Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Tale

Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved indvielse af vindmølleparken Horns Rev 2, den 17. september 2009

Det talte ord gælder

Deres Kongelige Højhed; hr. formand; ærede gæster: Tak for invitationen til at tale her i dag.

Det har været en imponerende formiddag. At flyve henover 91 nyopførte havvindmøller i Nordsøen vidner om Danmarks fantastiske ingeniørbedrifter.

Bedrifter, der medvirker til, at Danmark i dag er det eneste land i EU, der producerer mere energi, end vi selv bruger.

Bedrifter, der skal sikre, at vi står klar med nye energikilder, den dag olieeventyret er slut.

I dag fejrer vi begyndelsen til et nyt energieventyr i Nordsøen. Et grønt eventyr. Vi tager et stort skridt med den største havvindmøllepark nogensinde i Danmark og i verden.

* * *

Rammerne blandt de organiske søjler her i Esbjerg kulturhus er meget passende for indvielsen af et nyt dansk anlæg for vedvarende energi. Ligesom ude ved Horns Rev mødes naturen med arkitekturen og giver et flot resultat.

Horns Rev vindmøllepark er et vigtigt skridt på vejen i regeringens energipolitik – og det er kun en begyndelse.

Regeringen har i energiaftalen gjort det klart, at vedvarende energi i 2011 skal dække 20 procent af Danmarks energiforbrug. Og her skal vindmøller –
især havvindmøller – trække en stor del af læsset. Der skal rejses 400 megawatt nye havvindmøller inden 2012.

Nu er vi så på plads med de første 200 megawatt, der kan forsyne 200.000 danske husstande. Parken er bygget på rekordtid. Jeg har hørt, at det meget blæsende vejr var en udfordring ved opførelsen. Det lover dog til gengæld godt for den fremtidige drift.

Horns Rev er et stort, flot og snurrende symbol på Danmark som en grøn vækstnation.

Regeringens ambitiøse energiplan vil styrke Danmarks position yderligere. Vi har fordoblet indsatsen for forskning og udvikling i nye energiteknologier.

Og den ambitiøse satsning på vedvarende energi skal gå hånd i hånd med en stærk konkurrenceevne. Omstillingen fra fossilafhængighed til det karbonfri samfund skal styrke Danmark.

Næste år vil regeringen præsentere en langsigtet strategi for forsyningssikkerhed. En handlingsplan for udbygningen af vedvarende energi i vores energiforsyning. Og en plan for, hvordan Danmark vil leve op til EU-forpligtelsen om, at vedvarende energi skal udgøre 30 pct. af det endelige energiforbrug i 2020.

Desuden vil vi i indeværende valgperiode komme med et oplæg til, hvordan og hvornår Danmark skal være fossilfrit med udgangspunkt i klimakommissionens rapport, som forventes næste efterår.

Det er alt sammen skridt på vejen til at realisere regeringens vision på lang sigt: At Danmark helt skal frigøre sig fra fossile brændsler – kul, olie og naturgas.

* * *

Vores klima- og energipolitik giver dansk erhvervsliv et gunstigt udgangspunkt for at få del i den grønne vækst og være med i opløbet om de store muligheder, der globalt ligger i omstillingen til mere klimavenlige økonomier.

Derfor vil den grønne dagsorden også få en fremtrædende plads i det Vækstforum, som jeg netop har nedsat, som mødes første gang 28. september. Det er min vision, at Danmark skal være et grønt vækstlaboratorium.

Danmark er førende inden for en række miljøvenlige og energieffektive teknologier. Det er en kendt sag, at vi har meget at byde på. Vi har på et tidligt tidspunkt valgt at satse på vedvarende energi og grøn vækst.

Det var en tungtvejende grund til, at Danmark fik tildelt værtskabet for klimatopmødet.

Det er klart min fornemmelse, at der er vilje internationalt til at nå i mål i København. Men det bliver ikke et nemt efterår. I sidste ende skal vi sammentømre et kompromis.

Jeg er optimist. Den grønne udvikling er i gang. Den lader sig ikke stoppe.

Jeg så det, da jeg var i Indien i sidste uge. Her talte jeg på et klimaseminar, hvor jeg mødtes med en række indiske erhvervsfolk, som bestemt er opmærksomme på den grønne dagsorden og ser et stort potentiale. De tørre tal fortæller samme historie: Indien er i dag verdens femtestørste vindmarked. Verdens tredjestørste vindmølleproducent er en indisk virksomhed. Og underskoven vokser. For 5 år siden havde Indien 7 vindmølleproducenter. I dag er der 18.

Indien er blot ét af mange eksempler på, at der er et voksende internationalt marked for grøn teknologi. Og at der samtidig er en stigende international konkurrence mellem producenter af den grønne energi.

Et andet eksempel er Kina. Her rejser de én vindmølle i timen. I timen! Og Kina er i dag verdens største eksportør af lavenergiløsninger.

Danmark har kompetencerne og forspringet, men det snævrer ind. Danske virksomheder skal være på stikkerne for at holde føringen.

Hvis nogen troede, at den økonomiske krise ville spænde ben for den grønne udvikling, så tog de fejl. Tværtimod har det vist sig, at én af vejene ud af krisen netop går gennem grønne investeringer og vækst.

Horns Rev er et meget konkret og opmuntrende eksempel på, at klimahensyn og erhvervsdynamik ikke bare kan gå hånd i hånd, men ligefrem kan drive hinanden fremefter.

Tillykke med den nye havvindmøllepark. Tillykke til DONG Energy. Tillykke til Danmark. Ja i virkeligheden tillykke til hele verden.