Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Heden – ja man tror det næppe'', Herning Folkeblad 15. januar 2001

Af Statsminister Poul Nyrup Rasmussen

”Heden, ja man tror det næppe, men kom selv, bese den lidt: lyngen er et pragtfuldt tæppe, blomster myldrer milevidt ...” . Sådan skriver H.C. Andersen i ”Jylland mellem tvende have”. H.C. Andersen forudså dengang, at heden ville blive opdyrket og lyngen forsvinde. Og han fortsætter derfor: ”Skynd dig, kom! om føje år heden som en kornmark står”.

Heden med dens særprægede smukke natur er noget vi i dag meget gerne vil bevare – ikke mindst her i Vestjylland, hvor den så smukt breder sig og giver dejlige oplevelser både for dem, der bor her fast og for os andre der kommer her ofte. Men desværre ser vi nu, at heden er ved at gå til af ammoniakforurening fra landbruget. Et alvorligt problem, som jeg nævnte i min nytårstale og som vi allerede nu tager fat på.

Det er godt for Danmark, at vi har et konkurrencedygtigt, moderne landbrug. Landbruget yder et stort og økonomisk bidrag til det danske samfund. Men det er ikke godt for os danskere, hvis det skal ske på bekostning af mennesker, miljø og natur. Så må vi sige fra og finde en anden løsning.

I de senere år har visse dele af landbruget udviklet sig fra den traditionelle effektive og velfungerende landbrugsbedrift til noget, der mere ligner fabrikker. Det er blevet en industriproduktion mere end en landbrugsproduktion. Sådan er udviklingen gået, og det må vi tage konsekvenserne af. Vi skal ikke tilbage til en Morten Korch idyl, men omvendt skal vi også løse de problemer, der er opstået i kølvandet på udviklingen. Vi må sige til landbruget, at de må finde en måde at producere på, så der tages hensyn til mennesker i de små samfund, så heden bevares, og vores grundvand forbliver rent – også i landbrugets egen interesse.

For at forhindre at heden går til og naturens mangfoldighed kan bevares, har miljøministeren på regeringens vegne mandag den 15. januar fulgt nytårstalens ord op med konkret handling. Miljøministeren og Fødevareministeren har fremlagt en handlingsplan til reduktion af ammoniakfordampningen fra landbruget. Det overordnede mål med handlingsplanen er dels at medvirke til at reducere kvælstofudledningen til det danske vandmiljø, dels medvirke til at bevare og beskytte sårbare danske naturtyper og arter. Samtidig bidrager planen til at Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser.

Det er en kendsgerning at hovedparten af ammoniakfordampningen stammer fra landbruget og mere præcist er det husdyrproduktionen, som udgør den væsentligste kilde. Tallet for landbrugets andel taler næsten for sig selv. I 1996 svarede landbrugets bidrag til 98 procent af den samlede danske ammoniakfordampning. Derfor er det også hos landbruget, problemet skal løses.

Der er sket fremskridt i landbrugets deltagelse i de hidtidige vandmiljøplaner. Nu er det tid til at tage det næste skridt. Handlingsplanen beskriver flere initiativer, der kan tages for at nedbringe ammoniak-fordampningen. Et af de meget konkrete initiativer er overdækning af gyllebeholdere. Desværre viser en undersøgelse Skov og Naturstyrelsen har fået foretaget, at under halvdelen af samtlige svinebrug opfylder den eksisterende bekendtgørelses krav om etablering af tæt overdækning. Det tal må ændres. Alle skal opfylde kravene – det er jo derfor de findes.

Vi har i dag en viden om hvad der skal gøres og værktøjerne til at gøre noget for at få nedbragt ammoniakfordampningen. Regeringen har påtaget sig sit ansvar. Jeg håber landbruget vil bidrage konstruktivt. Så sikrer vi et bæredygtigt miljø for os og de kommende generationer. Og vi sikrer at heden forsat kan være et pragtfuldt lyngtæppe, hvor blomsterne myldrer milevidt.