Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tale

Statsminister Mette Frederiksens tale på Kommunalpolitisk Topmøde den 18. marts 2021

Det talte ord gælder

 

Tak for invitationen.

Sidste år skulle Kommunalpolitisk Topmøde som bekendt have været afholdt i Aalborg den 19. marts.

Det blev aflyst. Som så meget andet.

Vi mødtes alligevel – kan I huske det?

Det var to dage efter – den 21. marts – og i et noget andet regi. Og på en måde, som dengang var fremmed. Men nu er dagligdag.

98 borgmestre loggede ind på telefon eller computer. Måske enkelte steder med visse tekniske vanskeligheder. Siden er vi kommet efter det.

Den dag for et år siden havde vi ét emne på dagsordenen. Dét, som det meste har handlet om lige siden.

Tænk, hvis vi dengang havde vidst, hvad der lå foran os. På godt og ondt.

Tænk, hvis vi kunne se ind i en fremtid med mundbind. Håndsprit. Afstand. Hjemmearbejde. Online undervisning. Som stadig er her. Et år efter.

Men også en fremtid, hvor sygehusene ikke brød sammen. Hvor arbejdsløsheden ikke tog himmelflugt. Hvor I lykkedes med at få det lokale velfærdssamfund igennem den værste krise siden Anden Verdenskrig. Hvor vaccinen findes – længe leve videnskaben!

Og hvor vi stod sammen som aldrig før.

Der er tradition for, at en statsminister på Kommunalpolitisk Topmøde takker både formanden og Danmarks borgmestre for et godt samarbejde.

Aldrig har en tak været mere dybtfølt end i år.

Tak til jer, til jeres familier, til alle jeres medarbejdere, til lederne, til alle jer, som i hver enkelt kommune har været med til at løfte en ekstraordinær og fantastisk indsat.

 

* * *

 

Det er i krisetider, man viser, hvilket stof man er gjort af.

Vi bad jer om det umulige. I klarede det umulige.

Den første nedlukning med hjemsendte skolebørn, nødpasning og besøgsrestriktioner på plejehjem.

En solidarisk løsning, hvor Aarhus Kommune indkøbte værnemidler på vegne af alle 98 kommuner.

En genåbning, hvor I og jeres medarbejdere og alle borgere og pårørende fik brug for al jeres kreativitet og hele jeres veludviklede sans for de nære løsninger.

I har – hver enkelt af jer - bidraget til at få smitten ned, redde liv og skabe tryghed for borgerne.

Nu står I med en om muligt endnu større opgave.

Situationen lige nu er endnu mere kompleks end sidste forår.

Vi udruller vaccinerne. Men kæmper også med nye virusmutationer.

Vi gennemfører regionale genåbninger. Men det kan være nødvendigt med lokale nedlukninger.

Vi lægger grunden for at åbne mere skridt for skridt. Ved en fælles indsats – og ved hjælp af en ambitiøs teststrategi.

I forrige uge er der hver dag i gennemsnit udført mere end 220.000 test. Og der arbejdes på at udvide kapaciteten yderligere. Også lokalt. Her har kommunerne en afgørende rolle.

I har uddannet lokale podeteams. Stillet lokaler til rådighed. Taget opgaven på jer.

Nu skal vi bruge den lokale kapacitet fleksibelt. Når der er mulighed for test på skolen, så tilbyd den også til pædagogerne i børnehaven nede ad vejen.

Det er gået flot med at få børnene i skole igen. Først de mindste. Dernæst afgangselever i store dele af landet.

Og indsatsen hos alle, der fra mandag – med kort varsel – kunne få endnu flere børn i skole – er imponerende.

Jeg ved godt, at flere af jer gerne vil åbne mere og hurtigere. Men vi skal passe på ikke at blive for utålmodige så tæt på målet.

Det er helt afgørende, at lokale udbrud slås hurtigt ned!

Et eksempel: Kolding i februar.

I tog et stærkt lokalt ansvar for nedlukning, test, isolation. Og I indgik aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bidrage til smitteopsporingen. Det virkede.

I flere andre kommuner har man sammen med myndighederne gjort en aktiv indsats for at få kontrol over smitten. Været ude at stemme dørklokker. Fået endnu flere borgere testet. Det kører rigtig godt.

Flere borgmestre har sagt, at I har behov for at kunne reagere endnu hurtigere. Det vil vi sikre, at I får mulighed for.

Det er jer i kommunerne, som bedst kender jeres eget lokalområde. Det er jer, borgerne lytter til.

Jo mere, vi tester, opsporer og isolerer. Og jo flere, der bliver vaccinerede. Jo mere kan vi forsvare at åbne.

Som I ved, er regeringen lige nu i fuld gang med, sammen med Folketingets partier, at sikre en langsigtet genåbning. Jeg oplever, at viljen til at tage ansvar er stor. Det tegner godt.

 

* * *

 

Aldrig har det været mere tydeligt, at vi er i samme båd og har et fælles mål – uanset partifarve, og uanset, om vi er stat, regioner eller kommuner.

Det har – midt i den største samfundskrise siden Anden Verdenskrig – været utroligt positivt at opleve, hvor godt vi evner at samarbejde.

