Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Ansvaret for BILKA-sagens videre behandling overføres fra miljøministeren til justitsministeren

Efter statsministerens indstilling er det ved kgl. resolution af d.d. bestemt, at ressortansvaret for behandlingen af sager vedrørende Vejle Amts forslag til regionplantillæg nr. 36, varehus i Horsens, af 1. april 2005 om, hvorledes Bilka i Horsens kan lovliggøres efter planloven, overføres fra miljøministeren til justitsministeren, idet der kan rejses tvivl om miljøministerens habilitet i sagen.