Regeringen Stauning III

4. november 1935 – 15. september 1939

Periode:
04.11.1935 – 15.09.1939

Regering:
Sociademokratiet (S), Det radikale Venstre (R)

Th. Stauning (S), Statsminister
P. Munch (R), Udenrigsminister
H. P. Hansen (S), Finansminister til 20.07.1937
Vilhelm Buhl (S), Finansminister fra 20.07.1937
Alsing Andersen (S),Forsvarsminister
Johannes Hansen (S), Kirkeminister
Jørgen Jørgensen (R), Undervisningsminister
K. K. Steincke (S), Justitsminister
Bertel Dahlgaard (R), Indenrigsminister
N. Fisker (S), Minister for offentlige arbejder ( Trafikminister)
Kristen Bording (S), Landbrugsminister fra 09.11.1935 Minister for landbrug og fiskeri
Johs. Kjærbøl (S), Minister for industri, handel og søfart
Ludvig Christensen (S), Socialminister

Portræt af Thorvald Stauning
Statsministerportræt, Thorvald Stauning