Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Tale

Statsminister Mette Frederiksens tale ved DI Topmødet den 28. september 2021

Statsministeriet
Statsminsiter Mette Frederiksen taler ved DI Topmødet 2021.
Foto: Joshua Gross

Det talte ord gælder.

 

Deres Kongelige Højhed.
Kære alle sammen.

Tak for invitationen. Tak for ordet.

Hvor er det fantastisk at stå her og se ud over en fyldt K.B-. Hal.

Kan I huske DI’s topmøde sidste år? Vi stod lige på tærsklen til efterårets smittebølge. Danmark var i gang med at lukke ned igen.

Dengang diskuterede vi, hvordan Danmark og danske virksomheder skulle klare sig igennem krisen. Uden at tabe for mange arbejdspladser. Uden at miste vækst.

Og se så på, hvor vi er nu. Overskrifterne i dag: Økonomisk opsving. Grøn omstilling. Reformer – selvfølgelig. Rekordhøj beskæftigelse.

Eksporten vokser, og sammen med det private forbrug driver den væksten fremad. Vi er så stærke lige nu, at vi i år forventer den højeste vækst i 15 år.

Med andre ord: En buldrende dansk økonomi. Optimismen har fat.

At vi er kommet så langt, skyldes mange menneskers enestående og uselviske indsats. Ikke mindst i dansk erhvervsliv. Danmarks stærke, bundsolide virksomheder. Som viser samfundssind og tager ansvar, når vi har brug for det.

Tak for det.

Jeres omstillingsparathed er imponerende. På intet tidspunkt under krisen lukkede den private industriproduktion ned. Det giver jer et forspring, som vi nu skal i gang med at udnytte.

Vi har epidemien under kontrol i Danmark. Vi har et åbent samfund. Og nøgletallene er med os.

* * *

Nu skal vi se fremad. I min tale i dag vil jeg fokusere på tre temaer:

For det første: Mangel på arbejdskraft.

Der er virkelig rift om medarbejderne lige nu.

Det er grundlæggende et sundhedstegn. Hellere stor efterspørgsel end det modsatte.

Men I skal have de medarbejdere, I har brug for. I alle led. I alle funktioner. Derfor er der brug for, at vi handler.

Lige nu drøfter vi med arbejdsmarkedets parter, hvad der kan gøres. For at få de nødvendige medarbejdere til virksomhederne. Og flere ind på arbejdsmarkedet.

Regeringen vil fortsat følge situationen tæt.

Vi vil bede jer om at ansætte de ledige seniorer, der er. Og sørge for praktikpladser til de unge.

Vi vil bede alle i Danmark om at gøre mere.

Jeg er noget forundret over det postyr, det har givet, at jeg som landets statsminister har sagt, at det altid er vigtigere at have et arbejde end ikke at have et arbejde. Og at man i øvrigt ikke kan lægge til grund, at det altid skal være sjovt.

Måske er det meget godt, den diskussion er startet. Det er den høje erhvervsfrekvens, der gør, at Danmark har velstand og velfærd.

Mangel på arbejdskraft må ikke bremse os. Hverken på den korte bane eller den lange bane.

Alle skal bidrage. Tage et arbejde, hvis de kan. Det er fuldstændig afgørende.

* * *

Det leder mig videre til det næste: Reformer.

I siger det selv med det tema, I har valgt for topmødet i dag: Mulighedernes land. Den optimisme deler vi i regeringen.

Vi har fremlagt det første af en række reformudspil. Det skal gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere.

2,5 milliarder kroner til investeringer i uddannelse. Hvert år.

De penge finder vi blandt andet ved at bane vejen for, at nyuddannede kommer hurtigere i job. Det er godt både for de unge og for samfundet.

En ny grøn milliard til klimainvesteringer.

En milliard til at styrke forskning og udvikling – jeres forskning og udvikling – ved at gøre fradraget på 130 procent permanent. Noget, som I har ønsket længe.

Når I efterlyser mod, handlekraft og visioner fra Christiansborg – så gør vi det samme fra jer.

Hånden på hjertet. De 42 milliarder kroner, som vi hvert år bruger på støtte til dansk erhvervsliv. Er vi sikre på, at vi bruger dem klogt, progressivt og ambitiøst nok?

Eller kan vi komme længere ved at omlægge erhvervsstøtten, så vi bruger flere penge på uddannelse, klima og forskning?

Jeg håber, at I har modet til at indgå i diskussionen om det.

* * *

Det hedder Danmark kan mere 1. Det er kun det første udspil. Der er brug for mere.

Vi har behov for et tæt samarbejde med jer. Og vi vil gerne invitere jer ind i et rum, hvor dansk erhvervsliv ikke har været tidligere.

