Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Vi er gået i gang!'', Ekstra Bladet mandag den 1.november 1999

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Ekstra Bladet finder det i torsdagens avis pinligt, at der ikke findes særligt mange indvandrere i ministerierne. Jeg finder det pinligt, at Ekstra Bladet ikke er klar over, at jeg selv inden for de senere uger har gjort opmærksom på problemet. Ekstra Bladet lever af nyheder, men i denne sag er nyhedsværdien til at overse.

For det er jo desværre helt korrekt, at vi har et problem. Der er for få ansatte i staten med fremmed baggrund. Skal arbejdsløsheden ned blandt indvandrerne, skal vi have ændret på forholdene i både den offentlige og den private sektor. Men altså også i staten.

Allerede i min åbningstale til Folketinget den 5. oktober sagde jeg, at 'der er brug for en ganske særlig opmærksomhed for at skaffe job til mennesker af udenlandsk afstamning'. De fleste, der overværede min tale, vil vide, at netop integrationen af udlændinge lagde beslag på en stor del af taletiden

I søndags sagde jeg i min tale til LO’s kongres, at 'ret og pligt er ikke kun for den enlige mor på bistand. Ret og pligt er ikke kun for den langtidsarbejdsløse eller for den indvandrer, der har svært ved at få job. Ret og pligt i dag og i det næste århundrede skal også være for arbejdsgiverne såvel offentlige som private.

De har et stort ansvar for en ordentlig seniorpolitik, for en voksen- og efteruddannelsesindsats, for arbejdspladsfastholdelse af mennesker, som har det svært, for beskæftigelse af udlændinge.'

Budskabet er klart: Vi har en opgave, der skal løses. Nu er arbejdsløsheden som helhed i Danmark kommet så langt ned, at vi for alvor kan sætte ind over for udlændinges fremtidige beskæftigelse.

Ekstra Bladet kunne godt have sparet sig anstrengelserne med deres undersøgelse. Lad det være sagt i al godmodighed.

Det har sikkert ikke været let at gennemgå ministeriernes telefonbog side for side for at finde fremmedklingende navne. Der er trods alt over 300 tætskrevne sider. Der var en lettere og mere seriøs vej, hvor man undgår at hænge statsansatte ud i avisen med navns nævnelse.

Finansministeriet har fremlagt en undersøgelse af muligheder og barrierer for beskæftigelse af etniske minoriteter på de statslige arbejdspladser. Undersøgelsen udkom for to måneder siden. Der skulle være trykt så mange eksemplarer, at der også kan blive et til Ekstra Bladet.

Undersøgelsen viser, at der er færre ansatte med udenlandsk baggrund på de statslige arbejdspladser (1 pct.), end der er på arbejdsmarkedet som helhed (1,6 pct.). Det er derfor, at vi lægger op til en forstærket indsats på området – ikke alene i staten men i hele samfundet.

De etniske minoriteter arbejder traditionelt i hoteller og på restaurationer, men det er ikke just en branche, hvor antallet af statslige arbejdspladser er dominerende. Der er også mange af de etniske minoriteter, som er ufaglærte. Hovedparten af de statsansatte er derimod faglærte.

Erfaringerne viser da også, at når vi søger om nye medarbejdere i ministerierne, så kommer der meget sjældent ansøgere fra etniske minoriteter. Det er derfor ikke udtryk for ond vilje fra statens side, når journalisten ikke har formået at finde så mange fremmede efternavne i telefonbogen.

Men vi accepterer ikke, at det er sådan. Regeringen har den klare politik, at der også skal være plads til de fremmede på arbejdsmarkedet. Der skal være plads både på det offentlige arbejdsmarked og på det private. For arbejde er den bedste måde til integration af de fremmede i det danske samfund.

Og øget integration er nødvendig, hvis vi skal løse de problemer, som der er med visse udlændinge. Nu må virksomhederne og fagbevægelsen også vise deres ansvar. Vi har som samfund også brug for de menneskers indsats på arbejdsmarkedet. Og heldigvis har langt de fleste udlændinge i Danmark fast arbejde og yder deres bidrag til velfærdssamfundet – på linje med alle andre samfundsborgere.

Hvad vil vi gøre ved problemerne i staten?

  • Flere skal lære at tale dansk. Det er simpelthen en forudsætning for at kunne få varigt job i Danmark. Øget sprogundervisning på arbejdspladsen kan derfor være med til at løse problemet.
  • Vi vil give tillidsmanden en selvstændig rolle som tovholder i forhold til integrationen af mennesker med udenlandsk baggrund på arbejdspladsen.
  • Vi vil forbedre stillingsannoncerne. Der kan være behov for mere tydeligt at signalere, at staten naturligvis er åben for ansættelse af folk med fremmed baggrund.
  • Vi vil forbedre Arbejdsformidlingens opsøgende arbejde i forhold til de udsatte grupper. Vi skal ikke bare vente passivt.
  • Vi vil arbejde for, at indvandreres eksamensbeviser i højere grad kan anvendes i Danmark.
  • Vi vil skabe flere lære- og praktikpladser for unge indvandrere.

Hvor er der problemer, og hvordan løser vi dem? For at give svaret på det spørgsmål har Regeringen nedsat et integrationsudvalg. Indenrigsministeren er sat i spidsen for udvalget, der har deltagelse af flere ministre. Udvalget skal udarbejde en handlingsplan med forslag til, hvordan vi bedre kan integrere de fremmede i det danske samfund. Der er både tale om en indsats her-og-nu og en mere langsigtet indsats.

Jeg annoncerede integrationsudvalget i åbningstalen den 5. oktober. Der er derfor ikke tale om en nyhed. Dette blot være sagt til orientering.

Der er derfor intet nyt under solen. Vi har for få etniske minoriteter ansat i staten. Det var jeg klar over. Derfor er vi på vej til at gøre noget ved problemet.

Heldigvis fungerer langt de fleste udlændinge godt i det danske samfund og har fast arbejde. Men jeg ved godt, at der er problemer med et mindre antal indvandrere, ikke mindst unge 2. generationsindvandrere.

Lighed for dansk lovgivning. Ret og pligt for alle der bor i Danmark. Alle må yde for at nyde. Det er lige præcis det, vi vil: De unge 2. generationsindvandrere skal i arbejde om dagen i stedet for at rende rundt i gaderne om natten.

Alt dette sætter vi nu fuld turbo på.