Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved ATS's 70 års jubilæum

Mine damer og herrer,

AT TÆNKE SIG: 70 år med satire og sarkasme AT TÆNKE SIG: 70 år med sludder og sladder AT TÆNKE SIG: 70 år med slagfærdighed og sortsnakkeri

70 år med ordspil og ordkløveri 70 år med pladder og parodier og pjank og poesi, 70 år med vrøvl og vittigheder og vid og volapyk.

AT TÆNKE SIG: 70 år fra Stephensen til Rasmussen og Vølver. AT TÆNKE SIG: 70 år med Kumbel og Habakuk og Lise Nørgaard og Meyerheim.

At tænke sig hvilken banebrydende rolle, hovedorganet på denne avis har spillet for satiren i dette land.

Der er i sandhed anledning til at kippe med flaget og sende de hjerteligste lykønskninger til organet for den højeste oplysning.

I løbet af de 70 år har ATS udviklet sig i forskellige retninger. Og persongalleriet er skiftet ud. De gamle koryfæer, husejer Källerloft, folketingsmand Karsken Bælg, Nyhavns Rose, Jørgensen, Vanløse og Overretssagfører Jakethaj er nu forsvundet og erstattet med fru Elvira Mortensen, Flauenskjold, ringmuskulatør Verner Delleholm, Vanløse, kongepuddelstylisten Sys Bebber samt ikke at forglemme journalist Solvejg Schnagefrüd.

Jeg har med særlig opmærksomhed fulgt fru Gyrithe Snørkelmose, Nærum. Fru Snørkelmose føler sig konstant chikaneret af indvandrere, når hun handler i butikken, "Kop og Kande", på Nærumvænge Torv. Som nogle måske ved, flyttede min familie og jeg til Nærum for et par år siden. Jeg var derfor spændt på, om det skulle lykkes mig at træffe fru Snørkelmose. Det er dog ikke lykkedes. Jeg har heller ikke fundet nogen "Kop og Kande" på Nærumvænge Torv. Det skal man nok ikke blive så forundret over. I Nærum er der heller ikke andre indvandrere end mig.

Nogle af figurerne har sat sig så fast, at de er mere kendte end de personer, de var en karrikatur af. Eksempelvis tragikminister Ikajkast. Hans gennembrud kom, da Storebæltstunnelen i 1991 sprang læk og blev undersvømmet, som ATS's udsendte modarbejder rapporterede. Efter at have inspiceret ulykkesstedet erklærer den altid hjelmklædte Ikajkast, at han er stolt. Herefter kunne ATS-læserne løbende følge hans glæde ved broer, tunneler, veje og hjelme via føljetonen "Af en tragikministers dagbog".

I mere end firs små artikler gjorde ATS tragikminister Ikajkast så berømt, at hans originale sikkerhedshjelm med Storebælts-logo senere blev udstillet på Sønderborg Slot som et af flere "symboler på det 20. århundrede". Så kan man dårligt nå højere.

Da de konservastives førstemand i en glad stemning var kørt ind i en betonklods på Helsingørmotorvejen, blev Ikajkast udsat for et ATS-lyninterview:

- Hr. tragikordfører Ikajkast, hvad bliver Det Konservative Folkepartys vigtigste mærkesag i den næste valgkamp?

- Bredere motorveje!

ATS kunne også bringe følgende opråb fra "Foreningen for Overflødige Motorveje" v. Ikajkast og Heiselsvend: "Jyderne ind i bilerne! Bilerne ud på motorvejene! Motorvejene ud over det hele!"

På denne baggrund var Ikajkast naturligvis en stærk kandidat til posten som tragikminister i den nye regering. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at han var ATS-redaktionens kandidat.

Nu blev det i stedet skotøjshandler Flemming Hansen. Men her viste ATS sig som det regerings-loyale organ, det er. ATS bakkede op om valget af en skotøjshandler med ordene: "Han ved, hvor skoen trykker, og han er ikke nem at snøre".

En anden skattet figur er min forgænger, P. Nykup Rasmussen. En storleverandør af stof til ATS. ATS kom i besiddelse af følgende brev:

"Kære socialkammerater,

Mange af jer har på det seneste spurgt mig: Hvorfor bliver vi ved med at gå tilbage i meningsmålingerne, Poul?

