Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR ERKLÆRING DEN 11. SEPTEMBER 2002

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Erklæring fra stats- og regeringscheferne i Den Europæiske Union, Europa-Parlamentets formand, Europa-Kommissionens formand og den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.</b>

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet og de EFTA-lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.</b>

Der er i dag gået et år siden terrorangrebene mod USA. Tusinder af uskyldige, hvoraf mange var europæere, blev den 11. september 2001 ofre for terrorhandlinger i New York, Washington og Pennsylvania. Mange mistede livet i en uselvisk og heroisk indsats for at redde andres liv.

Vi mindes denne tragiske dag med dyb sorg. Vores tanker og bønner går til de efterladte familier og venner i USA og over hele verden, der blev ramt af de voldelige begivenheder for et år siden.

Den 11. september mindede os alle om, at sikkerhed og demokrati aldrig kan tages for givet, men hele tiden må forsvares aktivt. Den gjorde det også klart, at terrorismens svøbe, der i sig selv er en fornægtelse af fælles demokratiske værdier og principper, fortsat skal imødegås gennem vedhol­dende internationalt samarbejde. De, der udfører og finansierer terrorhandlinger, vil blive stillet for retten og straffet.

Terrorangrebene den 11. september har givet anledning til det mest omfattende internationale

samarbejde i årtier. Lande over hele verden er gået sammen i fælles sag mod den form for kynisk foragt for menneskeliv, som angrebene er udtryk for. Denne enestående solidaritet skal fastholdes og underbygges, også gennem dialog, mellem forskellige kulturer.

Den 11. september understregede, hvor uløseligt vores skæbner er forbundet. EU står fast på sin beslutning om at bidrage til det internationale samfunds bekæmpelse af terrorisme. Vi vil fortsat stå sammen med USA og alle de andre lande i denne henseende og bidrage til at oprette en retfærdig verdensorden, der fremmer fred og velstand for alle.