Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Den kommende danske EU-kommissær og erhvervsmæssig virksomhed

Enhedslisten har rejst spørgsmål om den indstillede danske EU-kommissær Mariann Fischer Boels habilitet i forhold til EU-traktatens regler om udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. I den forbindelse udtaler Statsministeriet:

”Statsministeriet er – og har selvsagt været - opmærksom på de regler, der gælder for kommissærer.

Det gælder også EU-traktatens bestemmelse om, at Kommissionens medlemmer ikke, så længe deres tjeneste varer, må udøve nogen anden – lønnet eller ulønnet – erhvervsmæssig virksomhed.

Det er Statsministeriets opfattelse, at Fischer Boels ejerskab af en landbrugsejendom, som hun ikke modtager erhvervsmæssig indkomst fra, ikke er ensbetydende med at udøve erhvervsmæssig virksomhed i traktatens forstand. Men det er et spørgsmål, som Kommissionen i sidste ende tager stilling til.”