Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Pressemeddelelser

AFR Besøg af Spaniens premierminister

Mandag den 30. juni 2008 aflægger Spaniens premierminister José Luis Rodríguez Zapatero besøg hos statsministeren.

Formålet er at drøfte europapolitiske og internationale spørgsmål af fælles interesse, herunder særligt den energi- og klimapolitiske dagsorden.

I forbindelse med besøget vil den spanske premierminister og statsministeren besøge vindmølleparken ”Middelgrunden” og Haldor Topsøes nye pilotfabrik for brændselsceller. Desuden vil der være præsentation og demonstration af danske brintbiler af H2 Logic.

* * *

For at dække besøget kræves forudgående akkreditering. Akkreditering opnås ved at sende en mail med navn, CPR-nummer, medie, mailadresse samt funktion (f.eks. journalist, fotograf eller tekniker) til Statsministeriet på stm@stm.dk. Mailen skal være Statsministeriet i hænde senest fredag den 27. juni klokken 12.00.

Akkrediteringen er personlig, og kan ikke overdrages til andre, heller ikke personer fra samme medie. Alle der opnår akkreditering vil senest fredag den 27. juni klokken 15.00 modtage en bekræftelse herom pr. mail. Hvis man ønsker bekræftelsen sendt til en anden mailadresse, end den mailadresse akkrediteringsansøgningen er afsendt fra, skal dette angives.

Nedenfor er angivet program for besøget den 30. juni. Mødetidspunkter for pressen til forudgående sikkerhedscheck er angivet i kursiv. Kun akkrediteret presse vil få adgang, og der skal fremvises gyldigt pressekort, som skal bæres synligt:

08:10 Seneste ankomst for pressen til kajen ved Amaliehaven for sikkerhedscheck
08:30 Statsministeren modtager premierminister Zapatero ved kajen ved Amaliehaven. Fotomulighed
08:35 Afgang med skib fra Amaliehaven til vindmølleparken ”Middelgrunden”. Der vil undervejs være en præsentation af dansk energipolitik ved Energistyrelsen, som pressen kan overvære. Ved vindmølleparken vil der – afhængig af vejret – være en udendørs fotomulighed. Der vil være repræsentanter fra Energistyrelsen, der undervejs kan svare på spørgsmål fra pressen
09:50 Ankomst med skib til kajen ved Amaliehaven
10:00 Premierminister Zapatero i audiens hos Hendes Majestæt Dronningen på Amalienborg ledsaget af statsministeren
10:15 Seneste ankomst for pressen til Topsoe Fuel Cell for sikkerhedscheck
10:35 Ankomst til Topsoe Fuel Cell (Nymøllevej 66. Lyngby)
10:35 Rundvisning på Topsoe Fuel Cell. Premierminister Zapatero og statsministeren vil blive præsenteret for Topsoe Fuel Cells nyeste teknologi inden for brændselsceller. Derudover vil statsministeren og premierministeren blive præsenteret for - og kort prøvekøre - en brintbil fra firmaet H2 Logic. Der vil være en række billedmuligheder undervejs. Pga. pladshensyn kan kun fotografer og kamerafolk følge statsministeren og premierminister Zapatero, mens øvrige journalister vil få deres egen separate rundvisning
11:35 Afgang fra Topsoe Fuel Cell til Statsministeriet
11:40 Seneste ankomst til Statsministeriet for fotografer, der ønsker at dække ankomst og mødestart
11:55 Ankomst Statsministeriet, fotomulighed
12:00 Arbejdsmøde i Statsministeriet, fotomulighed
12:45 Seneste ankomst for pressen til Statsministeriet for dem, som ønsker at dække pressemødet
13:00 Fælles pressemøde i Statsministeriet, Spejlsalen (der vil være simultantolkning dansk/spansk)
13:30 Arbejdsfrokost
15:00 Afgang fra Statsministeriet

For yderligere oplysninger kontakt Statsministeriet, Michael Helbo, telefon 33 92 22 22, eller Udenrigsministeriet, Bo Simonsen, telefon 40 83 89 41.

For praktiske spørgsmål til besøget på Topsoe Fuel Cell kontakt Helge Holm-Larsen, telefon 22 75 41 68.

For praktiske spørgsmål til fremvisningen af brintbil fra H2 Logic kontakt Jacob Hansen , telefon 28 71 89 45.