Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Tale

Statsministerens tale ved Rebild-festen den 4. juli 2011

Det talte ord gælder

Congressman Hoyer, Ambassador Fulton, President of the Rebild Society Karl Nielsen, Danish-American Friends,

It is an honor for me to be invited to speak at Rebild. And I am particularly pleased to be here this year with one of the great Danish-Americans and champions of Denmark in the United States, Congressman Hoyer.

Rebild-festen er en tradition, som vi alle kan være stolte af. En tradition, som er lige så relevant i dag, som den var for 99 år siden, da Rebild-festen blev holdt for første gang.

I dag hylder vi de historiske bånd, der binder vores to folk sammen. Men Rebild rækker videre end det. Vi fejrer de værdier, som den amerikanske nation blev bygget på. I sin essens en stræben efter frihed.

Frihed. Det er en grundlæggende værdi, som er stærkt forankret i både det amerikanske og det danske folk.

I dag fejrer vi friheden.

Og det er der god grund til. For frihed er ikke en selvfølge. Mange steder i verden hersker ufrihed.

I år er 10-året for terrorangrebet mod USA den 11. september. Det er en påmindelse om, at vi aldrig må tage vores frihed for givet. Takket være USA’s modige aktion og et stærkt internationalt samarbejde er Bin Laden-æraen slut. Men truslen mod vores frie samfund er ikke væk.

Derfor vil Danmark og USA også fremover være nære allierede i kampen mod terror. Ligesom vi vil være tætte partnere på de mange andre områder, hvor vi har fælles interesser og fælles værdier at kæmpe for.

* * *

Forholdet mellem Danmark og USA har aldrig været stærkere. Og fundamentet for vores stærke forhold er alle jer, som er her i dag. Alle jer og alle jeres forfædre og formødre på begge sider af Atlanten.

I 1800- og 1900-tallet søgte mere end en kvart million danskere til mulighedernes land. Det er i dag svært at finde en dansker, der ikke har udvandringen som en del af familiehistorien.

Jeg husker som barn, hvordan huset stod på den anden ende, når min fars gamle morbror Magnus en sjælden gang vente hjem fra hans nye fædreland og inviterede hele familien i Tivoli. Og min egen morfar var også blandt dem, der som helt ung, håbefuldt krydsede Atlanten. Forleden bladrede min bror og jeg i hans ”Kursus på 100 timer i engelsk” fra 1931, som han havde med på rejsen. Skrevet af Kaptajn N. Jul. Eibe efter Ollendorffs metode.

Blandt mange nyttige sætninger støder man i time 32, hvor man ellers skulle tro, at den Ollendorfske metode havde lært én et eller andet, på sætningen ”You must speak Danish, I do not understand English”.

Jeg ved så ikke, om det var der – i time 32 – morfar gik i stå. Han tog i hvert fald hjem til Danmark igen. Hvilket jeg personligt kan være taknemmelig for. Ellers havde jeg ikke stået her i dag.

De danske udvandrere var drevet af ønsket om frihed. De stræbte efter muligheder og en frihed, de ikke havde hjemme. De stræbte efter en lykke, de håbede at finde.

Også i dag drager mange over Atlanten. Og også i dag er drivkraften frihed.

Mange unge danskere tager til USA for at studere. Mange amerikanere kommer til Danmark for at læse. Og uddannelse er den enkeltes frihedsbrev. Uddannelse giver nye perspektiver på den verden, vi lever i. Med uddannelse kan vi hoppe højere og komme længere i livet. Udvekslingen beriger begge vores samfund.

Derfor er jeg også glad for, at min egen datter tager til USA for at tage 10. klasse på high school – selvom jeg naturligvis vil savne hende meget.

Uden økonomisk frihed, ingen personlig frihed. Begge vores lande er udfordret økonomisk efter den internationale krise. Vejen til ny vækst går gennem åbenhed og samhandel.

USA er Danmarks klart største eksportmarked uden for Europa. Danske virksomheder har succes i USA. Og hvis de gode takter fortsætter, ser 2011 ud til at blive et rekordår for dansk eksport over Atlanten.

Jo, Danmark og USA har stærke bånd på flere fronter.

Det blev også bekræftet under mit besøg i foråret hos Præsident Obama i Det Hvide Hus. Dannebrog vajede uden for præsidentens gæstebolig Blair House. Det var et stærkt symbol på den særlige placering, Danmark har som en af USA’s ældste og tætteste allierede.

* * *

Der bliver sagt og skrevet meget om, at en ny verdensorden er ved at tegne sig. Og det er åbenlyst, at de asiatiske lande er på vej frem. Det er åbenlyst, at verden forandrer sig. Med de muligheder og udfordringer, det giver.

Men når det er sagt, så er jeg ikke i tvivl: USA’s lederskab i verden vil bestå, så langt mit øje rækker.

Verden har brug for amerikansk lederskab. Danmark har brug for amerikansk lederskab. USA har brug for nære allierede, der kan være med til at fremme og forsvare vores fælles værdier. Danmark har vist, at vi er parat til at løfte sammen med USA – ikke kun med ord, men også med handling.

For vores samfund er næret af fælles værdier. Som menneskets ret til ”liv, frihed og stræben efter lykke”. [“Life, Liberty and the Pursuit of Happiness”, USA’s uafhængighedserklæring]

Og som Benjamin Franklin sagde: ”Forfatningen giver alene folk rettigheden til at stræbe efter lykke. I må selv gribe den.” [“The Constitution only gives people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself”] Det er essensen af et frit og trygt samfund med lige muligheder. Det er min vision for Danmark. En vision, som har dybe rødder, men som også rækker tilbage til USA den 4. juli 1776.

***

Danish-American friends,

On behalf of the Danish Government, I send my warmest congratulations to the United States of America on the occasion of Fourth of July.

This day marks the birth of your great country. But it is also a celebration of the fundamental values of freedom, democracy, equal opportunity and basic human rights. Values to which people all over the world aspire.

In Denmark, thousands of people gather here at the historic Rebild National Park on this very day. The Fourth of July is an opportunity for Danes and Danish-Americans to celebrate the warm and enduring bonds between our peoples.

Denmark and the United States share basic values and interests. And as nations we are willing to stand up and defend ideals that we hold to be true, even when it comes at a cost.

Knowing that the partnership between our countries has never been stronger, I wish you all the very best on this national day of the United States of America.

Tak for ordet. Fortsat god fest i Rebilds bakker!