Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Tale

Statsminister Poul Nyrup Rasmussens udtalelse af særlig karakter i Folketinget den 19. februar 1998.

I går vedtog Folketinget med et bredt flertal at give regeringen mandat til, at vi konkret kan vedstå os Danmarks medansvar for at håndhæve den internationale retsorden. Regeringen er hermed sikret den nødvendige handlekraft i den kommende tid, sådan som vi havde ønsket det.

I dag er det derfor tid at gøre status, trække linierne op for fremtiden og træffe beslutninger.

* * *

De første 5 år under denne regerings ledelse har været gode år for Danmark.

Danmark står i dag med stærkere økonomi, bedre beskæftigelse og mere retfærdig fordeling af goderne end i de fleste andre lande i Europa.

Vi har gennemført vigtige reformer. Vi har nået væsentlige fremskridt, når det drejer sig om miljø, uddannelse, børnepasning og omsorg for ældre og syge.

De seneste dage har vi nået et godt resultat med vandmiljøaftalen.

* * *

Men store udfordringer ligger foran os. Regeringen er klar. Vores økonomiske linie skal fastholdes. Gælden skal ned. Kvaliteten i hele vort samfund skal op.

Det kan vi sikre med Danmark i fremgang. Det vil vi gøre inden for især 6 områder:

Vi skal sikre en bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv til gavn for ikke mindst børnefamilierne.

Vi skal bane vejen for nye store fremskridt for miljøet, for sunde fødevarer og ordentligt dyrevelfærd.

Vi skal skaffe arbejde - også til de mest udsatte. Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

Vi skal sikre, at vore sygehuse og ældreomsorgen kommer til at fungere langt bedre.

Vi skal forbedre vores folkeskole og kvaliteten i hele vort uddannelsessystem.

Vi skal forebygge og afbøde flygtningeproblemer ude i verden, hvor undertrykkelser og konflikter raser. Og vi skal samtidig skærpe vor indsats mod menneskesmugling og illegal indvandring til landet. Men vi skal også fortsat være parat til at hjælpe forfulgte mennesker, der kommer hertil. Det er en opgave for hele Danmark, for alle landets kommuner. Det er det, regeringens nye udlændingelov sikrer.

* * *

Vi skal den 28. maj have en folkeafstemning om Danmarks stilling til Amsterdamtraktaten. Det er en af de allervigtigste afgørelser om vores fremtid, den danske befolkning her skal træffe.

* * *

Alle disse opgaver kan vi løse - det er jeg overbevidst om. Fremtiden tegner godt for Danmark.

Men det forudsætter 2 ting:

at kursen og fremgangslinien fastholdes

at der fortsat er bred samarbejdsvilje i Folketinget, for det er jo den samarbejdsvilje, som regeringen har bygget på i de forgangne 5 år.

Jeg tror på, at der blandt partierne er vilje til samarbejde - men næppe længere på denne side af et nyvalg.

Jeg tror, det er vigtigt, at både folkeafstemningen og hele vort politiske arbejde for Danmark kan finde sted i en atmosfære af stabilitet.

Vi har brug for stabilitet og samarbejdsvilje i Folketinget for at træffe de nødvendige og ansvarlige beslutninger, der kan føre Danmark godt ind i det nye århundrede, som et land - et foregangsland - hvor økonomi og beskæftigelse fortsat er i solid fremgang, og hvor hensynet til miljø og velfærd for alle mennesker er i højsædet.

* * *

Jeg har nøje overvejet situationen i de seneste par dage. Jeg er nået frem til følgende: Frem for at vi i de kommende 5-6 måneder skal igennem en lang, opslidende valgkamp med risiko for at sætte store dele af alt det, vi har nået, over styr - gennem mangel på nødvendige beslutninger og dyre løfter fra partierne, der ikke er dækning for - har jeg fundet det rigtigst, at vælgerne nu spørges, om de vil sammensætte et Folketing, der kan videreføre og sikre den stabile linie, der er lagt gennem de seneste 5 år.

* * *

Regeringen går til valg med en appel til vælgerne om støtte til at fortsætte vort arbejde og tage det næste store politiske tag for Danmark.

Regeringen beder om mandat til at fortsætte en politik, der kendes på, at vort samfund altid giver det nødvendige rygstød for de svage og de udsatte.

Regeringen beder om mandat til at fortsætte en politik, der holder Danmark på landkortet som et foregangsland i beskæftigelse, økonomi, velfærd og miljø.

Jeg har fundet det rigtigst, at danskerne nu får ro til at diskutere fremtiden, og at vælgerne dermed får lejlighed til at afgøre, hvem der skal betroes afsvaret for at holde Danmark på fremgangens spor i de kommende 4 år.

Jeg har derfor indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget til afholdelse onsdag den 11. marts 1998.

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at regeringen ikke træder tilbage i forbindelse med valgets udskrivelse.