Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Erhvervsuddannelser i verdensklasse

Regeringen offentliggør i dag debatoplægget ”Erhvervsuddannelser i verdensklasse”. Oplægget lægger op til reform af erhvervsuddannelserne og skal drøftes af Globaliseringsrådet på rådets møde den 25.-26. august.

Erhvervsuddannelserne skal bidrage til, at alle unge får en uddannelse efter folkeskolen. I dag er det hver femte unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse. Samtidig udfordrer globaliseringen erhvervsuddannelsernes indhold, struktur og styring.

I debatoplægget lægger regeringen derfor op til en reform af erhvervsuddannelserne.

1. Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 2. De store virksomheder skal tilbyde flere praktikpladser 3. Uddannelserne skal tilgodese både bogligt stærke og bogligt svage unge 4. Uddannelser, der passer til fremtidens behov 5. Uddannelser til nye brancher og jobområder

Globaliseringsrådets drøftelse af erhvervsuddannelserne skal lægge retningen for konkrete forslag til en reform af området.

I det hele taget står et massivt uddannelsesmæssigt løft centralt i Globaliseringsrådets arbejde. Ud over mødet om erhvervsuddannelser, har rådet allerede holdt et møde om folkeskolen. Og på yderligere to møder i efteråret vil rådet diskutere videregående uddannelser og internationalisering af uddannelserne.

De samlede forslag skal indgå i regeringens samlede strategi for Danmark i den globale økonomi. Strategien offentliggøres foråret 2006.

* * *

Resume af debatoplægget er vedlagt pressemeddelelsen. Debatoplæg og øvrigt materiale til Globaliseringsrådets møde den 25.-26. august kan findes på www.globalisering.dk

* * *

Globaliseringsrådets møde om erhvervsuddannelserne finder sted på Havreholm Slot, Klosterrisvej 4, 3100 Hornbæk.

Efter mødet afholdes pressemøde klokken cirka 12:15. For adgang til pressemødet kræves pressekort, som skal bæres synligt.

Yderligere oplysninger om debatoplægget: Nicolai Kampmann, Undervisningsministeriet, tlf. 33 92 50 09

Yderligere oplysninger om pressemødet eller Globaliseringsrådet: Michael Helbo, Statsministeriet, tlf. 33 92 22 22