Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR DIIS’ historiske udredning om afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54

Regeringen offentliggør i dag DIIS’ historiske udredning om afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54.

Regeringen imødekom i 2005 et ønske fra Grønlands landsstyre om at iværksætte en historisk udredning om omstændighederne i forbindelse med Grønlands ændrede status i riget ved ændringen af grundloven i 1953. Baggrunden for ønsket var bl.a. den grønlandske politiske debat om Grønlands status i riget, herunder en kritik, der var rejst af begivenhedsforløbet i Danmark og Grønland samt i FN i forbindelse med meddelelsen til FN om ophøret af Grønlands kolonistatus.

Statsministeren udtaler i anledning af offentliggørelsen af udredningen:

”Jeg noterer med tilfredshed, at udredningen konkluderer, at Grønlands integration som ligestillet del af Danmarks Rige i 1953 internationalt blev anerkendt som et udtryk for den grønlandske befolknings udøvelse af sin selvbestemmelsesret. Hændelsesforløbet forud for integrationen og FN’s Generalforsamlings anerkendelse heraf giver, ifølge udredningen, ikke grundlag for at anfægte den folkeretlige gyldighed.

Hermed er der efter min opfattelse skabt klarhed over disse historiske spørgsmål.

Jeg ser frem til, at debatten i 2007 vil fokusere på det fremtidige forhold mellem Grønland og Danmark.

Grønlands adgang til selv at beslutte sit tilknytningsforhold til Danmark er for mig en central del af vores nutidige relationer. Det er mit håb, at en kommende selvstyreordning for Grønland også af det grønlandske folk vil opleves som et betydeligt fremskridt.”

Udredningen er tilgængelig på Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk og kan afhentes i Statsministeriet og hos Rigsombudsmanden i Grønland.