Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Indlæg

PNR ''EU siger nej til Pia-princippet'', Ekstrabladet torsdag den 21. oktober 1999

Af statsminister Poul Nyrup Rasmussen

EU’s stats- og regeringsledere afviser den fremmedfjendske holdning, som Dansk Folkeparti og det franske Front National står for. Men vi vedkender os et ansvar for at løse Europas flygtningeproblemer. Det er konklusionen efter to dages EU-topmøde i den finske by Tampere.

Så enkelt er det – helt som jeg og den danske regering har arbejdet for længe: Vi tager fat om de reelle problemer, men samtidig fastholder vi vort menneskesyn.

Vi foreslår ikke at sende hele familier af fremmede hjem, fordi et enkelt familiemedlem begår kriminalitet. Vi respekterer de grundlæggende menneskerettigheder og de internationale konventioner, som vi har skrevet under på.

Men vi er også klar over, at hvis vi skal undgå, at fremmedhadet breder sig, så kræver det, at vi tager fat om de reelle problemer, som opstår pga. ulovlig indvandring og den uhyggelige menneskesmugling. Derfor er vi enige om, at være konsekvente i vort samarbejde om udlændingepolitikken i Europa. Den må - som i Danmark - bygge på ligebehandling af flygtninge og egne statsborgere. På samme rettigheder og pligter for alle – uanset hvor man kommer fra.

Der er behov for, at vi løfter i flok. Vi kan ikke bare isolere os og håbe på, at problemerne går væk af sig selv. Flygtningestrømme kan jo ikke respektere landegrænser. De er en fælles udfordring. Den grænseoverskridende kriminalitet kan vi kun hamle op med, hvis vi samarbejder med andre lande om at forebygge og bekæmpe den.

Målet for EU’s stats- og regeringsledere er ikke alene at samarbejde om de flygtninge, som er i Europa, men også at reducere flygtninge- og indvandringspresset på Europa. Det gør vi ved at hjælpe de lande, hvorfra flygtningene kommer.

Filosofien er enkel. Vi skal ikke kun behandle symptomerne, men også tage fat om årsagerne til, at folk flygter eller emigrerer.

Det betyder først og fremmest, at vi skal hjælpe med at forbedre levevilkårene i de lande, hvorfra der kommer mange flygtninge og indvandrere. Folk forlader jo ofte deres eget land pga. fattigdom og politisk og religiøs uro.

Kampen mod ulovlig indvandring og menneskesmugling blev sat på den politiske dagsorden i Tampere.

Menneskesmugling er noget af det mest afskyelige, der findes. Organiserede kriminelle som spekulerer i folks ulykke og groft udnytter mennesker, som håber på en bedre fremtid. Ofte er der tale om netværk, som har forgreninger i mange lande.

Vi må have de nødvendige midler til at bekæmpe den kriminalitet. Samarbejdet mellem landene bliver nu intensiveret – blandt andet gennem et mere effektivt samarbejde mellem politimyndighederne.

Sådan er det: Vi tager fat om de reelle problemer, som mennesker i vore lande med rette må forvente af os, men vi holder samtidig fast i vort humanistiske menneskesyn.

Ved EU-topmødet i Tampere blev der taget klart afstand fra Dansk Folkepartis menneskesyn. Dansk Folkeparti er parat til at indføre et etnisk princip i dansk politik, som vi for få måneder siden indædt bekæmpede i Kosovo. Jeg er sikker på, at det ikke kun er mig og mine kollegaer i Europa, som afviser dette. Jeg er sikker på, at danskerne også siger nej.

Vi så i dette forår, at hele dan danske befolkning stod sammen om at værne det humanistiske menneskesyn i Kosovo.

Da fjernsynet bragte billeder af børnene fra Kosovo, der ikke vidste, om deres bror eller deres far levede længere; da fjernsynet bragte billeder af den gamle mor, der med sine sidste kræfter trak sig over bjergryggen for at komme ind i et land, hvor man kan være lidt mere tryg - da viste danskerne, hvad menneskelighed og et ordentligt menneskesyn er. Da stod vi sammen.

Derfor er jeg sikker på, at danskerne også nu står sammen om at afvise de umenneskelige ideer, som Dansk Folkeparti er repræsentant for.

Dansk Folkeparti forsøger at bygge frygt og had op i den danske befolkning. Deres politik er udansk, uacceptabel og fremmedfjendsk. Udlændinge i Danmark er ikke, som de beskriver dem. Sådan er danskerne heller ikke. Det tror jeg godt, at danskerne er klar over.

Jeg er derfor sikker på, at befolkningen kan tilslutte sig, at vi i Tampere valgte den rigtige vej, når det gælder løsningen af Europas flygtningeproblemer. EU sendte et klart signal mod fremmedhad og spirerende racisme, samtidig med at vi nu tager fat om de reelle indvandrerproblemer.