Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Tale

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen's Sankt Hans tale 23. juni 2000, Nyborg Strand.

Tillykke med den flotte tradition I har hvert år. Man går aldrig forkert af fællesskab og sammenhold.

Men også tillykke med den store flotte Storebæltsbro. Vi danskere er i sandhed blevet et folk af brobyggere, men mange var jo alligevel skeptiske før Storebæltsbroen stod færdig. Vil det her nu fungere? Betød broen færre arbejdspladser og mindre velstand? Hvordan skulle Nyborg klare sig og hvorfor kunne vi ikke bare beholde det vi nu engang havde, sådan sagde mange. Og jeg er sikker på, at I kan huske det. Da broen så endelig var der, tror jeg selv den største tvivler måtte overgive sig. Se på Nyborg, se på de mange byer omkring os. De fleste steder har aldrig blomstret mere end som nu og sådan har det jo i grunden været gang på gang i alle årene, når forandringerne kom, var vi i tvivl. Når det nye skulle bygges var vi ikke sikre, men når vi så alligevel holdt fast og gennemførte den kurs vi havde lagt, så gik det godt.

Det er så smukt det danske og når det kommer til stykket, hvad er danskhed så egentlig? En af de ting jeg personligt sætter højest ved at være dansk er den evne, som vores land altid har haft ved en gang at værne om vores værdier og samtidig være solidariske med landene omkring os, som i lige så høj grad som os påvirker omverdenen. Fordi vi har jo aldrig været et lukket land, vi har aldrig været en nation, der var sig selv nok. H.C. Andersen sagde det 'at rejse er at leve'. Holger Drachmann skrev det i sin midsommervise 'rejsen gennem livet – verden rundt'. Halfdan Rasmussen skriver det i et af sine meget smukke digte 'der er så mange lande og millioner af børn, som jeg elsker alle sammen'.

Vi er en stor familie og vi lever i fred og ro og passer godt på jorden, så her er rart at bo. Jeg har altid ment, at danskhed er mere end penge. Hollænderne er jo lige så hollandske, som de altid har været efter, at de har delt valuta med de andre. Finnerne er lige så finske, som de altid har været, men de har måske alligevel taget konsekvensen. At vi lever i en ny verden, hvor vi må sige til hinanden, at hvis vi vil have det i den verden som vi har det her i vores del, så skal pengene ikke bestemme på deres præmisser alene. Det er det bedste ved danskhed. Jeg mener, vi skal være stolte af vores værdier og det nationale, men samtidig skal vi være klar over, at nationale værdier er noget andet end nationalistiske indadvendte småtskårne holdninger. Vi skal ikke isolere os, vi skal ikke vende os indad. Vi skal ikke lade intolerancen tage over. Det er fair nok at være i tvivl, det var vi også med broen og jeg siger jer, at jeg var såmænd også i tvivl undervejs gennem alle årene i det europæiske, men min tvivl blev fjernet på et vist tidspunkt, da det stod mig klart, at Danmark ikke kan kæmpe sin kamp for fællesskab og solidaritet og omsorg med de svageste i vores land, hvis vi ikke gør det i fællesskab med de andre. Samarbejde har altid været vores styrke mellem landsdelene og nu har vi oven i købet bygget en bro dertil. Ja selv til Sverige har vi bygget en bro, så det mangler ikke på tolerance i det danske folk. Det er en tradition, som vi med rette kan være glade for.

Vi hører med, der hvor beslutningerne træffes og ikke udenfor. Må jeg sige til jer, at forleden slår det mig, når man besøger nogle af landene sydpå i Europa – Portugal f.eks., hvor fattigt det land var for 10 år siden, hvor fattige portugisiske arbejdere var for 10 år siden. Hvad solidaritet egentlig er, er jo også, at de andres kamp ud af deres fattigdom på en måde er vores kamp, vores rigdom og vores velfærd, bliver først rigtig smukt, når vi kan se de andre også klarer sig bedre, når fattige portugisiske folk også kan se en fremtid, et job, et arbejde i tryghed. Og det er der jeg så frygtelig gerne vil hen i aften.

