Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Besøg af Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov

Tirsdag den 27. maj 2008 er Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov i Danmark. Han mødes med udenrigsminister Per Stig Møller i Eigtveds Pakhus og senere med statsminister Anders Fogh Rasmussen på Marienborg.

Udenrigsminister Lavrov besøger Danmark på vej til Den Arktiske Konference i Grønland, der er i kommet i stand på initiativ af uden-rigsminister Per Stig Møller og den grønlandske landsstyreformand. Drøftelserne med udenrigsministeren vil fokusere på en række aktuel-le internationale problemer, arktiske spørgsmål og det kommende danske formandskab for Østersørådet.

Statsministeren og den russiske udenrigsminister vil blandt andet drøf-te en række internationale spørgsmål, herunder forholdet mellem EU og Rusland samt klima- og energispørgsmål. Desuden vil der være en drøftelse af det bilaterale samarbejde, herunder de kommercielle rela-tioner mellem Danmark og Rusland.

* * *

Journalister og fotografer der ønsker adgang til Eigtveds Pakhus eller Marienborg skal forudgående akkrediteres.

Udenrigsminister Lavrov ankommer til Eigtveds Pakhus klokken 10:20. Der er fotomulighed ved ankomsten. Senere, klokken 13:30, er der fælles pressemøde med den russiske og den danske udenrigsmini-ster i Eigtveds Pakhus.

Udenrigsminister Lavrov ankommer til Marienborg klokken 14:30. Der er fotomulighed ved ankomst. Efter mødet vil der klokken 15:10 være kort doorstep.

Pga. pladsforholdene vil der på Marienborg være et begrænset an-tal pladser til rådighed for pressen.

Der søges om akkreditering ved senest mandag den 26. maj klokken 16:30 at sende en mail til stm@stm.dk, med navn, medie, funktion (f.eks. journalist eller fotograf), telefonnummer, CPR-nummer samt hvilken mailadresse man ønsker at modtage svar på. Det bedes tillige angivet om man ønsker at dække Eigtveds Pakhus, Marienborg eller begge.

Senest mandag den 26. maj klokken 18.00 vil alle, der har søgt om akkreditering modtage svar pr. mail om akkreditering er opnået samt om man har fået en plads på Marienborg. Den modtagne mail vil tilli-ge indeholde praktiske informationer vedr. mødetidspunkter.

Yderligere oplysninger vedr. programmet i Eigtveds Pakhus: Bo Si-monsen, Udenrigsministeriet, tlf. 40 83 89 41

Yderligere oplysninger vedr. programmet på Marienborg: Michael Helbo, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 22