Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Til gavn for hele Danmark'', Jydske Vestkysten den 22. december 1999

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Jydske Vestkystens chefredaktør Karsten Madsen er bekymret for, at der sker en skævvridning af Danmark. I et stort opsat åbent brev til mig opfordrer han til, at regeringen sikrer en positiv udvikling i 'udkantsområderne'. Lad mig starte med at slå fast, at jeg aldrig tænker på nogen af landets egne som 'udkantsområder', men lad det nu ligge. Jeg har stor respekt for det engagement, som Karsten Madsen lægger for dagen med det åbne brev, men jeg synes, at han maler med urimeligt dystre farver.

Regeringen trækker ikke Danmark skævt. Tværtimod. Lige siden Socialdemokratiet kom til magten i 1993, har vi arbejdet aktivt for, at hele Danmark får glæde af den fremgang i velstand og beskæftigelse, som vi har skabt.

Et af de mest markante resultater af regeringens politik er faldet i arbejdsløsheden. I København er ledigheden nu nede på 6,3 pct., i Sønderjyllands Amt ligger den på 5,7 pct., i Ribe Amt på 4,9 og i Ringkøbing Amt på 4 pct. Arbejdsløsheden er i øjeblikket den laveste i over tyve år.

Lad mig give et par konkrete eksempler på, at regeringen tænker på hele landet.

Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter er for nylig fusioneret under navnet Syddansk Universitet. Det faglige miljø på regionens videregående uddannelser er med fusionen blevet styrket til gavn for de studerende. Og de studerende har taget godt mod fusionen. Stadig flere søger ind på universitetet. Det skal vi være glade for. Uddannelse er nemlig en forudsætning for en positiv erhvervsudvikling, der igen er en forudsætning for, at vi holder ledigheden i bund.

Historierne om, at infrastrukturen kun udbygges i hovedstadsområdet, er og bliver en myte. Tørre tal underbygger min påstand. I år 2000 har staten udgifter til vejanlæg m.v. på over 900 mill. kr. Over 800 mill. kr. bruges i Jylland. Det svarer til ca. 90 pct. af udgifterne.

Esbjerg Havn – der tidligere har været ejet af staten - er netop blevet overdraget til kommunen for en symbolsk betaling. Byens borgmester Johnny Søtrup udtalte i den anledning, at der med havneoverdragelse 'skrives et markant nyt kapitel i Esbjergs historie'. Som gammel esbjergenser kunne jeg ikke være mere enig.

Trods påstande om det modsatte så bruges kulturkronerne ikke kun i København. Som det eneste af de fem landsdelsorkestre får Sønderjyllands Symfoniorkester dækket over 50 pct. af deres udgifter af staten. Og staten dækker næsten 40 pct. af udgifterne til Sønderjyllands museer. Resten kommer fra amtet, kommunerne og private.

Endelig skal vi ikke glemme, at udligningsordningerne sørger for en gigantisk omfordeling mellem København og det øvrige land. Alene i år 2000 vil hovedstadsområdet således aflevere 3,9 mia. kr. til kommunerne i Jylland.

Mit ærinde med ovenstående mange eksempler er ikke at påstå, at der ikke er problemer i visse egne. Det er der!

Karsten Madsen nævner selv Tønder som en by, der er hårdt ramt. Regeringen er opmærksom på byens særlige problemer, og jeg ved, at Undervisningsministeriet vil tage kontakt til Tønder for at drøfte, hvordan vi kan forbedre forholdene for byen.

Når det gælder erhvervsudviklingen har regeringen sat et stort arbejde i gang med udarbejdelsen af en erhvervsredegørelse, der skal kortlægge styrker og svagheder for erhvervslivet i Jylland og på Fyn. Med den redegørelse i hånden vil vi vide, hvor vi skal sætte ind.

Der er ikke noget, der i den grad kan få sindene i kog som mistanken om, at nogen regioner i landet lukrerer på andre. Men lad os ikke glemme, at det ikke er mange år siden, at København var hårdt ramt. Høj ledighed, højt skattetryk og stor gæld. Der var næsten ingen ende på problemerne. Og det rammer jo ekstra hårdt, når det tages i betragtning, at leveomkostningerne i hovedstanden er højere end i provinsen. Men nu er landets største kommune præget af ny optimisme og fremgang.

Der er ikke noget, der er mindre produktivt end denne gensidige pegen fingre af hinanden. Påstanden om en skævvridning af Danmark er og bliver en myte, og den bliver ikke mere rigtig af at blive gentaget i det uendelige. Danmark er ikke større, end at vi kan tilgodese alle egne af landet. Det er stadig sådan, at forskellene i levevilkår mellem landets forskellige regioner er mindre i Danmark end i mange andre lande.

Lad os stoppe dette spil om aben og sammen gøre en indsats for at løse de problemer, der måtte være. Til gavn for hele Danmark.