Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''Nordens stemme skal styrkes'', Politiken mandag den 19. april 1999

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Jeg glæder mig over, at vi på EU-topmødet i Berlin i slutningen af marts blev enige om Agenda 2000. Dermed er reformen af EU's landbrugspolitik, strukturfonde og den fremtidige finansiering på plads. Dette var en helt afgørende forudsætning for EU’s udvidelse. En udvidelse der gør det muligt at skabe et forenet Europa baseret på frihed, velstand og stabilitet.

Kompromisset sender et klart signal til ansøgerlandene om, at tempoet i udvidelsesprocessen fastholdes.

Med tre nordiske lande i EU og de øvrige i EØS-samarbejdet er det blevet spået, at der ikke længere er brug for det nordiske samarbejde. I virkeligheden forholder det sig lige modsat. Vi har mere brug for nordisk samarbejde end nogensinde før. Men på en ny måde.

Vi må i endnu højere grad fremover samarbejde og koordinere vores synspunkter med lande, vi har fælles interesser med. Og her ser jeg Norden som en oplagt mulighed. EU svækker ikke den nordiske identitet - tværtimod. Nordens stemme vil blive styrket.

De nordiske lande er ikke enige om alt, heller ikke i EU. Men vi er enige om mange ting. Når det handler om beskæftigelse, miljø, forbrugerbeskyttelse, menneskerettigheder og arbejdsmiljø trækker vi stort set altid i samme retning i EU.

Respekten for menneskerettigheder er også dybt rodfæstet i Norden. Måden hvorpå vi behandler vore mindretal, tjener som et eksempel for resten af verden.

Jeg tror, vi fremover vil komme til at se mere regionalt samarbejde i EU. Vi skal være parate til at indgå i de nye samarbejdsmønstre og udnytte den store fordel det er, at vi allerede har nordiske institutioner at bygge videre på.

Vi skal ikke kun bruge det nordiske samarbejde inden for rammerne af EU men også som afsæt for en styrkelse af samarbejdet med landene omkring Østersøen. Vi er allerede kommet langt med Østersørådet, der blev oprettet på dansk-tysk initiativ i 1992. Rådet spiller nu en vigtig rolle som ramme for et bredt politisk og praktisk samarbejde mellem de 11 lande i området. Østersø-samarbejdet går som det første regionale samarbejde på tværs af de grænser, som blev skabt under Den kolde Krig.

Jeg ser frem til skabelsen af et nyt Europa. Et Europa der har lagt Bosnien og Kosovo bag sig. Jeg håber, at vi med tiden lærer at leve sammen i fred og harmoni. Det kræver hårdt arbejde. Så meget ved jeg. Jeg ved også, at arbejdet er begyndt - både i EU og i Norden.