Regeringen Stauning I

23. april 1924 - 14. december 1926

Stauning_I.jpg

Periode:
23.04.1924 - 14.012.1926

Regering:
Socialdemokratiet

Th. Stauning (S), Statsminister
Carl Moltke (u.p.), Udenrigsminister
C. V. Bramsnæs (S), Finansminister
L. Rasmussen (S), Forsvarsminister
Peter Dahl (S), Kirkeminister
Nina Bang (S), Undervisningsminister
K. K. Steincke (S), Justitsminister
C. N. Hauge (S), Indenrigsminister
J. Friis-Skotte (S), Minister for offentlige arbejder (Trafikminister)
Kristen Bording (S), Landbrugsminister
Th. Stauning (S), Minister for industri handel og søfart
Frederik Borgbjerg (S), Socialminister

Portræt af Thorvald Stauning
Statsministerportræt, Thorvald Stauning