Til det vil jeg gerne sige tre ting: For det første: Det var et godt spørgsmål.

For det andet: Nu skal man jo altid tage meningsmålinger med et gran salt samt en del panik. Men det er da rigtigt, at vi ikke har den tilslutning, vi kunne ønske os. Jeg tror, årsagen er, at vi ikke har været gode nok til at forklare Venstres politik over for vælgerne.

Derfor må det nu være vores opgave med saglige argumenter, ærligt og redeligt, at forklare dem, at Anders Fjogh Rasmussen er en idiot, en narrehat. At han er grim, og at han lugter.

Det skylder vi vælgerne.

Underskrevet:

Poul"

Resultatet af valget kunne læserne erfare i ATS, som under leksigalt kunne anføre følgende: "Vælgerundersøgelse - se "exit Poul".

Nu er det så mig, der står her - som minimalstatsminister. For opmærksomme læsere af ATS vil det ikke være nogen overraskelse. Det var for længst forudset af ATS.

For ATS-redaktionen er en skarp og kyndig iagttager af dansk politik. Det så vi bl.a. under efterlønsballaden i november 1998. Den 27. november 1998 kunne ATS bringe følgende nyhed: Anders Fjogh Rasmussen har nu tilbudt regeringen, at den kan gå på efterløn allerede om tre år!"

Det skete nøjagtig tre år senere, den 27. november 2001.

Fjogh Rasmussen. Det er sandelig et navn, der forpligter. Jeg har forstået, at den ene halvdel af ATS-redaktionen, Gorm Vølver, lyder navnet, Gorm Vrøvler. Og så indser jeg, hvilke store forventninger der er til Fjogh. Jeg er klar over, at det vil kræve betydelige anstrengelser at leve op - eller ned - til disse forventninger.

Jeg skylder ATS en meget stor tak for den ubetalelige reklame, som redaktionen har givet en bestemt bog, der blev udgivet i 1993. Der har undervejs været lidt usikkerhed om titlen på bogen: "Fra socialstat til politistat". Eller: "Fra en minimal statsmand". Eller: "En minimal statsmands erindringer".

Der har mildest talt været lidt uklarhed. Men ikke et ondt ord om det. ATS's interesse for bogen var med til at sikre, at den i valgkampen i ordets egentlige forstand blev revet væk.

ATS har med tæt opmærksomhed og dybdeborende journalistik fulgt min vej til statsmysteriet - nu også kaldet "Hulemandens værksted".

Allerede tidligt afviste ATS, at jeg skulle være styret af spindoktorer. ATS kunne derimod afsløre, at jeg er styret af en vejrhane, som er monteret på toppen af mit hus.

ATS kom ved ihærdig research i besiddelse af en revideret udgave af Venstres partiprogram. Ét af punkterne lød sådan her: "Skatten skal ned. Dog ikke længere ned, end at velfærdsstaten kan bevares. Ja, måske er det dumt at love at sætte den ned, for det er der alligevel ingen, der tror på, og når det kommer til stykket, er det måske i virkeligheden bedre at sætte den op, men nok om det".

Det var i den forbindelse, at ATS kunne afsløre titlen på en ny bogudgivelse: "Fra socialstat til minimalstat - og tilbage igen".

Desværre har vi ofte måttet kæmpe med, at medierne har fejlciteret eller misforstået os. Især Birthe Rønn Hornbech. Men som én af de ypperste repræsentanter for afbalanceret journalistik har ATS aldrig svigtet i forsøgene på at få udryddet sådanne misforståelser og bragt klarhed til veje. Som nu i dette lidt længere ATS-interview. Læg mærke til ATS-interviewerens dygtige spørgeteknik. Den er lige til konsulentfirmaernes medietræningskurser:

"Hr. Anders Fjogh Rasmussen, Deres udlændingeordführer, Birthe Rønn Hornbech, foreslår, at Danmark skal lukke grænsen for spontane asylansøgere?

- Nu er Venstre jo et liberalt parti, hvor der er plads til mange meninger. Men når det er sagt, vil jeg da gerne tilføje, at jeg tror, Birthe Rønn Hornbech er blevet misforstået eller fejlciteret.

