Pressemeddelelser

Ændringer i regeringen november 2023

Vicestatsminister, økonomiminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen fritages for stillingen som økonomiminister. Troels Lund Poulsen fortsætter som vicestatsminister og forsvarsminister.

Samtidig indtræder regionsrådsformand for Region Syddanmark, 1. næstformand i Danske Regioner og næstformand for partiet Venstre Stephanie Lose i regeringen som økonomiminister.

Herudover udnævnes Morten Dahlin til minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, og Mia Wagner udnævnes til digitaliseringsminister og minister for ligestilling.

Statsministeren præsenterer de nye ministre for Hendes Majestæt Dronningen kl. 11. Der vil herefter være doorstep på Amalienborg Slotsplads.

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde Louise Schack Elholm og digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre Holst udtræder samtidig af regeringen og modtages i afskedsaudiens hos Hendes Majestæt Dronningen kl. 11.45.

Der vil være overdragelse i de berørte ministerier som følger:

Kl. 14.00      Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

Kl. 15.00      By-, Land- og Kirkeministeriet

Samtidig nedsætter regeringen et nyt stående Grønt Udvalg med finansministeren som formand og vicestatsministeren og forsvarsministeren, udenrigsministeren, miljø­ministeren, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og klima-, energi- og forsynings­ministeren som faste medlemmer. Som konsekvens af etableringen af Grønt Udvalg nedlæg­ges Udvalget for Grøn Omstilling.

Det er endvidere besluttet, at finansministeren fremover kan ansætte op til tre særlige rådgivere i forbindelse med oprettelsen af Grønt Udvalg, og at ministre, der er medlem af Regeringens Koordinationsudvalg, fremover kan ansætte op til to særlige rådgivere. Rammerne for ansættelse af særlige rådgivere kan findes her.

En opdateret statsrådsrækkefølge kan findes her, og en opdateret oversigt over sammen­sætningen af regeringsudvalgene kan findes her.

***

Henvendelse til vicestatsministeren og forsvarsministeren skal ske via Forsvarsministeriet. Henvendelse til økonomiministeren skal ske via Økonomiministeriet. Henvendelse til ministeren for byer og landdistrikter, kirkeministeren og ministeren for nordisk samarbejde skal ske via By-, Land- og Kirkeministeriet. Henvendelse til digitaliseringsministeren og ministeren for ligestilling skal ske via Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Henvendelse om Grønt Udvalg skal ske til Finansministeriet.

For yderligere oplysninger: Statsministeriets pressetelefon +45 29 10 88 25.