Samarbejdet mellem kommuner, regioner, alment praktiserende læger og civilsamfund er løftet til et nyt niveau. I har sammen fundet frem til de hjemløse, så de kunne blive vaccineret. Gennemført hjemmevaccination af de svageste ældre.

Også det offentligt-private samarbejde har nået nye højder.

Det er mit ønske for fremtiden, at alt hvad vi har udrettet, vil inspirere os. Til et stærkere fællesskab. Større fleksibilitet. Mere kreativitet. Flere nære løsninger.

Med det mål, at borgerne får en endnu bedre velfærd.

I har historisk gode økonomiske rammer.

Vi fik lavet en god aftale om udligning.

Vores første økonomiaftale gav et løft på 1,7 milliarder kroner.

I den seneste yderligere 1,5 milliarder kroner.

På finansloven for 2021 er det aftalt at fremrykke minimumsnormeringerne og styrke ældreområdet.

Og – som jeg annoncerede i min nytårstale – har regeringen et stærkt fokus på sammenhængen på tværs af vores land.

I de mindre bysamfund skal der også være adgang til læge, uddannelse og muligheder. Det kommer I til at høre mere om.

Vi vil også indføre en velfærdslov, som, hvis den bliver vedtaget, lægger bunden under velfærden i hele landet. Det vil give jer en sikkerhed, som kommunerne ikke har haft før.

Jeg ser det som en gensidig pagt. Hvor regeringen sikrer gode økonomiske rammer. Og I kommuner til gengæld leverer høj kvalitet for pengene.

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Det er hævet over enhver tvivl og diskussion.

Men vi ved også alle sammen, at noget ikke er godt nok. Slet ikke godt nok.

Billederne af Else. Børnehaver uden omsorg. Senest chokerende og hårde beretninger fra anbragte børn.

Umenneskeligt, smerteligt.

Mangel på ordentlighed og respekt for andre mennesker ikke kun et spørgsmål om penge – det handler selvfølgelig om faglighed og ledelse. Men også om et velfærdssamfund, der ikke altid evner at sætte mennesket i centrum.

Derfor har vi sluppet en vild idé løs sammen med syv af jer

Syv velfærdsaftaler på de store velfærdsområder. Dagtilbud, folkeskole og ældreområdet.

Vi er i fuld gang, selvom vi er forsinket af corona - Holbæk, Esbjerg, Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart og Langeland.

Jeg håber virkelig, at det her samarbejde kommer til at vise, hvor meget vi kan, når vi tør stole på hinanden og får bureaukratiet og dokumentationen lagt til side.

Lige nu arbejdes der stadig på at få lovgivningen klar. Og ude i kommunerne er I i fuld gang med at se på, hvordan vi sikrer os, at I heller ikke blander jer for meget i medarbejdernes arbejde.

Jeg håber, at vi kan vise nye veje.

 

* * *

 

Det er tid at se frem på den anden side af pandemien.

Det gælder også økonomien.

Velfærden skal bygge på en stærk økonomi.

Gennem et år har vi ført en aktiv krisepolitik, hvor vi har holdt hånden under virksomheder og arbejdspladser.

Det har I bidraget til i kommunerne i forhold til anlægsniveauerne. Da der var lukket ned sidste forår, sørgede I for, at der stadig blev bygget.

I har været med til at holde aktiviteten oppe.

Hvor står vi nu?

Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande klaret sig relativt godt i 2020 sammenlignet med en række europæiske lande.

De seneste måneders alvorlige udvikling i smitten, og deraf følgende nedlukning, betyder, at vi vil få en svagere økonomisk udvikling i årets første kvartal.

Vi har allerede set en opbremsning på arbejdsmarkedet. Ledigheden steg i starten af året.

Men erfaringerne fra sommeren sidste år viser, at økonomien forholdsvis hurtigt kan rette sig igen.

Der er tegn på, at genåbningen i marts allerede nu løfter aktiviteten og beskæftigelsen.

Men vi må love hinanden, at vi har en særlig opmærksomhed på de langtidsledige. Tidligere kriser har ramt socialt skævt. Sådan må det ikke være denne gang.

Vi har flere udfordringer foran os. Lad mig til sidst nævne en til:

Vi bliver er nødt til at sikre, at gruppen af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere bidrager mere til samfundet. Alt for mange er på kontanthjælp. Det er en udfordring for samfundsøkonomien. For sammenhængskraften i Danmark. Og for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Jeg håber, at når vi lægger vores forslag frem om ret og pligt, så vil vi få et godt samarbejde med jer om det. Der venter svære diskussioner. Men vi må være fælles om målet: At alle skal bidrage.

Jeg ved ikke, hvordan man kan samle op på året, der er gået. Jeg ved bare, at I har knoklet, og at I har fået ting til at fungere, som vi troede var umulige.

Af hjertet tak.

Held og lykke, når valget kommer til efteråret.

Lad os fortsætte det gode arbejde om et stærkt velfærdssamfund til alle danskere, uanset hvor i Danmark man bor.

Jeg vil ønske jer alle et godt topmøde.

Tak for ordet.