Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Besøg af NATOs generalsekretær (1)

Fredag den 3. november 2006 mødes statsministeren med NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer i Statsministeriet.

Generalsekretærens besøg er et led i forberedelserne til NATO topmødet i Riga den 28. – 29. november 2006. Statsministeren og Jaap de Hoop Scheffer vil blandt andet drøfte generalsekretærens forventninger til resultaterne på topmødet i Riga og de danske prioriteter for topmødet.

Statsministeren udtaler i denne forbindelse:

”Mit møde med NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer er en god lejlighed til at drøfte de danske prioriteter for udviklingen af NATO med henblik på NATO topmødet i Riga, herunder det danske initiativ om styrket koordination af den civile og militære indsats i operationer.

På dagsordenen for vore drøftelser vil desuden være de vigtige spørgsmål om NATOs operationer i Afghanistan samt om NATOs partnerskaber med lande uden for det euro-atlantiske område.”

* * *

For adgang til Statsministeriet i forbindelse med generalsekretærens besøg kræves forudgående akkreditering. Kontakt Michael Helbo på tlf. 33 92 22 22 – frist torsdag den 2. november klokken 15.00.

Mødet starter klokken 10:30, hvor der er fotomulighed. Interesserede fotografer skal møde i Statsministeriet senest 10:15 for sikkerhedscheck.

Efter mødet, klokken 11:05, er der et kort door step med statsministeren og generalsekretæren. Interesserede fotografer og journalister skal møde i Statsministeriet senest 10:50 for sikkerhedscheck.