Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR Vi skal fokusere knivskarpt, 10. maj 2001

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Danmark skal være intet mindre end verdens bedste IT-nation. Det er en ambitiøs vision, men uden ambitiøse mål, forandrer vi hverken verden eller vores hverdag. Vi skal sætte os nogle nye mål – og vi skal nå dem i fællesskab.

Visionen om Danmark som verdens bedste IT-nation nås ikke blot med ord. Hvis vi skal være verdens bedste IT-samfund, kræver det først og fremmest, at alle tænker i de muligheder, som ligger i netværkssamfundet.

Danmark har brug for et helt nyt partnerskab, hvor det offentlige og private erhvervsliv i fællesskab er med til at løfte Danmark ind i fremtiden. Det offentlige skal på mange måder være lokomotivet, som efterspørger og leverer serviceydelser – til borgerne og til erhvervslivet. Netværkssamfundet handler også om, at man tør indgå nye alliancer. At det private erhvervsliv arbejder sammen med uddannelsessteder og offentlige myndigheder. Kort sagt skal vi nedbryde de traditionelle skel.

For at fastholde vores gunstige position er det nødvendigt at fokusere knivskarpt på, hvordan vi fremover får mest muligt ud af IT. Regeringen har sat meget i gang og har udpeget en række særlige områder, som vi vil sætte ekstra ind i forhold til. Det gælder blandt andet den digitale forvaltning, partnerskabet med erhvervslivet, bredbåndsadgang og en IT-strategi for uddannelsessystemet, som offentliggøres i maj.

Hvis den digitale forvaltning skal lykkes, er det altafgørende, at integrationen af IT i det daglige arbejde har ledelsens fulde opmærksomhed i både offentlige institutioner og private virksomheder. Ellers risikerer vi, at mulighederne forspildes, eller at teknologien blot bruges for teknologiens egen skyld.

IT-kompetencerne er et andet vigtigt område. Uden kompetente medarbejdere kommer vi ingen vegne. Derfor har regeringen også sat fokus på IT i uddannelsessektoren. Det betyder, at vi nu ser nye årgange af unge med en stor IT-viden, som for øjeblikket er på vej ud på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at vi sidste år afsatte 340 millioner kroner til integration af IT i folkeskolernes arbejde. Målet er, at der skal udvikles digitale undervisningsmaterialer og gennemføres efteruddannelse for lærere i Folkeskolen og på seminarierne. Selv om det er fint, at mange elever på dette punkt næsten ved mere end lærerne, så skal vi sikre, at lærerne får den IT-efteruddannelse, som er nødvendig.

Jeg kan ikke love, at vi når målet om at blive verdens bedste IT-nation i morgen. Men vi når det! Og vi er allerede godt på vej.