Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR Synspunkt i Søndagsavisen den 18. marts 2001. Medierne og integrationen – samspil eller modspil?

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

De fleste af os får meget af vores viden gennem medierne. Aviserne, Radioavisen, TV eller Internettet. Alt det der ligger uden for vores egen hverdag, vores egen familie og venner, får vi i høj grad vores viden om gennem medierne. Det er ofte her, vi møder 'det ukendte'. Sat lidt på spidsen kan man vel sige, at københavneren får sin viden om landmænd og malkekvæg gennem medierne, mens landmanden får sin viden om kjøvenhavnerne og børsvekseleren gennem de samme medier.

Vi ved det egentlig godt. Vi udsættes for ganske bestemte gengivelser af virkeligheden. For som nogle journalister siger: 'Det er ingen nyhed, at toget kører til tiden'. Eller med andre ord. Den gode historie om den vellykkede hospitalsbehandling, eller den vellykkede integration er journalistisk set ikke nogen god historie. Det er det derimod, hvis 'operationen' eller integrationen mislykkes.

Mange af os kender det måske fra os selv. Vores grønthandler fra Pakistan henne om hjørnet er noget af det flinkeste, man kan forestille sig. Familien fra Tyrkiet, som har en søn i vores eget barns klasse, klarer sig så strålende. De taler dansk, arbejder og lever i det hele taget en tilværelse, der ligner vores egen. Det er jo ikke 'dem', der er problemer med. Det er alle de andre. Alle dem vi læser om i aviserne, og ser på TV. De 'ukendte'. Dem uden navn.

Vi skal på ingen måder lukke øjnene for, at mange mennesker lever i boligområder, hvor der er problemer med integrationen. Det er jo først siden 1993, vi for alvor er kommet i gang med integrationen og kravene om, at man skal kunne dansk, komme i arbejde eller uddannelse, og acceptere de spilleregler, der gælder i det danske samfund. I alt for mange år før 1993 har indsatsen ganske enkelt ikke været god nok.

Det ligger mig meget på sinde, at den store fokus – også i medierne – på de få problemmagere ikke må komme til at ødelægge det for de mange. For det store flertal der både kan og vil bidrage positivt til helheden.

Lad mig illustrere det med et par eksempler:

Der er nok ingen tvivl om, at billedet af bandekriminalitet i Vollsmose, og gadekampe på Nørrebro står stærkt i manges bevidsthed. Efter disse episoder, er mange parat til at udvise udlændinge – nogen har endda foreslået flere generationer – og i øvrigt stramme vores udlændingelovgivning endnu mere.

Det er lige så klart, at billedet af et konkret menneske, der udvises af Danmark, fordi der efter de eksisterende regler ikke er mulighed for at give opholdstilladelse, står lige så klart i bevidstheden. Fordi der er tale om et menneske af kød og blod. Et menneske der gennem medierne kommer tæt på os. Så er vores udlændingelovgivning så stram, at vi skal dispensere og lempe reglerne.

Problemet er, at forholdene sjældent er sort-hvide i virkelighedens verden. At det ikke er muligt at stramme og lempe på en og samme gang. Eller at lave lovgivningen om, hver gang virkeligheden gennem medierne kommer for tæt på i kraft af et helt konkret eksempel.

De fleste udlændinge i Danmark er mennesker på godt og ondt – fuldstændig som os 'hjemmefødninge'. De fleste har familier, går på arbejde, bidrager til samfundet og fællesskabet. Det er de historier vi også skal have mere frem i mediebilledet. Den mangfoldige virkelighed.

Nøglen til fordomme er uvidenhed, mens nøglen til integrationen er viden – hvad 'de andre' egentlig er for nogen. Det ville være dejligt, hvis medierne gav os mere viden - om hinanden.

Vi så det klart i den undersøgelse Søndagsavisen bragte for nyligt. Unge forholder sig i dag mere positivt til mennesker med anden etnisk baggrund, end den ældre del af befolkningen gør. Og hvorfor så det? Jo, de unge omgås jævnaldrende indvandrere og flygtninge i skolen og i fritiden. De tænker ikke i så høj grad i 'dem' og 'os'. De kender ganske enkelt hinanden som individer – på tværs af kulturelle og etniske skel.

Søndagsavisens egen temaserie er et strålende eksempel på, hvor konstruktivt og nuanceret medierne også kan informere om flygtninge/indvandrerspørgsmålet – og dermed give os alle et bedre grundlag for at fungere i det danske samfund.