Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens mindeord ved mindegudstjeneste for Folketingets formand Ivar Hansen fredag den 14. marts 2003

Det talte ord gælder

For os alle var det et chok at få meddelelse om, at Folketingets formand Ivar Hansen var afgået ved døden. Tabet af en god kollega og ven fyldte os med dyb sorg.

Ivar Hansen blev bare 64 år. Et aktivt og virksomt liv fik en pludselig ende. Det er svært at begribe, at han ikke længere er blandt os.

Folketinget har mistet sin afholdte formand.

Venstre en kompetent politiker.

Vælgerne i Ribe Amt et engageret talerør.

Og jeg har mistet en god arbejdskollega gennem rigtig mange år.

Ivar Hansens alt for tidlige død efterlader et smerteligt tab for os alle.

* * *

Det er godt at have ryggen rank. Og det havde Ivar Hansen. I mere end én forstand.

Han var den gamle garder, der med rank ryg og naturlig myndighed kunne stå frem i store forsamlinger. Og han var den stovte politiker, der med rank ryg forfægtede sine politiske synspunkter.

Ivar Hansen blev valgt til den højeste post, som det er muligt at blive valgt til i vort folkestyre. Posten som formand for Folketinget var hans drømmes mål. Og det var kun naturligt i betragtning af hans levende interesse og respekt for arbejdet i Folketinget.

I en enkelt periode i slutningen af halvfjerdserne var Ivar Hansen minister. Og han fik adskillige muligheder for at blive det igen. Men hver gang takkede han nej. Hans hjerte lå tydeligvis ikke i ministerkontorernes udøvende magt, men i Folketingets lovgivende magt.

I næsten fem år var Ivar Hansen formand for Folketinget. Med sin erfaring, sit engagement, gode humør og klare overblik blev Ivar Hansen hurtigt en højt respekteret formand for Folketinget. Ivar Hansen havde hele Folketingets opbakning - også i den linie, han lagde for Folketingets arbejde.

Folkestyret og dets udvikling lå Ivar Hansen stærkt på sinde. Han engagerede sig personligt i overvejelserne om fornyelse af grundloven, og det var Ivar Hansen, der i 1999 stod i spidsen for markeringen af grundlovens 150 års jubilæum.

Ivar Hansen var medlem af Folketinget i næsten 30 år. I den periode bestred han en række betydningsfulde poster for Venstre. Alle opgaver løste han med stor dygtighed, med flid og frem for alt et ægte engagement.

Ivar Hansen var nærmest født ind i det traditionelle Venstre med stærke rødder på landet. Men i løbet af de tredive år var han med til at gennemføre en omfattende omstilling og fornyelse af partiet. For mange i Venstre stod han som brobygger mellem fortid og nutid. Med sin solide forankring i det klassiske Venstre og sit stærke blik for fremtidens udfordringer ydede han et betydningsfuldt bidrag til, at fornyelsen kunne ske på en måde, der respekterede partiets historie og grundlæggende holdninger.

Få kunne som Ivar Hansen formidle vore demokratiske værdier, så såvel unge som ældre lyttede og forstod. Han var en kraftfuld taler, som kunne binde en forsamling og skabe engagement – hvad enten han talte ved dyrskuet i Varde eller fra landets fornemste talerstol i Folketinget.

Ivar Hansen repræsenterede som folketingsmedlem og som formand for Folketinget selve kernen i det danske folkestyre.

Han havde den politiske fingerspidsfornemmelse. Han havde evnerne til at samle – både vildfarne tråde og mennesker med forskellige syn på tingene. Problemer kunne og skulle løses – og gerne i et bredt samarbejde.

Samtidig havde Ivar Hansen i en helt sjælden grad rod i det lokale samfund. Ribe Amt - egnen, hvor han var født og opvokset - repræsenterede han troligt i Folketinget i næsten 30 år. Han var livlinen mellem sine vælgere, regeringen og Folketinget. Denne fortrolighed og trofasthed mellem den lokale befolkning og det valgte folketingsmedlem repræsenterer noget bund solidt i det danske folkestyre.

* * *

På denne dag går vore tanker og vor medfølelse til Ivar Hansens hustru, Karen Marie, til børn og børnebørn og øvrig familie. Karen Marie, på denne dag siger vi dig tak, fordi vi i Folketinget og i Venstre måtte lægge så meget beslag på Ivar i så mange år.

* * *

Ivar Hansen fremkaldte med hele sin person og hele sit væsen den respekt, der bør stå om det danske folkestyre.

Sådan vil vi huske ham.

Æret været Ivar Hansens minde