Regeringen Holstein-Holsteinborg

28. maj 1870 – 14. juli 1874

Ministrene i regeringen Holstein-Holsteinsborg

Periode:
28.05.1870 – 14.07.1874

Regering:
Ludvig Holstein-Holsteinborg, Konsejlspræsident, Finansminister (a.i. 2503.1872 – 01.07.1872)
C.E. Fenger, Finansminister
C.C. Hall, Kultusminister
C.A. Fonnesbech, Indenrigsminister
Niels F. Ravn, Marineminister (fra 21.05.1873)
Wolfgang Haffner, Krigsminister, Marineminster (begge til 23.12.1872)
Otto Rosenørn-Lehn, Udenrigsminister
C.S. Klein, Justitsminister (fra 26.06.1872)
C.A.F. Thomsen, Krigsminister (fra 23.12.1872), Marineminister (23.12.1872 – 21.05.1873)
A.F. Krieger, Finansminister (01.07.1872 – 20.06.1874), Justitsminister (til 26.06.1872)

Portræt af L. Holstein-Holsteinborg
Statsministerportræt, Ludvig Holstein-Holsteinborg