Indholdet på denne side vedrører regeringen Helle Thorning-Schmidt I (2011-14)
Tale

Statsministerens tale til personale fra Libyen-operationen den 25. maj 2012 på Flyvestation Skrydstrup

Det talte ord gælder

Kære soldater.

Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Det er en stor ære for mig at være med til at markere jeres kæmpe indsats i Danmarks tjeneste. Og i det internationale samfunds tjeneste.

I har gjort Danmark ære.

Folketinget besluttede, at Danmark skulle stille et militært bidrag til rådighed for indsatsen i Libyen. Men det var jer, der førte beslutningen ud i livet. Hurtigt og professionelt satte I handling bag ordene. I beskyttede civilbefolkningen i Libyen.

Jeg besøgte selv Libyen sidste sommer og oplevede befolkningens taknemmelighed over den danske indsats. Det var meget gribende. Det gjorde mig stolt over at være dansker.

I gør det muligt, at Danmark kan påtage sig et ansvar, der rækker langt ud over vores grænser og langt ud over vores størrelse.

Når jeg møder andre landes ledere, er det tydeligt, at jeres indsats er vigtig for den anseelse, som Danmark nyder ude i verden.

Da jeg i februar besøgte præsident Obama i Det Hvide Hus, fremhævede han den danske indsats i Libyen-operationen. Det samme gjorde mange af de stats- og regeringslederne, som jeg var sammen med under NATO-topmødet i Chicago i weekenden.

Den anseelse og den respekt, som præsident Obama og de øvrige NATO-lande giver udtryk for, har I alle del i.

Alle sammen. For der er tale om en holdindsats.

Piloterne kan kun løse deres opgaver så fremragende, fordi de får den nødvendige støtte fra alle jer, der er tilbage på jorden, når flyene er lettet.

Når vi taler om den store indsats, som Fighter Wing Skrydstrup ydede i Libyen, så er det vigtigt også at huske de andre dele af flyvevåbnet, som bidrog til jeres indsats.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke hele Flyvevåbnet og de funktionelle tjenester for en fremragende indsats under Libyen-Operationen. Tak til det administrative personel, det tekniske personel, efterretningsfolkene og missionsplanlæggerne.

Fighter Wing Skrydstrups motto er ”Styrken ude – kraften hjemme”. Det har i den grad vist sig at være velvalgt.

Og når vi taler om ”kraften hjemme”, så vil jeg bede jer alle sammen om at hilse jeres familier og venner. De går hjemme med uvisheden og afsavnet. Det er deres sønner og døtre, ægtefæller og kærester, brødre og søstre som er på mission. Og de skal vide, at uden deres opbakning og støtte ville vores udsendte ikke kunne løse opgaven så professionelt. Derfor er dagen i dag også deres. Hils dem hver og en.

Jeg vil slutte af med at slå fast, at Libyen-operationen har understreget, hvor vigtigt det er, at forsvaret har militære enheder, der kan sættes hurtigt og effektivt ind i internationale opgaver.

Det er en forudsætning for, at Danmark også i fremtiden kan løfte sin del i den internationale indsats for at fremme fred og sikkerhed.

Tak for jeres indsats. Jeg er stolt af jer. Hele Danmark er stolte af jer. Og I har meget at være stolte over.