Regeringen Hall II

24. februar 1860 – 31. december 1863

Ministrene i regeringen Hall 2

Periode:
24.02.1860 – 31.12.1863

Regering:
C.C. Hall, Konsejlspræsident, Udenrigsminister, Minister for Holsten og Lauenborg (fra 30.03.1861)
C.E. Fenger, Finansminister
Orla Lehmann, Indenrigsminister (fra 15.09.1861)
Harald Raasløff, Minister for Holsten og Lauenborg (til 30.03.1861)
Steen Bille, Marineminister
D.G. Monrad, Kultusminister, Indenrigsminister (til 15.09.1861)
Hans Nicolai Thestrup, Krigsminister (til 13.08.1863)
A.L. Casse, Justitsminister
F. Wolfhagen, Minister for Slesvig
Carl Lundbye, Krigsminister (fra 13.08.1963)

Portræt af C.C. Hall
Statsministerportræt, C.C. Hall