Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsministerens tale ved middagen på Fredensborg Slot i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsens 70 års fødselsdag den 11. juni 2004

Det talte ord gælder.

Deres Majestæter, Deres Kongelige Højheder, Kære fødselar.

”Skæbne forpligter”.

Det er titlen på Deres erindringsbog. De to ord går igen og igen, når De taler om og ser tilbage på Deres liv. Skæbne. Pligt.

Skæbnen førte Dem til Danmark. Gjorde Dem til prins af Danmark. Skæbnen kunne også have ført Dem ad andre veje. Til diplomatiet. Til kulturen. Til erhvervslivet. Og skæbnen kunne have ført Dem til andre dele af verden.

Men nu førte skæbnen Dem til Danmark. Og det er vi glade for. Vi er glade for, at De i så mange år har stået ved først vor tronfølgers og senere vor dronnings side.

Fra første færd har De udfyldt Deres rolle og udført Deres arbejde i dyb respekt for monarkiets ånd. Deres indsats har været båret af pligtfølelse og trofasthed.

Men samtidig har De bidraget til den gradvise fornyelse af det danske monarki. Med nænsomhed og respekt. Med blik for den rette balance mellem at forandre og bevare. Det er som at vedligeholde et slot. De har selv sagt det så rammende: ”Man kan ikke fjerne alt det gamle. Man skal lytte til husets ånd. Ellers ender det med, at man kommer til at begå hærværk”.

Deres Kongelige Højhed,

Deres evner og interesser spænder vidt. Og der står respekt om Deres indsats på en lang række områder. De er engageret i naturbeskyttelse og bevaring af værdifuld bygnings- og landskabskultur. De er aktivt engageret i at fremme danske virksomheders eksport. Og De er protektor for en stribe af organisationer og institutioner. Fra Københavns Drengekor over Den Franske Skole – prins Henriks skole – til danske vinavlere.

Dette sidste protektorat har De formentlig påtaget Dem i sikker forvisning om, at den danske vinavl næppe foreløbig vil true den franske vins position i verden.

De lægger vægt på at gøre nytte og gøre en personlig indsats. Deres pligtfølelse er en drivkraft på lige fod med Deres ønske om at finde harmoni.

De evner at kombinere rollen som offentlig person med den egenskab at være et rigtigt menneske med plads til følelser. De er mere end blot en rolle. Og det skinner tydeligt igennem, når De møder omverdenen med Deres karakteristiske humor. De har let til smil og kan se det sjove i mange situationer.

Deres store interesse for litteratur har allerede givet sig udslag i flere udgivelser, som har høstet stor anerkendelse. Og jeg forstår, at De har endnu en poesibog i skuffen klar til at blive trykt.

Det er nu ikke kun den åndelige føde, der har Deres store interesse. De lægger ikke skjul på, at De interesserer Dem indgående for både mad og vin. Også her lægger De vægt på kvalitet og gode råvarer.

Den amerikanske forfatter Joseph Conrad* har engang sagt, at kun én slags bøger entydigt har til formål at forøge lykken her på jorden: Kogebøgerne. Så langt vil jeg nu ikke gå, men blot konstatere, at også på dette område har De ydet fortjenstfulde bidrag – og vel at mærke ikke kun i form af litteratur.

Deres Kongelige Højhed,

De har en veludviklet evne til at udtrykke Dem i et varieret og nuanceret sprog. Med indføling. Med mening. Med ironi. Med sarkasme. Med humor.

Det danske folk udgør en lille nation. Vi er stolte over vor historie og vor kultur. Vi værner om danskheden.

Men det afgørende for at være dansk er ikke, om man kan sige ”rødgrød” uden accent. Hvad enten man kommer til Danmark som prins eller piccolo. Det er nok så afgørende, om man forstår og respekterer det danske samfund og dets værdier.

Og det gør De. De er kommet til Danmark med en fransk baggrund. Men De har fra starten følt en pligt til at være en god repræsentant for Danmark. Og De har følt en glæde ved det.

Det er en speciel opgave at være prinsgemal i et monarki, hvor overhovedet er dronning. De har da også ganske åbenhjertigt udtalt: ”(…) det er nok få , der kan vænne sig til den kønsrolle, jeg har haft. (…..) Jeg har indrettet min bevidsthed på hele tiden at være i anden række.”

Deres Kongelige Højhed, jeg kan sige, at i den henseende deler De skæbne med de fleste andre danske mænd.

Deres Kongelige Højhed, De udfylder Deres funktion og udfører Deres arbejde med ansvarsbevidsthed, stil og format. Vi siger tak for den indsats, De har ydet til gavn for Danmark. Og jeg bringer Dem regeringens hjerteligste lykønskninger på 70 års dagen.

Må jeg bede alle rejse sig og deltage i et trefoldigt leve for Prinsen.

Hans Kongelige Højhed Prinsen leve!

HURRA, HURRA, HURRA

***

*På grund af en beklagelig fejl, som er opstået i forbindelse med Statsministeriets research forud for statsministerens arbejde med talen, er Joseph Conrad fejlagtigt omtalt som amerikaner. Conrad blev født i Ukraine, men opnåede senere britisk statsborgerskab.