Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR Kronik til rejsemagasinet Vagabond - maj 1998

Rejsen ligner et spil; der er altid gevinst og tab derved - og mest fra den uventede side'. Citat af Goethe fra forrige århundrede. Vise ord som stadig gælder, selv om meget har ændret sig siden. Internettet klarer på sekunder, hvad der på Goethe ́s tid krævede måneder. Storebælt kan krydses på minutter, og distancen til månen regnes i timer.

Goethe ́s pointe gælder imidlertid stadig: Man kan ikke forudsige, hvad der vil ske, når man drager afsted på rejse. Det uventede venter, med gevinst og tab. Måske netop derfor er det spændende at rejse.

Men det er også nødvendigt at rejse. Udveksling af varer, teknologi og ideer finder sted i et stadigt stigende omfang i den moderne verden. 'Globaliseringen' betyder, at vi må rejse, hvis vi vil klare os i den internationale konkurrence.

Men kan vi klare os? Har Danmark noget at skulle have sagt ude i verden? Mit svar er ubetinget ja til begge spørgsmål. Under forudsætning af at vi holder fast i de grundlæggende værdier, vi tror på.

Det er den danske vej at fastholde økonomisk fordeling, et godt socialt sikkerhedsnet og måske verdens bedste udbud af offentlige ydelser. Selv i en benhård international konkurrence må vi fastholde, at den rene markedsøkonomi ikke skaber det samfund, vi gerne vil bo i. Den stabilitet, vi har i det danske samfund, bygger på en fundamental enighed om, at forskellen mellem rig og fattig ikke må blive for stor.

Vi har i Danmark vist, at man godt kan have høj beskæftigelse og eksemplariske økonomiske nøgletal på samme tid. Faktisk er man ude i Europa og resten af verden begyndt at tænke på at kopiere det danske eksempel - vores samfundsmodel.

Vi har vist, at selv et lille land kan gå foran og vise vejen. Ikke bare hos os selv. Spørg f.eks. i Nelson Mandela ́s Sydafrika eller i de baltiske lande. Danmark er kendt som et land, der går foran i menneskerettighedsspørgsmål og solidaritet med fattige lande. Mon ikke det bl.a. er derfor, at man som rejsende dansker oftest mødes af velvillighed og imødekommenhed.

Vi kan derfor fortrøstningsfuldt møde de udfordringer, som globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører. Det danske samfund vil rejse ind i næste årtusinde med bevidstheden om, at der venter gevinst og tab - nok mest fra den uventede side, for med den fart, udviklingen har i dag, kan ingen med sikkerhed sige, hvad der venter forude.

Vi ved, at nogle former for arbejde vil forsvinde. Skrivemaskinen erstattes af computeren. Lave lønninger i andre dele af verden vil tiltrække arbejdspladser. Begge dele er godt. Den teknologiske udvikling gør livet lettere for os. Og mennesker i fattige dele af verden vil få et bedre liv.

Vi ved også, at nye former for arbejde vil opstå. Computeren skal programmeres. Og stigende velstand i andre dele af verden skaber efterspørgsel på danske varer. Indien vil købe endnu flere vindmøller i Danmark.

Vi kender vejen - den danske vej. Vi ved også, at baggagen skal være i orden. Den skal indeholde uddannelse, fleksibilitet og nysgerrighed. Den internationale konkurrence fordrer, at vi er i stand til at gribe de muligheder, der opstår - og at vi selv kan skabe nye muligheder.

At rejse uddanner os, hvis vi forstår at lære af det fremmedartede. At rejse afspejler fleksibilitet, vilje til at flytte sig fra det trygge hjemlige og ud, hvor det uventede venter. At rejse er at være nysgerrig.

Rejs derfor på sommerferie med god samvittighed. Og kom hjem igen fyldt af ny energi, så du sammen med resten af Danmark kan bidrage til at bære vores samfund videre ad den danske vej.

God sommerferie! Med venlig hilsen Poul Nyrup Rasmussen