykker offentlige investeringer, så vil det være til gavn for de unge i byggefagene. For når der er ordrer i bogen, er det langt mere oplagt for virksomhederne at begynde at tage elever ind.

Og det er vigtigt, at virksomhederne bærer deres del af ansvaret for at uddanne de unge. Derfor vil vi fremadrettet styrke brugen af sociale klausuler, så de, der leverer arbejdsopgaverne ved offentlige udbud, også tager elever ind.

Regeringen vil skærpe uddannelsesgarantien. Regeringen vil sikre flere praktikpladser. Vi tager ansvaret på os. Og de første skridt tager vi allerede med forslaget til finansloven, som vi offentliggør i denne uge.

Regeringen vil også videreføre den nuværende aftale om flere praktikpladser til 2012. Og derudover vil vi oprette 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2012. Så flere unge kan få gjort deres uddannelse færdig.


* * *

Regeringen har sat en ny retning for Danmark. Gang i væksten. Investeringer i uddannelse. Flere job. Bedre velfærd.

Vi har sat en ny retning i en tid, hvor vilkårene for at føre politik er vanskeligere end længe. Vi er oppe mod et stort hul i kassen og en international krise.

Men behovet for en ny politik er større end længe. Tiden er kommet til at tænke på helheden.

Husker I, da Nyrup og Lykketoft ryddede op efter Schlüter og satte gang i 90’erne?

Vi skal gøre det igen. Vi skal finde fælles løsninger for et Danmark, der står sammen.

Jeg tror på, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne igen er parate til at tage ansvar. For helheden.

Jeg tror på, at beslutninger truffet i fællesskab er de stærkeste beslutninger. Jeg tror på et Danmark, der står sammen.

Jeg ønsker jer en fortsat god kongres!