Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Indlæg

MF Den grønne omstilling er moderne industripolitik

Kronik af statsminister Mette Frederiksen, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og erhvervsminister Simon Kollerup bragt i Berlingske den 13. november 2019

Isen smelter, dyr og planter uddør, og natur forsvinder. Den grønne udfordring er enorm.

Men heldigvis er viljen til at handle også stor.

Der sker noget vigtigt i disse år. Med ordene fra en gammel arbejdersang knager det i »samfundets fuger og bånd.« En ny grøn folkebevægelse rejser sig med krav om, at vi forandrer vores samfund. Vi skal leve, producere og transportere på en måde, der ikke ødelægger vores jord og fremtid.

Danmark er skabt af store bevægelser – arbejderbevægelsen, andelsbevægelsen, kvindebevægelsen – og den grønne bevægelse favner bredere end noget, vi har set før. De unge var først, men alle generationer og alle dele af vores samfund er med.

Og netop i Danmark har den grønne bevægelse et solidt fundament at bygge på.

Vi har en stærk, dansk tradition for kollektive løsninger på kollektive problemer.

Vi har ikke overladt vores fremtid til markedet. Vi har derimod skabt fælles løsninger og selv skabt markedet. Den grønne teknologi, vi sælger i dag, er skabt inden for rammerne af et velfærdssamfund, hvor vi har løst udfordringer med varme, strøm, affald og rent vand sammen.

Vi har forenet grønne løsninger med vækst og arbejdspladser. Det skal vi gøre igen. Som socialdemokrater insisterer vi på, at forandringerne til et mere grønt samfund ikke må få uligheden til at stige. Vi skal løse klimaudfordringen i respekt for den unikke, stærke danske samfundsmodel.

13 nye klimapartnerskaber

Derfor er vi glade for og stolte over, at vi i dag, sammen med dansk erhvervsliv, lancerer 13 klimapartnerskaber, der spænder fra energi over fødevareproduktion til transport.

I partnerskaberne skal hver branche definere, hvordan den kan og vil mindske sit klimaaftryk frem mod 2030. For at fastholde inddragelsen af alle sektorer opretter vi et Grønt Erhvervsforum, der skal sikre handling og opfølgning.

Vi oplever, at dansk erhvervsliv er dybt engageret i klimasagen. Vi vil være ærlige og sige, at mange virksomheder er et skridt foran os politikere. Mens vi har været optaget af at sætte høje klimamål for Danmark – 70 procents reduktion af udledningerne i 2030 – er den grønne omstilling allerede i fuld gang på arbejdspladserne.

Ørsted, Vestas, Grundfos, Danfoss, Velux og mange flere danske virksomheder sælger bæredygtige løsninger til hele verden.

Der går en lige linje fra det arbejde, som danske lønmodtagere er en del af på Danmarks grønne produktionsarbejdspladser og til den kæmpe respekt, Danmark nyder internationalt.

Danske virksomheder og lønmodtagere fortjener en regering, der er lige så ambitiøs, som de selv er det. Vi skal investere i grøn teknologi og vise, at fællesskaber er løsningen – også på klimaudfordringerne og på beskyttelsen af den natur, som hver generation kun er gæster i.

Flere arbejdspladser i industrien

Det er kun få år siden, at der blev talt om, at Danmark ikke længere skulle være et produktionsland, men alene leve af viden og service. Sådan er det ikke gået. Og i de seneste år har vi set eksempler på, at flere virksomheder flytter produktionen hjem.

Det er der mange grunde til. Kinesiske lønninger er steget, og ny teknologi har gjort produktion i Vesten billigere. Men vigtigst er erkendelsen af, at produktion og innovation hænger tæt sammen. Det er svært at udvikle nye ideer, hvis man ikke kan teste dem i virkeligheden.

 

På trods af hård global konkurrence er antallet af industriansatte i Danmark steget hvert år siden 2013 og i alt vokset med over 18.000 nye fuldtidsjob.

Netop nu står Danmark med en historisk mulighed for at styrke denne positive udvikling endnu mere. Den globale efterspørgsel på grønne løsninger stiger. Vi kan gøre en forskel for klimaet både herhjemme og ude i verden samtidig med, at vi skaber gode danske arbejdspladser.

Vindmøllerne har vist vejen

Danmarks vindmølleindustri er det gode eksempel på, hvordan et samarbejde mellem det offentlige og private har gjort Danmark til en grøn vindernation.

Efter oliekrisen i 1973 satte fremsynede politikere midler af til forskning og udvikling og støttede vindenergi til elproduktion.

Det var ikke billigt, men på lang sigt var det en klog investering. I dag skaber den danske vindbranche titusindvis af jobs og eksporterer for mere end 50 milliarder kroner.

Det Internationale Energiagentur vurderer, at havvind har potentiale til at dække verdens samlede elektricitetsforbrug 11 gange. Ifølge Verdensbanken vil der globalt være behov for at investere 4.500 milliarder kroner i havvindparker alene inden for de næste ti år.

På det gigantiske verdensmarked er Danmark med helt fremme. Vi har verdens største udviklere af havvind, producerer førende vindturbiner og har en underskov af leverandører til havvindindustrien.

Udviklingen i vindbranchen viser også, at grønne virksomheder kan skabe job udenfor de store byer. Ni ud af ti af vindbranchens arbejdspladser ligger udenfor hovedstadsområdet.

Tusinder mistede arbejdet, da Lindøværftet lukkede, men i dag er området omdannet til en industripark med omkring 100 virksomheder og flere tusinde ansatte, som blandt andet er underleverandører til vindmøller.

Den grønne omstilling er moderne industripolitik.

Forskning og opkvalificering

For en uge siden lykkedes det at lande den første grønne aftale efter valget. Alle Folketingets partier står bag. Bredere og mere solidt kan det ikke blive. Den første grønne aftale handler om forskning, for det er her, det hele begynder.

Vi afsætter en ekstra milliard til at finde grønne løsninger, som vi ikke kender i dag.

Den grønne udvikling skal skabe beskæftigelse, men der vil også være mange lønmodtagere, som skal arbejde med noget nyt. Derfor er der brug for et tæt samarbejde med erhvervsliv og fagbevægelsen om at sikre en løbende opkvalificering. Regeringen har allerede taget de første skridt til at forbedre mulighederne for efteruddannelse for både ledige og folk i job og vil senere fremlægge en egentlig opkvalificeringsreform, som også vil fokusere på grønne job.

Store muligheder for Danmark

Netop nu er der store muligheder for, at Danmark kan spille en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer og samtidig skabe arbejdspladser herhjemme. Vi kan levere de løsninger, som verden efterspørger. Og vi kan noget endnu større og vigtigere. Vi kan vise, at der findes en vej, som både er grøn, konkurrencedygtig og solidarisk.

I Danmark har vi en evne til at se ud over vores egen næsetip og tage et kollektivt ansvar. Det gælder både erhvervsliv, fagbevægelse og resten af samfundet. Den evne har bragt os langt. Vi har skabt et unikt og stærkt velfærdssamfund.

Nu skal vi vise, at ambitiøse klimamål ikke står i modsætning til hverken arbejdspladser eller velfærd. Hvis vi lykkes med det, kan vi rejse et fyrtårn for resten af verden.

Klima- og miljøudfordringerne er fælles problemer. Vores opgave er at overbevise verden om, at vi skal løse fælles problemer gennem fælles løsninger.