Vi vil bruge flere penge på uddannelse. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvad pengene går til. Derfor vil vi invitere jer med i en direkte og åben dialog. Hvordan bruger vi pengene bedst?

Den regering, Danmark har nu, er også erhvervslivets regering.

Et konkret eksempel: Digitalisering. I efterspurgte handling. Vi nedsatte digitaliseringspartnerskabet. Snart kommer anbefalingerne.

Digitalisering er en af forklaringerne på, at Danmark er kommet godt igennem krisen. Vores sundhedsvæsen er gennemdigitaliseret. Og mange danske virksomheder er foran på digitalisering.

Nu skal vi have den offentlige og private digitalisering til at spille meget, meget bedre sammen.

* * *

I går forrest.

Det gør I også på det tredje område, jeg vil tale om i dag. Den grønne omstilling.

Med FN’s seneste klimarapport kan ingen længere være i tvivl: Alle skal gøre mere, end vi gør i dag.

Også Danmark.

Selvom vi har et af verdens mest ambitiøse klimamål. Og selvom vi på bare to år har truffet beslutninger, der bringer os et langt stykke af vejen. Så er det ikke nok.

I morgen præsenterer regeringen det årlige klimaprogram. Vores forslag er, at vi igen skruer op for klimaambitionerne.

Senest i 2025 – altså om kun fire år – skal vi i Danmark have truffet alle beslutninger, som er nødvendige for at nå 70 procents-målet i 2030.

Sagt på en anden måde: Vi vil ikke udskyde en eneste af de svære beslutninger. Vi tager ansvaret på os nu. Også ansvaret for de konkrete handlinger.

Samtidig fremlægger vi en køreplan med de indsatser, vi vil sætte i gang. Helt frem til 2025.

En køreplan, som skal få os helt i mål.

Det vil kræve hårdt arbejde og store investeringer.

Vi skal videre med elektrificering. Power-to-X. CO2-fangst. De teknologier, som mange af jer allerede arbejder med. Og som kan blive Danmarks næste store eksporteventyr.

I skal have de bedst mulige betingelser for at få det til at ske. Gode rammevilkår. Dygtige medarbejdere.

Vi kan vel godt afsløre, Lars, at det var dig og mig, der på bagsiden af et mødenotat tegnede ideen om klimaerhvervsskolerne.

Tre nye klimaerhvervsskoler. Så attraktive og så lækre, at de unge slet ikke kan lade være med at søge ind.

Det skal vi gøre til virkelighed sammen.

* * *

Lige nu er der grønt momentum.

Det stod klart ved FN’s generalforsamling i sidste uge.

Det præger de økonomiske genopretningsplaner i både EU og USA.

Og det satte aftryk på det tyske forbundsdagsvalg i forgårs.

Forude venter COP26 i Glasgow.

Den globale klimakamp spidser til. Og Danmark har en vigtig en rolle at spille.

Vi er foregangsland. Danmark viser verden, at høje klimaambitioner ikke er på bekostning af samfundet.

Vi skaber ikke arbejdsløshed og gule veste. I skaber arbejdspladser. Og er samtidig blandt verdens bedste.

Vi skal ikke hjem, vi skal videre.

Til Sydkorea. Til USA. Til Indien. Til Vietnam. Og alle de store lande, der har det til fælles, at de gerne vil samarbejde med Danmark.

Når Indien – verdens største økonomi – vælger Danmark til sit første grønne strategiske samarbejde. Så er det på grund af jer.

Som Modi sagde: I har løsningerne, vi har størrelsen.

* * *

Vi har en verden i opbrud. Og med uro. Men vigtigst: en verden med muligheder. Vi har fået en ny amerikansk administration, der vil det internationale verdenssamfund.

Et regelbaseret verdenssamfund og den transatlantiske alliance er vigtig for klimaet, fair spilleregler, frihandel og for Europas sikkerhed og tryghed.

Vi europæere må aldrig vende ryggen til amerikanerne. Europa og USA er den vigtigste globale akse.

USA står stærkt. Det skal Europa også. Genopretningen af den europæiske økonomi er afgørende.

Og så skal Europa videre. Med digitalisering. Den grønne omstilling. De bedste rammebetingelser for vores erhvervsliv.

Vi er 27 selvstændige nationalstater, men vi skal gøre mere samlet.
Derfor er det afgørende, at Danmark og vores ligesindede fik sikret et højere og mere ambitiøst klimamål for EU; 55 procent reduktion i 2030.

Danmark er et fantastisk land. Vi står stærkere end i mange, mange år. Blandt andet takket være jer. Danmark kan mere.

Tak for ordet.