Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-19)
Tale

Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale på det Digitale Topmøde den 14. marts 2019

Det talte ord gælder

Velkommen til Digitalt Topmøde. Som vi i dag holder for første gang.

Hvis det står til mig, bliver det ikke sidste gang.

For selvom danskerne er europamestre i at bruge internettet. Vores offentlige sektor er et forbillede. Vores virksomheder er de mest digitaliserede i Europa – sammen med finnerne, men godt nok.

Selvom Danmark er med helt fremme i den digitale udvikling.

Så er det ikke en naturlov, at vi forbliver dér. Forrest i feltet.

I en verden, der bevæger sig fremad, er stilstand lig tilbagegang.

Disruptionrådet havde på et tidspunkt besøg af Thomas Friedman, den amerikanske journalist og forfatter, der har beskæftiget sig med teknologiske forandringer. Og han sagde følgende: ”Hvis Danmark var en aktie, ville jeg købe den.”

Til det vil jeg sige: Vi skal blive ved med at være i høj kurs.

Det kræver fokus. Dag efter dag. Måned efter måned. År efter år.

Og at fastholde fokus i en verden med hurtige forandringer – det kræver en ekstra indsats.

Man kan nemt lade sig opsluge af det dagsaktuelle. Eller bare de næste måneders opgaver. Måske af tiden frem til sommer.

Man kunne stille sig tilfreds med, at det går godt i Danmark. Det går faktisk ret godt.

Vi er ikke alene digitale mestre. Vi har også slået vores egen rekord i beskæftigelse. Vi sætter en ny rekord hver måned. Tusinder har flyttet sig fra passiv forsørgelse til et aktivt liv med job, lønindtægt og selvsikkerhed. Økonomien er bomstærk.

Det er øjebliksbilledet. Og det er godt. Men det er ikke godt nok.

Vi skal også sikre fremtiden.

Vi skal turde drømme stort – og vi skal kunne realisere vores drømme.

Ikke ved lette løsninger – men ved fælles løsninger.

Min drøm om digitalisering er ikke teknologien i sig selv – ikke en eller anden smart tingest – men det, vi vælger at bruge den til.

Færre nedslidende job.
Flere gode job.
Bedre sundhed.
Tryggere velfærd.
Flere klimaløsninger.
Mere bæredygtighed.

Teknologien skal komme alle danskere til gavn.

En fælles og ansvarlige digital fremtid har høj prioritet i regeringen.

Tak til alle jer, der i råd, arbejdsgrupper og andre sammenhænge har bidraget til arbejdet.

A special thank to you, Mariya Gabriel for being with us today. As European Commissioner of the Digital Economy and Society you will present the European Strategy on Artificial Intelligence, Investments, Skills and Ethics.

I am looking very much forward to your speech on this important topic.

Tak, fordi I alle er kommet.

Vi skal – og det er den overskrift, vi har givet topmødet i dag – vi skal være ”sammen om en ansvarlig, digital fremtid for Danmark.”

Vi skal være kloge nok til ikke at lade os bruge af teknologien. Men selv bruge teknologien klogt.

Vi står over for tunge og vigtige etiske spørgsmål.

Bare ét eksempel. Hvor mange af jer læser de lange udredninger, vi får, hver gang vi installerer en ny app på telefonen? Nej vel...

En amerikansk datalogistuderende har regnet ud, at det tager 244 timer – det svarer til halvanden måneds arbejde – hvis man skal læse alle ”terms and conditions” på hjemmesider besøgt det seneste år.

Virksomhederne skal tjene penge. Borgerne skal have et privatliv. Der er jura. Og der er rimelighed. Vi skal finde balancen.

Eller tag en aktuel diskussion – afvejningen af hensynet til elevernes privatliv og den rimelige ambition, at snyderi til eksamen skal forhindres.

Eller tag en selvkørende bil. Hvem skal den redde, hvis der er fare for en ulykke? Hvad skal den programmeres til?

Der er nogle helt grundlæggende spørgsmål, som vi skal tage stilling til som mennesker – og som samfund. Det er os, der styrer teknologien. Den balance skal vi huske.

Jeg tror, at jo mere teknologien kan overtage, jo vigtigere bliver alt det, den ikke kan klare – den menneskelige faktor.

Evnen til samarbejde. Dialog. Fællesskab. Demokrati. Frihed. Ligeværd.

Værdier, der kendetegner Danmark. Skandinavien. Vi har et godt udgangspunkt.

Vores lande er på én gang trygge og agile. Vi har både frihed og fællesskab.

Danske virksomheder er generelt gode til at arbejde ansvarligt. I Danmark har vi stor succes med CSR-dagsordenen. Vi har en stærk tradition for at tage ansvar for miljø og klima.

Jeg kan godt se for mig, at dataetik på samme måde bliver en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv.

Ligesom det er vores styrke, at vi får alle med i udviklingen. At vi samarbejder med det fælles mål.

Som vi har gjort det i trepartsaftalerne. Voksen- og efteruddannelse. Teknologipagten.

En ansvarlig digital fremtid er en fælles fremtid, hvor alle er med.

Vi skal have alle med for den enkeltes skyld. Men også ud fra et overordnet hensyn om at bevare vores harmoniske samfund.

Vores tillidsfulde samfund. Samhørighed. Mod på fremtiden.

Danskerne er klar til forandring.

Positive over for ny teknologi. Og åbne over for verden.

Regeringen har kombineret de to ting. Teknologi. Globalisering.

Det er en fusion. Et helt nyt satsningsområde i dansk udenrigspolitik:

Teknologisk diplomati - eller TechPlomacy.

Vi har udnævnt Danmarks – og så vidt jeg ved verdens – første tech-ambassadør og etableret en global tech-repræsentation.

Digitaliseringen er international i sin natur. Derfor har vi brug for en direkte dansk interessevaretagelse overfor tech-giganterne.

Ude i verden er der to yderpunkter. Et USA med ingen eller meget lidt regulering og begrænset statslig indgriben. Og et Kina, hvor det også går stærkt. Men hvor staten spiller en hovedrolle, og teknologien udnyttes til kontrol og overvågning.

Danmark kan – sammen med de andre europæiske lande – tilbyde en tredje vej.

En balance, hvor vi ikke er det vilde vesten. Men hvor vi heller ikke kvæler innovationen.

En balance, hvor vi beskytter vores demokrati.

En balance, hvor vi står fast på den enkeltes rettigheder.

Derfor skal vi opbygge nye udenrigspolitiske alliancer – med ligesindede lande og via dialog med tech-industrien. Her går Danmark foran med det teknologiske diplomati.

Danmark er et land, hvor vi tør se ud i verden. Fordi vores velstand afhænger af samarbejde med andre.

Vi tør bruge ny teknologi. Fordi det altid har øget vores muligheder.

Vi tror på, at fremtiden er bedre end fortiden. For vi har et trygt udgangspunkt.

Det er os der skaber fremtiden. Vi skal skabe den i vores eget billede – ikke i Googles eller Facebooks billede.

Thomas Fridman sagde til Disruptionrådet: ”Hvis Danmark var en aktie, ville jeg købe den.”

Men måske er pointen netop, at vi ikke er til salg. Vi står fast om vores værdier. Vi står sammen om en ansvarlig digital fremtid.

Godt topmøde!