Regeringsmøder

Ministrenes samarbejde i regeringen foregår bl.a. via en række møder og udvalg.

Ministermøder
Regeringen holder normalt ministermøder hver tirsdag i Statsministeriet i de perioder, hvor der er møder i Folketinget.

Statsministeren leder ministermøderne.

På ministermødet behandler regeringen fx
- Lovforslag inden de fremlægges i Folketinget
- Forslag til Folketingsbeslutning
- Redegørelser til Folketinget
- Andre større regeringsinitiativer
- Stillingtagen til oppositionens forslag til love, beslutningsforslag og forespørgsler.

Regeringsseminarer
Siden 1980’erne har der været tradition for, at regeringens ministre en eller to gange årligt samles til to-dages regeringsseminarer, hvor større temaer tages op til en samlet drøftelse.

Statsrådet
Ministrene samles også i Statsrådet under Kongens forsæde.

Ifølge grundloven skal alle love og vigtige regeringsforanstaltninger forhandles i Statsrådet.

Det betyder i praksis, at alle regeringens lovforslag og beslutningsforslag, forelægges i Statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. Og at alle lovforslag, der er vedtaget af Folketinget, forelægges i Statsrådet, hvor de underskrives af Kongen og af den ansvarlige minister.

Der er Statsråd ca. otte gange om året.