Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Den samlede Kommission på besøg i København den 1. juli 2002

Den samlede Europa Kommission med formanden Romano Prodi i spidsen besøger den 1. juli 2002 Danmark i anledning af Danmarks overtagelse af EU-formandskabet.

Kommissionen mødes med den danske regering.

Emnerne for møderne vil være prioriteterne for formandskabet og andre spørgsmål i forbindelse hermed, herunder navnlig EU’s udvidelse. De enkelte ministre mødes endvidere med de kommissærer, der har tilsvarende ansvarsområder. Den danske regering lægger stor vægt på et konstruktivt samarbejde med Kommissionen.

I den anledning udtaler statsminister Anders Fogh Rasmussen:

”Kommissionens besøg i Danmark er startskuddet på det danske EU-formandskab. Kommissionen er en meget vigtig samarbejdspartner, som har stor betydning for et vellykket EU-formandskab.

Jeg ser derfor frem til denne mulighed for at drøfte det danske formandskabs prioriteter og det fremtidige samarbejde om de meget substantielle emner, der er på EU’s dagsorden under det danske formandskab.”

* * *

Der vil være pressemøde med statsminister Anders Fogh Rasmussen og Kommissionens formand Romano Prodi mandag den 1. juli 2002 kl. 15-15.30 i Eigtveds Pakhus, mødesal B. Der vil endvidere være photo opportunity i begyndelsen af plenarmødet kl. 12.00.

Der er familiefoto kl. 13.00 (uden for, hvis vejret tillader det (ved kajkanten), ellers inden døre (salon B)).

Pressekort bedes båret synligt.

Yderligere oplysninger: Jesper Fersløv Andersen, 33 92 22 35.