Men det er jo hende selv, der har skrevet det?

- Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Men nu er Venstre jo et liberalt parti, hvor der er plads til, at man såvel skriftligt som mundtligt kan udtrykke mange forskellige meninger, og det tror jeg er sket i Birthes tilfælde.

Men er det Venstres politik, som Birthe Rønn Hornbech giver udtryk for?

- Nu er politik jo så mange ting, og jeg tror ikke, at Birthes holdninger er så forskellige fra dem, hun altid har haft.

Men skal det forstås sådan, at Venstre kun vil modtage de flygtninge, der befinder sig i FN's lejre?

- Nu er lejre jo så mange ting. Der findes f.eks. spejderlejre, der findes Lejre ved Roskilde, og så findes der ikke at forglemme den borgerlige lejr. Men jeg kan jo ikke vide, hvad Birthe har tænkt på.

Men er der enighed om de her ting i Venstre?

- Lad mig sige det på den måde, at der også i Venstre er forskellige lejre. Men grundlæggende er vi enige om, at jeg skal være statsminister.

Tak for samtalen. Det var så lidt. Ja.

ATS kunne også bringe følgende udtalelse fra mig: "Jeg tror, at vælgerne er trætte af politikere, der siger ét og gør noget andet. Sådan vil det ikke være under en kommende borgerlig regering. Vi vil sige noget andet og gøre noget helt tredje, for det fortjener danskerne!"

Venstre ved du, hvor du har: Over alt. ATS kunne da også som det første organ bringe Venstres valgslogan: "Tid til forundring".

Jo, ATS's konsekvensjournalistik tilskriver jeg en stor del af æren for Venstres flotte valgresultat ved valget til dolketinget.

Den ene halvdel af ATS-redaktionen - eller er det den anden? -, Ole Rasmussen, har en fortid som ansat i ATS-tillæggets afdeling for hor, mord, vold og brand (kriminalredaktionen). Derfor kan det ikke undre, at ATS jævnligt bringer døgnrapporten fra kriminaloverbendt Betjendtsen.

Der er rimelig roligt på politistationen. Det skyldes nok, at politimosteren har lovet strengere straffe til alle. Jeg synes nu, at kriminaloverbendt Betjendtsen har meget favorable arbejdsvilkår. Ganske vist har han endnu ikke fået nøglen til kaffekassen. Men han bliver til gengæld konstant vartet op og tilbudt skopudsning, fodmassage og andre serviceydelser af Helgen Adam Øller fra indsatsstyrken.

Hvad har jeg? Kirkestridsminister Tove Fergo. Hendes udtalelser førte til, at jeg forleden måtte behandle en klage over hende fra Landsforeningen af Bisper og Lesbiske.

* * *

I anledning af 70 års jubilæet har den beskedne og selvudslettende redaktion af ATS fået udarbejdet en analyse af læsernes syn på ATS. Resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i det jubilæumsskrift, som de beskedne og selvudslettende redacteurer også har fået udarbejdet op til jubilæumsdagen.

Jeg vil i den anledning foreslå følgende nyhed til den førstkommende udgave af ATS:

"Menedsmålingsinstituttet Kasper Vildskud har for ATS ringet til et bredbaget udsnit af befolkningen og spurgt: Synes De ikke også, at redaktørerne af ATS, Ole Rasmussen og Gorm Vrøvler, er fremragende og væsentligt bedre end Tøger Zeitungsfaden fra tillægget Politiken, og hvornår har De sidst nydt en citronhalvmåne fra Q8?

21 % af de adspurgte svarede: Jo, såmænd da. 13 % svarede: Hvem er Zeitungsfaden?

På denne baggrund konkluderer Kasper Vildskud, at ATS er afgørende for læsernes valg af avis.

I en kommentar fra krimonoklog Fl. Balvig hedder det, at problemet med ATS-læsere, der spiser citronhalvmåner, slet ikke er så udbredt, som mange går rundt og tror. - Faktisk er det meget mere almindeligt med chokoladelikørflasker, siger han."

Efter denne udtalelse fra en smagsdommer efter min smag vil jeg tillade mig at konkludere: ATS er kult. ATS er knaldhamrende god satire.

Tillykke med dagen!