Regeringen Sehested

27. april 1900 – 24. juli 1901

Sehested.jpg

Periode:
27.04.1900 – 24.07.1901

Regering:
Hannibal Sehested, Konsejlspræsident
William Scharling, Finansminister
Fr. Friis, Landbrugsminister
Chr. Juul-Rysensteen, Minister for offentlige arbejder
Gustav Schnack, Krigsminister
Chr. G. Middelboe, Marineminister
Ludwig Bramsen, Indenrigsminister
J.J. Bjerre, Kultusminister
C. Goos, Jutitsminister

Portræt af H. Sehedsted
Statsministerportræt, Hannibal Sehested