Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Indlæg

AFR ''Socialdemokratiet gav tavst tilsagn til stramningerne på udlændingeområdet'', artikel i Berlingske Tidende torsdag den 30. maj 2002

Af statsminister Anders Fogh Rasmussen

I dag afsluttes et heftigt og intensivt folketingsarbejde siden VK-regeringen kom til magten efter valget den 20. november sidste år. Regeringen vandt valget på en række klare og målbare løfter. Og på målsætningen om at skabe et samfund, der er mere frit og åbent, men som også tager sig bedre af de svageste. Efter i dag kan det siges meget klart. Regeringen har holdt sine løfter. Sygehusene har fået flere penge, skattestoppet er trådt i kraft, der er strammet op på udlændinge politikken og der er afsat flere penge til omsorg for de ældre.

Men samfundet har også taget en markant drejning i retning af mere frihed og åbenhed. Der er gennemført fleksibel et års barselsorlov for alle, der er givet mulighed for deltid til alle som ønsker det, og der er iværksat et omfattende arbejde med en revision af den såkaldte offentlighedslov. En revision, der vil give borgere og medier lettere adgang til at se magthaverne efter i kortene. Og inden længe falder et helt nyt medieforlig på plads.

De svageste har fået deres eget talerør, der vil holde øje med politikernes indsats over de udsatte grupper, og der er sat en række initiativer i gang til at forbedre de svagestes vilkår.

Regeringen har gennemført sin politik med skiftende flertal. Dansk Folkeparti har trukket en meget stor del, men også Folketingets øvrige partier har bidraget. Rent faktisk har denne regering oftere end den tidligere SR-regering gennemført sine lovforslag med brede flertal. Man hører tit noget andet, men det skyldes jo kun oppositionens forståelige ønske om at afspore debatten om regeringens politik.

Egentlig har jeg stor forståelse for ikke mindst de radikales og Socialdemokratiets behov for at få det politiske halvår til at se anderledes ud, end det i virkeligheden er.

Det ville jo være mærkeligt, hvis de to tidligere regeringspartier uden videre ville støtte alle de forslag, de så ihærdigt har bekæmpet de senere år og ikke mindst under den seneste valgkamp.

Heldigvis er Socialdemokratiet kommet til besindelse på visse områder. Man har støttet den ekstra 1,5 milliarder til sygehusene, selv om man tidligere var lodret imod. Partiet har også skiftet kurs i retspolitikken. Desværre turde ikke hele Socialdemokratiet tilslutte sig stramningerne på udlændingeområdet.

Jeg ville personligt have foretrukket et bredt forlig. Men jeg har hidtil ikke hørt nogen socialdemokratiske røster, der ved en senere lejlighed vil ændre i den gennemførte lovgivning. Det tager jeg som et slags "tavst" tilsagn. Hvis dette ikke er tilfældet hører jeg gerne fra socialdemokraterne under dagens debat.

Jeg er i det hele taget sikker på, at både de radikale og Socialdemokratiet vil bidrage konstruktivt de kommende år. Jeg kan ikke forestille mig, at de to tidligere regeringspartier vil visne væk i gold opposition.

Jeg ser frem til et bredt samarbejde om at få flere i arbejde. Vi skal have nedbrudt barrierer på arbejdsmarkedet, gjort op med udsigtsløs aktivering og sikre, at det kan betale sig at arbejde og gøre en ekstra indsats.

Denne opgave er helt afgørende for at sikre velfærd. vækst og velstand i det danske samfund i de kommende år.

Ved at få flere i arbejde, bliver flere i stand til at forsørge sig selv. Det giver samfundet et større overskud til at udvikle velfærden for alle, bedre uddannelser, mere forskning, bedre sygehuse og bedre omsorg. Og det kan give samfundet det overskud, der betyder, at vi får råd til at sænke de alt for høje skatter på arbejde.

Regeringens skattestop er effektivt og solidt. Men det er kun første skridt. Vi skal have skatten på arbejde ned, men vi skal have pengene først.

Målsætningen om et mere frit og åbent samfund skal gennemføres over en årrække. Det tager tid at vende en socialdemokratisk supertanker, der er stødt på grund. Men vi er kommet rigtigt godt i gang. Det frie valg er nu gennemført i forhold til sygehuse, og kommunerne har fået mulighed for at tilbyde forældrene frihed til at vælge børnepasning.

Men vi skal videre. Vi skal have skabt bedre grobund for virkelyst og iværksættere. Vi skal have gjort op med snærende regler, utidig indblanding i folks private forhold og unødigt bureaukrati.

Denne regering har ikke tænkt sig at lade sig bremse af særinteresser eller af fastgroet systemtænkning. Denne regering vil fordomsfrit og i dialog med befolkningen og de øvrige partier bruge kræfterne på at sikre en nødvendig reformering og udvikling af det danske samfund.