Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Tale

Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved mindegudstjenesten i Vor Frue Kirke i København den 27. juli 2011

Det talte ord gælder

På et enkelt øjeblik kan det føles som om, at alt det, vi kender, bliver revet væk under os. Vores tro på det gode i mennesker. Vores håb om et liv med glæde, optimisme og kærlighed for vores familie og nærmeste. Vores ideal om et åbent, trygt og demokratisk samfund.

Angrebene den 22. juli i Norge var et sådant øjeblik. Mit hjerte frøs til is.

På Utøya blev aktive og engagerede unge menneskers drøm om at skabe en bedre fremtid forvandlet til et mareridt værre end nogen kunne forestille sig.

I Oslo blev hverdagen for borgere og medarbejdere i statsadministrationen sprængt i stykker og erstattet af smerte, kaos og usikkerhed.

Det norske folk har lidt et uerstatteligt tab som følge af denne meningsløse, bestialske og feje handling. Uskyldige unges liv er blevet taget. Pårørende til de dræbte, sårede og savnede føler en ubegribelig smerte.

Norge er i sorg.

Og i dag sørger vi med Norge.

Mit hjerte frøs til is, men det tør op igen ved varmen fra det norske folks reaktion: Kærlighed og omsorg over for den ondeste ondskab. Sammenhold og fællesskab over for det feje forsøg på splittelse. Omtanke og eftertænksomhed over for den vildeste galskab. Jeg udtrykker min dybeste respekt for den styrke, den ro, den klippefasthed, som det norske folk og den norske regering har udvist i håndteringen af denne tragedie.

Sårene er dybe og vil tage lang tid at hele. Men til alle, som er berørte af denne tragedie; til den norske regering, til det norske folk: I skal vide, at Danmark står sammen med Norge i denne svære stund. Vi føler med jer. Vi støtter jer. Vi deler jeres sorg.

Den danske befolkning har de seneste dage udvist enestående medfølelse og opbakning. Det viser, at opfattelsen af Norge som vort broderland er en dyb og ægte følelse. Vi opfatter angrebet som et angreb på vore brødre og søstre – som et angreb på os selv.

Vi står ikke kun i sorgen sammen med Norge. Vi står også sammen om at forsvare og bevare det, som blev forsøgt taget fra os den 22. juli. Frihed. Åbenhed. Demokrati. Tillid. Fællesskab. Grundlæggende værdier som binder vores nationer sammen.

I dag mindes vi de dræbte. Vi udtrykker vores solidaritet og medfølelse med de pårørende og de sårede.

Men vi ser også frem. Sammen vil vi rejse os. De, som ikke vil demokratiet og i stedet tyr til vold og ødelæggelse, vil ikke få held med deres forehavende. Vi lader os ikke skræmme. Sammen vil vi fortsætte med at gøre vores åbne samfund endnu stærkere.

Dette er vort løfte til de unge på Utøya. Dette er vort løfte til Oslo. Dette er vort løfte til Norge. Dette er vort løfte til hinanden.

Æret være de dræbtes minde.