Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR EU-Konventet en succes

EU-Konventet afslutter sit arbejde i morgen fredag. Konventets resultat bliver formelt overdraget til EU-landenes stats- og regeringschefer på topmødet i næste uge i den græske by Thessaloniki. Konventets traktatudkast vil danne grundlag for den regeringskonference mellem EU-landene, der ventes indledt i efteråret.

Statsministeren udtaler i anledning af Konventets afslutning:

”Jeg forstår, at EU-Konventet er ved at have afsluttet sit arbejde. Jeg hilser det resultat velkommen, der synes at tegne sig. Det er en stor opgave, der er løftet. Konventet har været en succes. Vi har nu et samlet udkast til en ny forfatningstraktat for fremtidens udvidede EU.

Det er flot, at det er lykkedes Konventets medlemmer at blive enige om at aflevere én samlet tekst. Det er godt for os, der har været medlemmer i en årrække og nydt fordelene af medlemskabet. Og det er godt for befolkningerne i de lande i Central- og Østeuropa, som er på vej ind i EU, og som ønsker et effektivt EU til løsning af fælles opgaver og problemer.

Jeg er meget tilfreds med det udkast til en ny traktat, der nu er lagt frem. Den afspejler i høj grad danske ønsker. Der lægges op til et EU, der er enklere, mere åbent, mere demokratisk og mere effektivt.

Jeg har ti grunde til at støtte teksten fra Konventet, som et godt grundlag for regeringskonferencen:

· Den nye traktat er enklere, mere logisk og langt lettere at læse og forstå end de eksisterende traktater.

· Det fastslås, at EU er et samarbejde mellem stater. Der er ikke tale om nogen føderation. Og ethvert land vil frit kunne træde ud af samarbejdet.

· Vi har fået en klar beskrivelse af arbejdsdelingen mellem EU og nationalstaterne.

· De nationale parlamenter skal spille en større rolle. De skal kontrollere, at EU kun beskæftiger sig med de ting, der er EU-opgaver.

· Det bliver slået fast, at EU er forpligtet til at prioritere miljø, forbrugerbeskyttelse og ligestilling mellem mænd og kvinder.

· Menneskerettigheder, demokrati og åbenhed styrkes. Charteret om grundlæggende rettigheder bliver en del af traktaten. Der bliver fuld åbenhed, når EU lovgiver.

· Vi får et EU, der vil kunne optræde med større handlekraft på den internationale scene. Oprettelsen af en post som EU-udenrigsminister vil give bedre sammenhæng i EU’s udenrigspolitik.

· Vi får et mere effektivt EU med flere flertalsafgørelser. Sådan som vi har ønsket fra dansk side. Stemmereglerne bliver enklere og nemmere at forstå.

· Vi får en valgt formand for Det Europæiske Råd – ikke en præsident for EU. Det er den model, vi har støttet fra dansk side. Det betyder kontinuitet og effektivitet.

· Hvert land bevarer en kommissær. 15 af dem får stemmeret. Retten til en kommissær med stemmeret vil gå på omgang med fuld ligestilling mellem de større og mindre lande.

Vi vil skulle arbejde videre med en række detaljer i regeringskonferencen - særlig omkring institutionerne. Men Konventets udkast til en ny traktat udgør efter min mening et godt grundlag for arbejdet. Med Konventets udkast har vi fået nogle gode rammer for den nye traktat.

Der er grund til at takke Konventets medlemmer for et stort og fornemt stykke arbejde.”