Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Tale

Statsminister Poul Nyrup Rasmussens indlæg ved Nordisk Råds 49. session i Helsingfors, tirsdag den 11. november 1997.

Hr. Præsident, mine damer og herrer,

Nye tider, nye opgaver. Men også fundamentale: Den vigtigste - vores egen. Norden selv. Ej indadvendt, men rimeligt stolt og fornyende. Arktisk. Nordatlantens smukkeste områder: Island, Grønland, Færøerne og Barents-regionen. Ej glemmes i vore nye opgaver.

Nu kan vi også samarbejde med alle andre i hele Østersøregionen.

Med samme selvfølgelighed, som vi hidtil har gjort det med hinanden i Norden.

Vi kan gøre 'nordisk nytte' i regionen.

Derfor glæder det mig, at vi har fået en fast tradition med at holde 5 + 3-møder i marginen af Nordisk Råds sessioner.

Her taler jeg både som Danmarks statsminister og som formandsland for Østersørådet.

Det nordiske samarbejde favner nu alle politikområder. Inden for udenrigspolitikken har vort langvarige samarbejde båret frugt, ikke mindst i FN. I Norden har vi fra starten villet videre: Hvorfor ikke vise vejen?

Vi i Norden har vist, at det nytter, at vi taler om menneskerettigheder.

At det nytter, at vi står fast på vore standpunkter og er med til at sætte dagsordenen.

Vi vil vise verden, at kampen mod anti-personelminer nytter. Ikke flere lemlæstede børn. Ikke flere familier, som er bange for at betræde egen jord.

Vi vil vise verden, at Norden støtter det reformprogram, som FNs generalsekretær har fremlagt. Mine nordiske kollegaer og jeg fastslog i går, at vores støtte til reformprocessen er usvækket. Vi vil vise vejen.

For det er vigtigt, at vi støtter FN's reformprogram.

Vigtigt, at alle medlemslande bakker op om hovedlinierne i programmet.

Det kan ikke siges ofte nok - eller højt nok.

FN's finansielle krise skal løses. Alle lande - store som små - skal betale deres bidragfuldt ud, til tidenog uden betingelser.

Kampen kan synes endeløs. Men aldrig meningsløs.

Norden har en stærk profil i FN. Det kalder jeg 'nordisk nytte'!

For støtte og bistand nytter. Derfor skal den negative tendens i den internationale udviklingsbistand også vendes.

Jeg kalder det troværdighed. Og ansvarlighed.

Vi skal vise verden, at vi tager ansvar for vort fælles miljø. Den nordiske miljøstrategi 1996-2000 skal sikre, at vores miljøindsats bliver en flerstrenget strategi. En strategi, der tager højde for, at miljø går på tværs af grænser.

Vores ansvar for miljøet stopper ikke ved os selv. Miljøansvaret kan vi ikke løfte hver for sig. Vi må tænke lokalt, regionalt og globalt.

Lad os gøre 'nordisk nytte' - sætte rene fingeraftryk - sætte spor.

Også i vore naboregioner.

Vi har et ansvar - for mere end os selv!

Ansvarlighed handler også om beskæftigelsen og bekæmpelsen af arbejdsløsheden. Den beskæftigelsesredegørelse, som Nordisk Ministerråd fremlægger på denne session peger på, at det er nødvendigt at samarbejde på tværs af grænserne. Nødvendigt fordi vi oplever en stigende internationalisering både af kapital og arbejdskraft. Uddannelse og dygtiggørelse er vores svar på udfordringerne.

Vi har sat nordiske fingeraftryk, ikke mindst i EU. Lad mig sætte det på spidsen: Med Amsterdam-traktatens forbedringer på miljø og beskæftigelse er EU ved at blive nordisk! Vi skal videre af den vej. 'Nordisk nytte' også i Bruxelles.

For Nordisk nytte er at turde sætte fælles mål. Hvorfor ikke her på denne session træffe den rigtige beslutning? Ja - hvorfor ikke beslutte os for at gøre målene om uddannelse eller beskæftigelse efter max. 6 måneders ledighed for unge og 12 måneder for langtidsledige - til vores - de nordiske landes - mål? Fem svaner i flok kommer længere, end en enlig svale!

Har man sagt beskæftigelse og miljø - må man også sige velfærd. I Norden har vi vist, at det kan lykkes, at Europas mest arbejdsomme folk er dem, der også bor i Europas mest trygge samfund. Vi har vist, at der ikke er modstrid mellem den højeste beskæftigelsesgrad og den højeste grad af social tryghed. Den nordiske velfærdsmodel kan stå distancen!

Det er 'nordisk nytte' når Nordisk Ministerråd, Nordenudvalget og de nordiske regeringer sætter velfærd på dagsordenen. Beskæftigelsen skal i centrum. Velfærdssamfundet skal til eftersyn. Vi vil modernisere og bevare. Debatten er påkrævet og Nordisk Råds session er et passende sted at fortsætte.

Vi skal sammen overskride grænser. I mere end én forstand. Vi har i mange årtier ikke vist pas, når vi passerede grænsen til et nordisk land. Det har vi - med rette - været glade for. Med Amsterdam traktaten er det lykkedes os at forene den Nordiske pasunion med Schengen-samarbejdet. Det kalder jeg 'nordisk nytte'!

Nye tider - nye udfordringer. Vi skal vise vejen. Nøgleordene er vilje og beslutsomhed. Troværdighed og ansvarlighed. Det er forudsætningerne for, at vi i Norden når de mål, som vi ikke kan nå hver for sig. For udfordringerne - de regionale, europæiske og globale - slipper vi ikke for.

Norden nytter!

Norden er i orden!

Tak, Hr. Formand.