Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale i forbindelse med åbning af Nordisk Råds jubilæumssession den 29. oktober 2002

Kun det talte ord gælder

”Norden i Europa”

Deres Majestæter, kongelig højheder, excellencer, mine damer og herrer.

Det er en stor glæde at være her i dag. For vi har meget at fejre. Meget at være stolte af. Vi kan se tilbage på 50 års samarbejde mellem de nordiske lande. Der er tale om et enestående samarbejde, som har ydet et væsentligt bidrag til den økonomiske og sociale udvikling i vore lande.

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har opnået mange synlige resultater. Det nordiske samarbejde er fortsat vitalt og vidtfavnende. De selvstyrende områder - Grønland, Færøerne og Åland - deltager aktivt i samarbejdet. De nordiske bånd og den nordiske ånd er fortsat noget helt særligt for os alle.

Meget har forandret sig, siden Nordisk Råd blev grundlagt i 1952. Ikke mindst i Europa. Fremsynede ledere fostrede tanken om at skabe et stærkt europæisk fællesskab. Et fællesskab, som kunne forhindre nye krige mellem landene i Europa. Det førte til dannelse af De Europæiske Fællesskaber – i dag Den Europæiske Union.

Danmark var det første nordiske land, som tilsluttede sig EF. Det skete i 1973. Siden hen – i 1995 – fulgte Finland og Sverige. Island og Norge blev i 1994 tilknyttet Den Europæiske Union via aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – EØS.

Vi er således alle knyttet til EU. Vi nyder alle godt af fordelene ved EU’s indre marked. Og for os alle gælder det, at vor fremtid i høj grad vil blive påvirket af udviklingen i det europæiske samarbejde.

Derfor er det rigtigt og vigtigt, at vi i stigende grad ser det nordiske samarbejde i forhold til det bredere europæiske samarbejde.

Norden har meget at tilbyde Europa. Mange på det europæiske kontinent ser det nordiske samarbejde som noget ypperligt. Som et ideal. Derfor lytter man til os. Norden har en stemme. Den taler gennem vor fælles identitet, vor historie og vor kultur.

I værket, ”Nordens Mytologi” taler den danske digter, Grundtvig, om ”frihed for Loke såvel som for Thor”. Dette udsagn udtrykker en grundværdi i det nordiske folkestyre. Den grundværdi, at flere opfattelser kan eksistere side om side. Vi skal alle være her.

Vi skal præge det europæiske samarbejde med vore værdier. De værdier, der kendetegner de nordiske folk og det nordiske samarbejde: åbenhed, frisind og besindighed.

Danmark har i dette halvår formandskabet i EU. Vi arbejder aktivt og målrettet for, at vi på Det Europæiske Råds møde i København i december beslutter at udvide EU med ti nye medlemslande.

Fra 2004 vil de være medlemmer af EU, og Østersøen vil være omkranset af EU-lande.

En gang var det hansestædernes købmænd, som krydsede Østersøen og Atlanten og bandt Nordeuropa sammen fra Island i vest til Estland i øst, fra Lofoten i nord til Køln i syd.

I det 21. århundredes Europa er det EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS, som danner rammen om et stadig stærkere samarbejde mellem Norden og det øvrige Europa.

I fællesskab bør de nordiske lande og landene omkring Østersøen bidrage til at styrke den nordlige dimension i EU’s politik.

Vi har chancen for at udvikle Østersø-regionen til et stærkt centrum for handel, uddannelse, forskning og kultur. I det 21. århundrede kan Norden og Østersø-regionen blive ét af Europas stærke vækstcentre.

Vi kan med stolthed fejre det nordiske samarbejde her i Helsingfors. Norden er vor platform i Europa. Sammen er vi større. Sammen kan vi sætte vort præg på udviklingen i Europa.

Med håbet om en fortsat positiv udvikling i det nordiske samarbejde ønsker jeg Nordisk Råd tillykke med jubilæet.