Kære alle sammen verden forandrer sig nu meget hurtigere end før. Danmarks pensionister siger til sig selv, dengang jeg var ung og var på arbejdsmarkedet, da beroede det alene på os selv i Danmark. Nu er vi meget afhængige også af landene rundt om vores eget land. Derfor er det vores opgave hele tiden at stille os selv det spørgsmål, hvordan sikrer vi os at Danmark er bedst placeret, stærkest placeret med størst indflydelse på vores egen fremtid. For én ting er sikkert, det internationale forsvinder ikke. De forandringer, der kommer udefra til os bliver ikke væk, der findes ikke en time i døgnets 24 timer, hvor der ikke et eller andet sted på jordkloden er et finansmarked, som holder åbent og pengespekulanter, der køber og sælger også danske arbejdspladser. Derfor har vi brug for at sikre vores land der, hvor der træffes beslutninger, som påvirker vores land og der er så nogle, der siger til mig: Ja – men Poul kan det ikke bare vente, kan vi ikke bare udskyde det. Og det går jo godt i Danmark nu – du siger det jo selv og det er sandt nok, men vi kan ikke vente, vi kan ikke udskyde det, for tænk jer engang, hvis vi om 5 eller 6 år virkelig har brug for hjælp fra de andre, så er det ikke sikkert, at vi er kvalificeret til at få hjælp fra de andre. Det svarer lidt til elitebilisten, der overvejer at opsige sin egen bilforsikring for det går jo meget godt lige nu. Jeg er sikker på, at langt langt de fleste danskere har det bedst med at bestemme over egen situation. Vi vil have indflydelse på, hvordan Nyborg kommunalbestyrelse sammensættes, fordi Nyborg kommunalpolitik går ud på at skaffe Nyborg de bedste betingelser. Vi vil have indflydelse på, hvordan vores lands parlament sammensættes og derfor skal vi også have indflydelse på, hvordan vores naboers beslutninger påvirker os. Som tillidsmanden, der vil have sig frabedt, at arbejdsgiverne ordner løn- og arbejdsvilkår for hans ansatte uden, at han er der.

Kære alle sammen vi er solidariske med hinanden, når det virkelig gælder. Unge som ældre vil hinanden det bedste, det er det, der er kernen i det danske velfærdssamfund. At vi vil noget i fællesskab, at vores naboer ikke bare er en ligegyldig størrelse, at vi bekymrer os om hinanden. Vi skal beskytte vores samfund. Vi skal passe godt på vores samfund. Vi skal hjælpe hinanden og hver eneste dansker skal vide, at kommer man galt afsted, så er der et samfund med en stærk og hjælpende hånd. Vi er nået langt, men vi skal meget længere og vi skal gøre det i fællesskab indadtil og udadtil. Vi har igangsat en række folkehøringer, som vi sammenfatter under overskriften 'det holdbare samfund'. Vi vil, at det her land hænger sammen fortsat. Vi vil, at uanset man hedder Rasmussen, Jensen eller Hamid, så skal man have arbejde her i landet. Man skal kunne dansk her i landet og man skal have lige rettigheder og pligter her i landet og vi vil ikke acceptere nye kløfter i vores land. Vi vil være et dansk folk, der hænger sammen og har det godt sammen. Det skal ikke bare være fine ord, men det skal også være praktisk handling i sygehusvæsenet i ældreomsorgen alle steder. Danskerne skal fortsat kunne være stolte af deres land, det er selve kernen.

Her på Sankt Hans har vi et symbol om, at vi skal værne os og stå sammen mod trusler indefra og udefra, det er selve kernen i Sankt Hans aften. Men at værne os mod de ydre kræfter er jo en af grundene til, at vi tænder bål her ved midsommer. Sankt Hans har danskerne fejret siden Odin og Thors dage, men vidste vi, at skikken med bålet og hekse er ret ny. Den kom først til os engang i 1920’erne og den kom udefra. Ja faktisk kom den med en gruppe tyske indvandrer, hvad siger I så? Men vi tog det jo til os og i dag betragter vi det som en hel naturlig ting ligesom vi gør det med broen.

Jeg har et ønske i aften, det er, at vi uanset vores diskussioner vi har foran os, vores politiske debatter om Danmarks fremtid og kommende valg. Folketingsvalg, Kommunevalg og måske om den største fremtidsbeslutning vi skal træffe den 28. september, har jeg et stort ønske, at vi kan holde sammen, at vi kan styrke vores fællesskab, at vi kan lytte til hinanden i respekt, at vi kan give hinanden det håndslag, at uanset hvilke holdninger vi har, hvilke meninger vi har, så er vi lige gode danskere for det. Og kan vi det, så kan vi også gennemføre en ordentlig debat og så er jeg sikker på vi også kan gennemføre en ordentlig beslutning til gavn for Danmarks fremtid. Det er trods alt det, det beror på. Rigtig god sommer og en fortsat rigtig dejlig Sankt Hans aften. Tak skal I have alle sammen.